e-villamos online szaklap

A Fény Mestere – Master of Light 2019

Pályázati kiírás

| | |  0 | |

A Fény Mestere – Master of Light 2019

A fénnyel való játéknak, a jó értelemben vett fénymanipulálásnak látjuk minden következményét, ismerjük a fény minden hatását. Az este beköszöntével a fény kelti életre körülöttünk az épített környezetet, lesz életünk, munkánk, pihenésünk során hangulatunk egyik fő befolyásolója. A világítástervezők és a velük dolgozó építészek és belsőépítészek felelőssége rendkívül nagy, hiszen a fény épít, de rombolhat is. Mutasd meg, hogy neked mit jelent a fény, pályázz a díjra és legyél te A Fény Mestere 2019-ben!

A Nívódíjat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából 2015-ben alapította és támogatja a LISYS-PROJECT Kft.

A pályázat célja

A Nívódíjjal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más,  kapcsolódó területeken alkotó szakemberek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere – Master of Light díj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez és ezzel a világítástervezés ügyét előmozdították

 • az építészeti tér és a fény egymást támogató, inspiráló, integráló gondolkodásmóddal,
 • újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
 • új szakmai szemlélettel,
 • új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával,
 • egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával,
 • úgy, hogy meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként,
 • oly módon, hogy alkotásuknak élménynövelő ereje van.

A pályázók köre

A pályázaton minden Magyarországon életvitel-szerűen dolgozó személy vagy alkotóközösség részt vehet. A Pályázók bármely 2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási rendszert, berendezést magába foglaló munkával, továbbá innovatív világítási megoldást magába foglaló iparművészeti alkotással, tárggyal, munkamódszer projekten keresztüli bemutatásával elindulhatnak, függetlenül attól, hogy annak tervei korábban mikor készültek el.

A díj alapítója, annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt.

Egy Pályázó vagy alkotóközösség egy munkával pályázhat a díjra az adott évben. Ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a Pályázó vagy az alkotóközösség ugyanazt a pályaművet egymást követő években is nevezze.

Beadandó pályázati anyag

Ha a díjra világítási tervvel vagy beépülő alkotással, eszközzel kívánnak pályázni, akkor koncepciótervet és annak megvalósulását is bemutató anyagot kell benyújtani. Fontos, hogy a tervezett objektum 2017-ben, 2018-ban vagy 2019-ben a tervezett világítási berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.

A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:

 • külön lapon a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
 • nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó szellemi terméke
 • a megvalósult világítási berendezésről készült nagy felbontású fotók (legalább 10 db) jpeg-ben, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)
 • POSTER.PDF filenévvel 1 vagy 2 oldal A1 méretű kivonat a pályázati anyagból (a tablón szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak, benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak, nincs benne kifutó kép), a tablókat a Nívódíj átadóján kiállítjuk. A tablók beküldési határideje február 17.

Pályaművek megjelenése a díj honlapján

 • külön lapon a pályamű rövid címe (akár a pályázat teljes címéhez képest rövidített cím) és 2-3 mondatos összefoglalása + 1 db kiemelt fotó, amivel a pályázati anyag megjelenik a díj honlapjának pályázatokat bemutató gyűjtőoldalán (a teljes benyújtott pályázat a pályázatokhoz létrehozott egyéni aloldalon jelenik meg.)

Kiíró, nevezési díj

2019-ben a Nívódíj kiírója a díj alapítója és támogatója, a LISYS-PROJECT Kft.

A pályázatra bruttó 10.000 Ft nevezési díjjal lehet benevezni (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik).

A nevezési díj egyben feljogosítja a Pályázót, hogy 3 fővel részt vegyen az ünnepélyes díjátadón és az azt követő fogadáson. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egy időben kell a Pályázónak a kiíró számlájára átutalnia. A kiíró a pályázati díj befizetéséről számlát küld a Pályázónak.

A győztes pályamű díjazása

A Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó Pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:

 • 1 000 000 Ft pénzjutalom
 • „A FÉNY MESTERE 2019” felirattal ellátott emlékdíj
 • „A FÉNY MESTERE 2019” elismerő oklevél
 • Minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere – Master of Light 2019 elnevezést

A pályázat lebonyolítása

A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:

 • a Pályázó regisztrál a www.afenymestere.hu honlap regisztrációs felületén
 • a regisztrációt követően Pályázó egy regisztrációs kódot kap, melynek segítségével ugyanezen a honlapon a „Pályázatok feltöltése” menüpontban feltölti pályázatát. A Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje 2020. február 02.
 • a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
 • Pályázó befizeti a pályázati díjat, amelyről a Lisys-Project Kft. számlát állít ki
 • a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít 2020. február 17-ig, és ezt követően a listát a díj honlapján, a díj Facebook oldalán és a médiatámogatók felületein közzéteszi. A Fény Mestere – Master of Light 2019 nívódíj győztese a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerül ki.
 • döntést a zsűri a 2020. február 27-én megrendezésre kerülő ünnepélyes díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a shortlistre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját.
 • a shortlist-re kiválasztott pályaműveket bemutató prezentációkkal kapcsolatban az érintett pályázókkal a kiíró legkésőbb 2020. február 20-ig felveszi a kapcsolatot

A pályázatok értékelése, a zsűri összetétele

A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat széles szakmai elismertségnek örvendő zsűri bírálja el.  A díj alapítójaként a LISYS-PROJECT Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát, ugyanakkor az előző kiírás nyertes Pályázóját a kiíró felkéri a zsűriben való részvételre.

A szakmai zsűri tagjai:

 • Bányai Tamás világítástervező, a 2015. évi győztes pályamű világítástervezője
 • Botzheim Bálint, építész
 • Farkas János világítástervező
 • Göde András, belsőépítész
 • Kádár Bálint, építész, a KÉK alapítvány elnöke
 • Kertész András DLA, építész
 • Mátrai Erik, a 2017. évi győztes pályamű megalkotója
 • Somogyi Krisztina, az epiteszforum.hu társ-főszerkesztője, vizuális intelligencia-kutató
 • Szász László DLA, építész

A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes Pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött pályázati anyagok megismerése után – legkésőbb 2020. február 17-ig – felvegye a kapcsolatot a pályázóval a pályázatban megadott telefonszámon vagy emailcímen, és a felmerülő szakmai kérdéseire választ kapjon, vagy a pályázathoz kiegészítést kérjen.

A díj átadása

A Fény Mestere díjátadójának időpontja a korábbiakhoz képest egy nappal módosult, így 2020 február 26-án a Thália Télikertben kerül sor rá.

Az alapító célja, hogy a díj átadására a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal övezve kerüljön sor.

A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a díj alapítójának képviselője adja át.

Különdíjak

2020-ban szakmai Támogatók és partnerek is csatlakoznak a díjhoz, amely partnerek Különdíjak odaítélését támogatják az alábbiak szerint:

 • Különdíj a Provim Kft. támogatásával
 • Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
 • Különdíj a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának támogatásával
 • Különdíj a Régi-Új Magyar Építőművészet támogatásával
 • Junior Master of Light díj az ERCO támogatásával

A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak a Különdíjakért is, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. Egy pályázat több díjat is nyerhet, azaz pl. Nívódíjat és bármely Különdíjat is egy adott évben.

A zsűritagok az alábbi irányelveket mérlegelve döntenek arról, hogy kinek ítélik oda a Nívódíjat:

 • a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) mennyire innovatív, milyen újdonságot mutat be
 • a pályázó mennyire járta körül a témát, mennyire mélyült el a kérdésben, hogy a benyújtott megoldással álljon elő
 • a pályázat tárgya (a bemutatott terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) milyen kulturális értéket képvisel, hogyan és mennyiben járul hozzá a hazai világítási kultúra fejlődéséhez
 • a pályázat tárgya mennyire értékteremtő és értékálló
 • a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) lehet-e alapja új szakmai sztenderdeknek, mennyire példaértékű
 • a pályázat tárgya a saját területén mennyire hiánypótló
 • a benyújtott pályázat és annak tárgya mennyire kidolgozott, milyen részletességgel kerül bemutatásra

Világítástechnika

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul