e-villamos online szaklap

Közreműködés a kivitelezési dokumentáció tartalmának felülvizsgálatában

| | |  0 | |

A Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága felkérte – több szakmai szervezettel együtt – a Magyar Mérnöki Kamarát, hogy működjön közre az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben szabályozott kivitelezési dokumentáció tartalmának felülvizsgálatában.

A téma fontosságára való tekintettel kérjük az Elektrotechnikai Tagozat tagságának aktív részvételét, amely során várjuk a témához kapcsolódó javaslatokat.

A kivitelezési dokumentáció szabályozási környezetének felülvizsgálata keretében kérik a Magyar Mérnöki Kamarát, hogy szakmai tapasztalatával és szakértelmével segítse a munkát.

A cél egy olyan tanulmány elkészítése, amely kiterjed az építési engedély, az egyszerű bejelentés, illetve a kizárólag kivitelezési dokumentáció alapján végezhető építési tevékenységek kivitelezési dokumentációjának tartalmi vizsgálatára, továbbá

– a mai modern kor elvárásainak megfelelő és a technológiai színvonalat is tükröző, egyszerűbb, közérthetőbb és könnyen alkalmazható szabályok megalkotásához – a kivitelezési dokumentáció tartalmára, annak indokoltságára, valamint normaszöveg szintű javaslatra vonatkozó szakmai anyag összeállítása, amely az egységes kamarai álláspontot tükrözi.

Az elkészítendő tanulmánynak különösen tartalmaznia szükséges a jelenlegi előírások, így az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben szabályozott kivitelezési dokumentáció tartalmának problémaköri feltérképezését, gyakorlati tapasztalatok bemutatását, valamint a nehézségek ismertetését a fentebb ismertetett építési tevékenységek körére, továbbá a jelenlegi helyzet tapasztalati térképe alapján a fentebb ismertetett építési tevékenységek körére vonatkozóan javaslatokat, jogszabályi módosításokra vonatkozó kezdeményezést normaszöveggel együtt.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul