e-villamos online szaklap

Kandó Jubileumi rendezvények 2019

150 éve született Kandó Kálmán

| | |  0 | |

Kandó Jubileumi rendezvények 2019

150 éve, 1869. július 10-én született Kandó Kálmán. Az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara számos programmal, aktivitással készül a jeles alkalom méltó megünneplésére.

Kandó Emlékülés a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Esemény dátuma: 2019. július 11. 10.00
Helyszíne: Magyar Vasúttörténeti Park.

A Kandó Emlékülést ezen évfordulókra való megemlékezés jegyében szervezzük meg együttműködve a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvánnyal. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a környezet minél jobban tükrözze Kandó Kálmán szellemiségét, munkásságát. A Magyar Vasúttörténeti Parkban mindez adott. Megtaláljuk a Kandó mozdonyokat, Kandó Emlékkiállítást, Kandó elnevezésű konferenciatermet és a Kandó emlékét ápoló érte elkötelezett szakembereket.

Az emlékülésen elhangzó előadások, megemlékezések felölelik Kandó Kálmán életpályáját, a Kandó, mint oktatási intézmény történetét, az ipar és a Kandó együttműködését, volt hallgatók visszaemlékezéseit, a jövőbeli terveket.
Színes színfoltja lesz a rendezvénynek Fojtán István: Kandó-mozdonyok című könyvének ismertetése annak újra nyomásának alkalmából. Várjukkormányzati tagok, ipari partnerek, volt Kandós diákok, Kandó életpálya szakértők, partner intézmények képviselőit, egyetemi vezetők és Kari vezetőket, kollégákat.

Kandó Emlékkiállítás (élete, munkássága); Kandó, mint oktatási intézmény (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 1.- december 31-ig
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílik a Tavaszmező utca 17-es épület első emeletén a folyosón és a Kandó Emlékszobában.

A kiállítás bemutatja Kandó Kálmán munkásságának jelentős eredményeit, munkáit. Bemutatjuk azokat a relikviákat, emlékeket, oktatással összefüggő anyagokat, melyeket volt diákok, hallgatók ajánlottak fel a kiállítás céljaira. Továbbá megtekinthetők lesznek a Kandó Emlékszobában már korábban is kiállított tárgyak.

XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia, IV. Ipari fórum (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 14-15.
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A konferencia emléket kíván állítani Kandó Kálmán életpályájának, mérnöki zsenialitásának, munkásságának.
Továbbá meg kíván emlékezés a Kandó, mint oktatási intézmény elmúlt 120 évéről, melyek közül az utóbbi 50 év már felsőoktatási intézményként működött.

A konferencia hagyományos módon helyt ad a napi kutatási-fejlesztési kérdések tárgyalására mind az akadémiai, mind az ipari szféra számára. Ez a konferencia az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerkedési, találkozási színtere is, ahol lehetőség nyílik a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére is.
A konferencia keretében tervezzük még a korábbiakban sikeres Ipari Fórumok újabb állomásaként megrendezni a IV. Ipari Fórumot, ahol ipari partnereink bevonásával keressük a felsőoktatás fejlesztési irányait, az ipar elvárásait a képzéssel szemben.

IEEE CANDO EPE2019 Conference (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 20-21.
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A Kar 2018 novemberében szervezte meg és bonyolította le az első IEEE CANDO EPE 2018 (Conference AND workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering) nemzetközi tudományos konferenciát. A konferencia sikere minden várakozást felülmúlt. A konferencián 50 előadás hangzott el 135 szerző közreműködésével 11 országból.

Ezen tapasztalatok, meg a Kar nyitási szándéka a tudományos igényű rendezvények irányába tette egyértelművé a döntést, hogy 2019-ben megrendezzük a konferencia második állomását.

Az IEEE CANDO EPE2019 konferenciára bővülő, korszerű témakörökkel kiegészülve 2019. 11. 20-21. kerül megrendezésre. Várjuk külföldi és belföldi akadémiai és ipari partnereink, doktori képzésben résztvevők, kollégák jelentkezhetnek.

Jubileumi Diplomaátadó ünnepség (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 10.
Helyszíne: Erkel Színház

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar döntése alapján a frissen végzett villamosmérnök hallgatók számára és az 50 éve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán először végzett hallgatók számára színvonalas helyszínt kíván biztosítani arra, hogy az állami és ipari vezetők, az egyetem vezetése előtt átvegyék diplomájukat, illetve arany diplomájukat. Az ünnepség keretében a jogelőd intézményben 60 éve végzett gyémánt okleveleinek átadására is sor kerül.

Kandós Öreg Diák találkozó (KVK)

Esemény dátuma: 2019. szeptember 20. 14.00
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Jubileumi Kandós Öregdiák találkozót szervez a Kar. Ez egyben a Kandó Alumni szervezetésnek megújítását is célul tűzi ki. Várjuk volt hallgatóinkat egy kerti parti keretében a Tavaszmező utca 17-es udvarára, ahol közösen megemlékezhetünk a jubileumok kapcsán a Kandó múltjára, jelenére, jövőjére. Külön színfoltot jelent a hatvanas években, még a Kandó Technikumban végzettek részvétele is a megemlékezése.

Fotókiállítás Kandó nyomdokán (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 1.- december 31-ig
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A fotókiállítás emléket kíván állítani egyrészt Kandó Kálmán mérnöki, feltalálói kvalitásának bemutatva a tervei alapján elkészült berendezéseket, eszközöket. A kiállítás másik része a Kandó, mint oktatási intézmény (beleértve a jogelődöket is) bemutatását tűzi ki célul bemutatván a sok évtizedes oktatási tevékenység minden napjait. Teret kapnak a kiállításon a Kandó Villamosmérnöki Kar jelenét is bemutató képek.

Jubileumi XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 6-15.
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17./ Székesfehérvár

2019. júliusban rendezzük Székesfehérvárott a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemet, amelyre határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatókat várunk Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről. Szakmai előadások tartására szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek oktatók. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatják kutatásaik eredményét. Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A résztvevők a Budapesti Elektromos Művek Kaszásdűlői Alállomásnál, valamint az Emerson Process Management Magyarország Kft. gyárában és az Aranyponty Zrt. napelem parkjában is szakmai kiránduláson vesznek részt. Különböző kulturális programokat is szervezünk Székesfehérváron, Budapesten és a Velencei-tónál.

Kandó Emlékfutás (KVK)

Esemény dátuma: 2019. május 22.10.00
Helyszíne: Margitsziget

A verseny helyszíne a Margitsziget, ahol 1 illetve 2 körös versenyt rendezünk, a távok ennek megfelelően 5,25 illetve 10,5 km-esek. A versenyen az Óbudai Egyetem jelenlegi és volt diákjai, valamint oktatói vehetnek részt. „Gyere, fuss egy vagy két kört Kandó emlékére!”

Kandó Kispályás futball (KVK)

Esemény dátuma: 2019. május 22. 10.00
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

A Korcz Kupa néven immár hagyományos kispályás futball torna résztvevői volt hallgatók és egyben sportolók, valamint egy oktatói csapat. A baráti hangulatban lezajló vetélkedést megelőzi Korcz Imre legendás tornatanárra és sportvezetőre való megemlékezés a tiszteletére ültetett.

Kandó Kálmán Emléktúra (KVK)

Esemény dátuma: 2019. június 21. 08.00
Helyszíne: Dobogókő- Lajos forrás Dobogókő

A 2007 óta minden évben megrendezett, először a BMF, majd az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar műszer-automatika szakirányán az Automatizált gyártórendszerek modulon tanuló villamosmérnök hallgatói számára szervezett túrát 2019-ben szeretnénk Kandó Kálmán emlékének szentelni, és minden érdeklődő számára kiterjeszteni. A hagyományőrző túra során Dobogókőről indulva a csapatok két útvonalon előre meghatározott feladatokat végrehajtva, a Lajosforrást érintve érkeznek vissza a kiindulási helyszínre. A kiindulási helyszínen a túra ideje alatt bográcsban készülnek a finom falatok, hogy a túráról visszatérők pótolják a túrázás közben elvesztett kalóriákat. A túra során megoldott feladatok értékelése eközben megtörténik, és vacsora után lesz az eredményhirdetés.

Kandó Programozói verseny (Hagyományteremtő program) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. június 14. 09.00
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A villamosmérnöki gyakorlat ma már elengedhetetlen része az informatika megoldások alkalmazása, beágyazott rendszerek működtetés, adatok gyűjtése, továbbítása és feldolgozása. A verseny lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogy hallgatóink összemérjék programozási tudásukat, kreatívitásukat és problémamegoldó készségüket konkrét szituációk problémáinak megoldásán keresztül.

Kandó Elektronikai Tanulmányi Verseny (KVK)

Esemény dátuma: 2019. április 25. 08.00
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A versenyt két szinten hirdetjük meg. A középfokú tanulmányokat folytató diákoknak egy elektronikai áramkört kell megépíteniük és bemérniük, az egyetemi hallgatóknak elméleti feladatok megoldásával kell számot adni tudásukról.

Koszorúzások (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 9-11.
Helyszíne: Fiumei úti sírkert, Magyar Vasúttörténeti Park, Óbudai szoborpark, Tavaszmező utca 17 aula

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából koszorúzásokra kerül sor azokon az emblematikus helyszíneken ahol Kandó Kálmánnal kapcsolatos emlékhelyek, vele összefüggésbe hozható ereklyék találhatók.

Emléktábla koszorúzás Kandó szülőfalujában (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 9-10.
Helyszíne: Egerfarmos

Emléktábla koszorúzást tervezünk Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából Egerfarmoson, Kandó Kálmán szülőfalujában. A rendezvény a helyi önkormányzattal együttműködve kerül megrendezésre.
A rendezvényen részt vesznek a Kar dolgozói, hallgatói és a helyi önkormányzat képviselői.

„Ipar az egyetemre megy!” (projekt verseny) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. szeptember 1 – 2019. december 15.
Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Másodszor is megrendezésre kerül a DC/DC tápegységtervezési verseny-projekt műszaki egyetemistáknak, előadássorozattal kombinálva. Az előadások a verseny-projekttől függetlenül is látogathatók. A verseny ipari támogatói és résztvevői a Robert Bosch Kft., Texas Instruments és Wütrh Elektronik Kft. A félév során az Önálló projekt tárgy keretében, illetve szabadon választható tárgy keretében DC/DC tápegység tervezés, kivitelezés és bemérés lépésein keresztül mérhetik össze tudásukat a hallgatók.

Kandó Barlangtúra (KVK)

Esemény dátuma: 2019. október
Helyszíne: Budapest, Mátyáshegyi barlang

A barlangtúra során az érdeklődők szakemberek segítségével megismerkedhetnek a barlangi túrázás rejtelmeivel, illetve a Mátyáshegyi barlang történetével. A túrán nagy szeretettel várunk minden jelenlegi és volt hallgatónkra, oktatónkat, dolgozónk.

Tervezési feladatok a legkreatívabb hallgató címért (tanulmányi verseny) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 28.
Helyszíne: 1034. Budapest, Bécsi út 96/B

Projekt terv kidolgozását várjuk a hallgatóktól műszaki-, villamosmérnöki szakterületen. Olyan tervek kidolgozása kerülhet díjazásra, melyben kiviláglik a pályázó jövőbeli mérnöki kvalitása, kreatív képessége, szakmai elkötelezettsége.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

1. Kandó Emlékülés a Magyar Vasúttörténeti Parkban

Esemény dátuma: 2019. július 11. 10.00

Helyszíne: Magyar Vasúttörténeti Park.

Idén ünnepeljük Karunk névadója, Kandó Kálmán születésének 150. évfordulóját, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulóját. Ezek az  évfordulók különös jelentőséget adnak 2019-es évnek.

A Kandó Emlékülést ezen évfordulókra való megemlékezés jegyében szervezzük meg együttműködve a Magyar Vasúttörténeti Park Alapítvánnyal. A helyszín kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a környezet minél jobban tükrözze Kandó Kálmán szellemiségét, munkásságát. A Magyar Vasúttörténeti Parkban mindez adott. Megtaláljuk a Kandó mozdonyokat, Kandó Emlékkiállítást, Kandó elnevezésű konferenciatermet és a Kandó emlékét ápoló érte elkötelezett szakembereket.

Az emlékülésen elhangzó előadások, megemlékezések felölelik Kandó Kálmán életpályáját, a Kandó, mint oktatási intézmény történetét, az ipar és a Kandó együttműködését, volt hallgatók visszaemlékezéseit, a jövőbeli terveket.

Színes színfoltja lesz a rendezvénynek Fojtán István: Kandó-mozdonyok című könyvének ismertetése annak újra nyomásának alkalmából.  Várjukkormányzati tagok, ipari partnerek, volt Kandós diákok, Kandó életpálya szakértők, partner intézmények képviselőit, egyetemi vezetők és Kari vezetőket, kollégákat.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


2. Kandó Emlékkiállítás (élete, munkássága); Kandó, mint oktatási intézmény (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 1.- december 31-ig

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából emlékkiállítás nyílik a Tavaszmező utca 17-es épület első emeletén a folyosón és a Kandó Emlékszobában.

A kiállítás bemutatja Kandó Kálmán munkásságának jelentős eredményeit, munkáit. Bemutatjuk azokat a relikviákat, emlékeket, oktatással összefüggő anyagokat, melyeket volt diákok, hallgatók ajánlottak fel a kiállítás céljaira. Továbbá megtekinthetők lesznek a Kandó Emlékszobában már korábban is kiállított tárgyak.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


3. XXXV. Jubileumi Kandó Konferencia, IV. Ipari fórum (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 14-15.

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre a Kandó Emlékkonferencia, mely egyben a már hagyományos Kandó Konferenciák sorában a XXXIV.

A konferencia emléket kíván állítani Kandó Kálmán életpályájának, mérnöki zsenialitásának, munkásságának.

Továbbá meg kíván emlékezés a Kandó, mint oktatási intézmény elmúlt 120 évéről, melyek közül az utóbbi 50 év már felsőoktatási intézményként működött.

A konferencia hagyományos módon helyt ad a napi kutatási-fejlesztési kérdések tárgyalására mind az akadémiai, mind az ipari szféra számára. Ez a konferencia az oktatók, hallgatók és ipari partnerek ismerkedési, találkozási színtere is, ahol lehetőség nyílik a cégek bemutatkozására, kiállítások, konzultációk megszervezésére is.

A konferencia keretében tervezzük még a korábbiakban sikeres Ipari Fórumok újabb állomásaként megrendezni a IV. Ipari Fórumot, ahol ipari partnereink bevonásával keressük a felsőoktatás fejlesztési irányait, az ipar elvárásait a képzéssel szemben.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


4. IEEE CANDO EPE2019 Conference (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 20-21.

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A Kar 2018 novemberében szervezte meg és bonyolította le az első IEEE CANDO EPE 2018 (Conference AND workshop in Óbuda on Electrical and Power Engineering) nemzetközi tudományos konferenciát. A konferencia sikere minden várakozást felülmúlt. A konferencián 50 előadás hangzott el 135 szerző közreműködésével 11 országból.

Ezen tapasztalatok, meg a Kar nyitási szándéka a tudományos igényű rendezvények irányába tette egyértelművé a döntést, hogy 2019-ben megrendezzük a konferencia második állomását.

Az IEEE CANDO EPE2019 konferenciára bővülő, korszerű témakörökkel kiegészülve 2019. 11. 20-21. kerül megrendezésre. Várjuk külföldi és belföldi akadémiai és ipari partnereink, doktori képzésben résztvevők, kollégák jelentkezhetnek.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


5. Jubileumi Diplomaátadó ünnepség (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 10.

Helyszíne: Erkel Színház

Idén ünnepeljük Karunk névadója, Kandó Kálmán születésének 150. évfordulóját, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50. mint oktatási intézmény 120. évfordulóját.

A Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar döntése alapján a frissen végzett villamosmérnök hallgatók számára és az 50 éve a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán először végzett hallgatók számára színvonalas helyszínt kíván biztosítani arra, hogy az állami és ipari vezetők, az egyetem vezetése előtt átvegyék diplomájukat, illetve arany diplomájukat. Az ünnepség keretében a jogelőd intézményben 60 éve végzett gyémánt okleveleinek átadására is sor kerül.

Kapcsolattartó: Sándor Tamás sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu


6. Kandós Öreg Diák találkozó (KVK)

Esemény dátuma: 2019. szeptember 20. 14.00

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából, jubileumi Kandós Öregdiák találkozót szervez a Kar. Ez egyben a Kandó Alumni szervezetésnek megújítását is célul tűzi ki. Várjuk volt hallgatóinkat egy kerti parti keretében a Tavaszmező utca 17-es udvarára, ahol közösen megemlékezhetünk a jubileumok kapcsán a Kandó múltjára, jelenére, jövőjére. Külön színfoltot jelent a hatvanas években, még a Kandó Technikumban végzettek részvétele is a megemlékezése.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


7. Fotókiállítás Kandó nyomdokán (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 1.- december 31-ig

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

A fotókiállítás emléket kíván állítani egyrészt Kandó Kálmán mérnöki, feltalálói kvalitásának bemutatva a tervei alapján elkészült berendezéseket, eszközöket.

A kiállítás másik része a Kandó, mint oktatási intézmény (beleértve a  jogelődöket is) bemutatását tűzi ki célul bemutatván a sok évtizedes oktatási tevékenység minden napjait.

Teret kapnak a kiállításon a Kandó Villamosmérnöki Kar jelenét is bemutató képek.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


8. Jubileumi XXX. Kandó Kálmán Nyári Egyetem (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 6-15.

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17./ Székesfehérvár

2019. júliusban rendezzük Székesfehérvárott a XXX. Jubileumi Kandó Kálmán Nyári Egyetemet, amelyre  határon túli magyar anyanyelvű egyetemi és főiskolai hallgatókat várunk Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Partiumból, és a Délvidékről. Szakmai előadások tartására szinte az egyetem minden karáról jelentkeztek oktatók. Ezen kívül az ipar és a kutatóintézetek különböző mérnökei, kutatói is bemutatják kutatásaik eredményét. Szakmai programokról is gondoskodunk az előadásokon kívül. A résztvevők a Budapesti Elektromos Művek Kaszásdűlői Alállomásnál, valamint az Emerson Process Management Magyarország Kft. gyárában és  az Aranyponty Zrt. napelem parkjában is szakmai kiránduláson vesznek részt.  Különböző kulturális programokat is szervezünk Székesfehérváron, Budapesten és a Velencei-tónál.

Kapcsolattartó: Borbély Endre, borbely.endre@kvk.uni-obuda.hu


9. Kandó Emlékfutás (KVK)

Esemény dátuma: 2019. május 22.10.00

Helyszíne: Margitsziget

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre az I. Kandó Emlékfutás, amellyel hagyományt kívánunk teremteni.

A verseny helyszíne a Margitsziget, ahol 1 illetve 2 körös versenyt rendezünk, a távok ennek megfelelően 5,25 illetve 10,5 km-esek. A versenyen az Óbudai Egyetem jelenlegi és volt diákjai, valamint oktatói vehetnek részt. „Gyere, fuss egy vagy két kört Kandó emlékére!”

Kapcsolattartó: Molnár Zsolt, molnar.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


10. Kandó Kispályás futball (KVK)

Esemény dátuma: 2019. május 22. 10.00

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 17.

A Korcz Kupa néven immár hagyományos kispályás futball torna résztvevői volt hallgatók és egyben sportolók, valamint egy oktatói csapat. A baráti hangulatban lezajló vetélkedést megelőzi Korcz Imre legendás tornatanárra és sportvezetőre való megemlékezés a tiszteletére ültetett.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


11. Kandó Kálmán Emléktúra (KVK)

Esemény dátuma: 2019. június 21. 08.00

Helyszíne: Dobogókő- Lajos forrás Dobogókő

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre Kandó Kálmán Emléktúra.

A 2007 óta minden évben megrendezett, először a BMF, majd az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar műszer-automatika szakirányán az Automatizált gyártórendszerek modulon tanuló villamosmérnök hallgatói számára szervezett túrát 2019-ben szeretnénk Kandó Kálmán emlékének szentelni, és minden érdeklődő számára kiterjeszteni. A hagyományőrző túra során Dobogókőről indulva a csapatok két útvonalon előre meghatározott feladatokat végrehajtva, a Lajosforrást érintve érkeznek vissza a kiindulási helyszínre. A kiindulási helyszínen a túra ideje alatt bográcsban készülnek a finom falatok, hogy a túráról visszatérők pótolják a túrázás közben elvesztett kalóriákat. A túra során megoldott feladatok értékelése eközben megtörténik, és vacsora után lesz az eredményhirdetés.

Kapcsolattartó: Sándor Tamás sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu


12. Kandó Programozói verseny (Hagyományteremtő program) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. június 14. 09.00

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre az I. Kandó Programozói verseny, amellyel hagyományt kívánunk teremteni.

A villamosmérnöki gyakorlat ma már elengedhetetlen része az informatika megoldások alkalmazása, beágyazott rendszerek működtetés, adatok gyűjtése, továbbítása és feldolgozása. A verseny lehetőséget szeretne biztosítani arra, hogy hallgatóink összemérjék programozási tudásukat, kreatívitásukat és problémamegoldó készségüket konkrét szituációk problémáinak megoldásán keresztül.

Kapcsolattartó: Sándor Tamás sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu


13. Kandó Elektronikai Tanulmányi Verseny (KVK)

Esemény dátuma: 2019. április 25. 08.00

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre a I. Kandó Elektronikai Tanulmányi Verseny, amellyel hagyományt kívánunk teremteni.

A versenyt két szinten hirdetjük meg. A középfokú tanulmányokat folytató diákoknak egy elektronikai áramkört kell megépíteniük és bemérniük, az egyetemi hallgatóknak elméleti feladatok megoldásával kell számot adni tudásukról.


14. Koszorúzások (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 9-11.

Helyszíne: Fiumei úti sírkert, Magyar Vasúttörténeti Park, Óbudai szoborpark, Tavaszmező utca 17 aula

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából koszorúzásokra kerül sor azokon az emblematikus helyszíneken ahol Kandó Kálmánnal kapcsolatos emlékhelyek, vele összefüggésbe hozható ereklyék találhatók.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


15. Emléktábla koszorúzás Kandó szülőfalujában (KVK)

Esemény dátuma: 2019. július 9-10.

Helyszíne: Egerfarmos

Emléktábla koszorúzást tervezünk Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója alkalmából Egerfarmoson, Kandó Kálmán szülőfalujában. A rendezvény a helyi önkormányzattal együttműködve kerül megrendezésre.

A rendezvényen részt vesznek a Kar dolgozói, hallgatói és a helyi önkormányzat képviselői.

Kapcsolattartó: Dr. Temesvári Zsolt, temesvari.zsolt@kvk.uni-obuda.hu


16. „Ipar az egyetemre megy!” (projekt verseny) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. szeptember 1 – 2019. december 15.

Helyszíne: 1084 Budapest, Tavaszmező utca 15-17.

Másodszor is megrendezésre kerül a DC/DC tápegységtervezési verseny-projekt műszaki egyetemistáknak, előadássorozattal kombinálva. Az előadások a verseny-projekttől függetlenül is látogathatók. A verseny ipari támogatói és résztvevői a Robert Bosch Kft., Texas Instruments és Wütrh Elektronik Kft. A félév során az Önálló projekt tárgy keretében, illetve szabadon választható tárgy keretében DC/DC tápegység tervezés, kivitelezés és bemérés lépésein keresztül mérhetik össze tudásukat a hallgatók.

Kapcsolattartó: Sándor Tamás sandor.tamas@kvk.uni-obuda.hu


17. Kandó Barlangtúra (KVK)

Esemény dátuma: 2019. október

Helyszíne: Budapest, Mátyáshegyi barlang

Kandó Kálmán születésének 150. évfordulója, a Kandó, mint felsőoktatási intézmény 50., mint oktatási intézmény 120. évfordulója alkalmából kerül megrendezésre Kandó Kálmán Emléktúra a Mátyáshegyi Barlangban.

A barlangtúra során az érdeklődők szakemberek segítségével megismerkedhetnek a barlangi túrázás rejtelmeivel, illetve a Mátyáshegyi barlang történetével. A túrán nagy szeretettel várunk minden jelenlegi és volt hallgatónkra, oktatónkat, dolgozónk.

Kapcsolattartó: Tényi V. Gusztáv, tenyi.gusztav@kvk.uni-obuda.hu


18. Tervezési feladatok a legkreatívabb hallgató címért (tanulmányi verseny) (KVK)

Esemény dátuma: 2019. november 28.

Helyszíne: 1034. Budapest, Bécsi út 96/B

Projekt terv kidolgozását várjuk a hallgatóktól műszaki-, villamosmérnöki szakterületen. Olyan tervek kidolgozása kerülhet díjazásra, melyben kiviláglik a pályázó jövőbeli mérnöki kvalitása, kreatív képessége, szakmai elkötelezettsége.

Kapcsolattartó: Dr. Rácz Ervin, racz.ervin@kvk.uni-obuda.hu

 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul