e-villamos online szaklap

A koronavírus-járvány építőiparra gyakorolt hatásai

| | |  0 | |

A koronavírus-járvány építőiparra gyakorolt hatásai

A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta az ÉVOSZ heti rendszerességgel készít összefoglalót a pandémiás helyzet építőiparra gyakorolt hatásáról: 21. heti beszámoló.

A járvánnyal összefüggő, vírusos megbetegedések az építőiparban május második felében sem történtek. A kijárási korlátozás megszüntetése megbetegedéseket nem eredményezett. A 21. hét is úgy telt el, hogy COVID-19 vírusos megbetegedések a tervezői, kivitelezési, mérnöki lebonyolítói munkát nem akadályozták.

Az építőipar teljesítőképessége továbbra is adott. Az építőipar múlt évi kapacitás bővülése és hatékonyság javulása eredményeként 2020. évben 4500–5000 milliárd forint közötti nagyságrendben tudna teljesíteni folyamatos megrendelés mellett. Ahhoz, hogy az építőipar továbbra is húzó ágazat maradhasson, a tervezői, kivitelezési kapacitás rendelkezésre áll és a háttéripari, beszállítói adottságok is megvannak.

Határidő csúszásokat a járványhelyzet jellemzően továbbra is az épületépítéseknél, a lakásépítéseknél okoz. A csökkenő rendelésállomány lehetővé teszi a csúszásban lévő kivitelezések folyamatos gyorsítását.

2020. I. negyedévben a múlt év hasonló időszakával megegyező mértékben teljesített az ágazat. A termelés csökkenése március közepétől jelentős mértékben a járványhelyzetnek köszönhető. Egy részét a csökkenésnek azonban már a múlt év végi rendelésállomány csökkenése is előre jelezte. Az ÉVOSZ számításai szerint az építőipar 2020. január 1.–május 31. közötti teljesítménye 6%-kal maradhat el 2019. év hasonló időszakához viszonyítva.

Május végéhez közeledve a legnagyobb gondot az új projektek előkészítésének lelassulása, új szerződések megkötésének csökkenése okozza.

2020. év első öt hónapjában legnagyobb mértékben a települési önkormányzatok építési-beruházási, karbantartási ajánlatkérései, megrendelései csökkentek, mind értéküket, mind pedig számosságukat tekintve.

A magánmegrendelői körben az ország egész területén vannak előkészített projektek, amit továbbra sem indítanak el. Mindezek eredményeként az ágazat rendelésállománya a 21. héten tovább csökkent. A múlt év azonos időszakához mérten május végén közel 20%-kal lehet kisebb a rendelésállomány volumene. A megrendelői elbizonytalanodás továbbra is egyaránt jelen van az állami, önkormányzati, lakossági és a magán megrendelőknél. A kijárási korlátozás feloldásától a megrendelői egyeztetések felgyorsulását és új szerződések megkötését remélik a vállalkozások.

A munkaellátottság csökkenésével és a gyakorivá vált késedelmes fizetések miatt tovább romlott a vállalkozások likviditási helyzete. A késedelmes fizetések megszaporodása gerjeszti a lánctartozást az építésgazdaságban. Az ÉVOSZ által megkérdezett vállalkozások összességében azt jelzik, hogy számláik értékének 20–25%-a nincs időre kifizetve és követelésük 6–7%-a tartósan vita tárgyát képezi. Amennyiben ez a helyzet továbbra is fennmarad, az ÉVOSZ számításai szerint ez év végén a lánctartozásban lévő összeg az építőiparban elérheti a 250–280 milliárd forintot.

Az állami és önkormányzati megrendelésekre végzett munkáknál is növekvő nehézségeket okoz a teljesítések leigazoltatása, a befogadott számlák határidőn túli kifizetése. Az ÉVOSZ tovább szorgalmazza az Államkincstár részéről történő gyorsított kifizetéseket.

Június hónaptól várhatóan a tervező és kivitelező cégek egyre nagyobb részének kell a csökkent rendelésállományhoz igazítania a kapacitásokat, ami nagyobb mértékű létszámleépítést is eredményezhet.

A 21. héten tovább növekedett az építőiparon belüli álláskeresők száma. A betanított munkások, szakmunkások és mérnökök más vállalkozásoknál továbbra is munkát találnak. A segédmunkások iránti igény csökken elsősorban.

2020. év. I. negyedévben az építőipari cégek 5–8% közötti anyagár emelkedést tapasztaltak. Április és május hónapokra nem jellemző a belföldi anyagok árának további emelkedése. Saját kivitelezési áraikat átlagosan 9%-kal emelték az év első négy hónapjában, május hónapban pedig megállt az építőipari szolgáltatások árának emelkedése.

Ettől lényegesen magasabb árnövekedés volt és fent is maradt az import termékeknél, ami elsődlegesen a Ft/EURO árfolyam változásából fakad. Az árfolyam jelentős változásából adódó plusz költségek továbbra sem férnek bele a szerződésben vállalt árakba, szerződésmódosításokra van szükség.

A lakásépítés piacán ez évben drasztikusan lecsökkent az újonnan indított, kivitelezésbe vett lakóingatlanok száma. A kistelepüléseken január 1-jétől igényelhető maximum 5 millió forint nagyságú ÁFA visszatérítés lehetőségét a járványhelyzet a mai napig blokkolja. A lakossági megrendelői bizonytalanságot oldja a kijárási korlátozás megszűnése. Mindezekkel együtt a lakásépítő cégek az új lakásépítés rövid távon belüli, évközi élénkülésére nem számítanak.

A kijárási korlátozás megszűnésével elsősorban a lakásfelújítások, karbantartási munkák növekedésével lehet számolni.

Az ÉVOSZ fontosnak tartja, hogy megszületett a döntés az iskolai tanítás 2019/2020 tanévi távoktatásban történő befejezéséről. Mivel az oktatási intézmények ebben a tanévben már nem fogadnak diákokat, a nyári felújítási, karbantartási munkákat azonnal, május végétől meg lehet kezdeni.

A Kormány gazdaságvédelmi akciótervében az építőipar is kiemelt ágazatként van megjelölve. Az építőipar számára meghatározó, hogy a munkája iránti megrendelések ne zuhanjanak le és a járványhelyzet közepette is minőségben, hatékonyságban szintet tudjon lépni!

Ezt a két meghatározó szempontot szem előtt tartva tett az ÉVOSZ ajánlást a vállalkozások felé a járványhelyzet kezelésére, üzleti kockázataik mérsékléséhez és tesz hétről hétre javaslatokat a Kormányzat számára intézkedések megtételéhez.

Az építőipar kiemelt ágazati kezelése gyors intézkedésekkel, hatásukban rövid távon is eredményt hozó kormányzati rásegítéssel lehet sikeres. Ennek keretében javasoljuk:

  • A megvalósításra tervezett létesítmények előkészítésének felgyorsítását. Építési- beruházási feladatok nevesítését, gyorsított eljárásban való terveztetését és mérnöki lebonyolításba való kiadását. Ez azonnal munkát tud biztosítani a tervező és mérnöki szolgáltató vállalkozásoknak.
  • Nyári iskolai rekonstrukciós pályázati program elindítása, épületenergetikai szempontú elvárásokkal. Ez elsődlegesen a mikró- és kisvállalkozások munkaellátottságát segítené.
  • A 2020. évre tervezett építőipari hatékonyság-növelést szolgáló beruházási pályázat gyors kiírása. A munkahelyek megtartását, hatékonyság növelést, digitalizációt, automatizálást szolgáló szempontokkal megerősített ágazati sajátosságokat figyelembe vevő támogatás.
  • Az építőipari gyakorlati képzést és felnőttképzést együttesen szolgáló építőipari képzőközpontok létrehozásának anyagi és szervezési támogatása. Az elaprózott, elavult intézményi háttér helyett a centralizáltabb, jól felszerelt képző központok irányába való elmozdulás szükséges.
  • Építőipari erőforrás klaszterek létrehozásának ösztönzése, támogatása.
  • Az ÉVOSZ szakmai közreműködésének további befogadása aktuális témákban. Súlyponti problémák megfogalmazásában és megoldási javaslatok kidolgozásában ilyen terület lehet: a költségtervezés, költségek kézben tartása; a lakás szavatosság szakmai kezelése; épületenergetikai ajánlások kidolgozása; az építőipari szakmunkások, mérnökök hazahívó programja; a külföldi munkavállalással szembeni itthon marasztaló program.
  • A hazai háttéripar, építőanyag-ipari kapacitások bővítése és modernizálása. Minél komplexebb, gyorsan beépíthető termékek gyártása.

Építőipar

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul