e-villamos online szaklap

Beruházás-lebonyolítói mesteriskola indul 2019-ben

| | |  0 | |

A beruházások hazánkban eddig nem tapasztalt méretű bővülése párosul a minőségi, gazdaságossági igények emelkedésével. Az új kihívások teljesítéséhez jelentős többlet tudásra van szükség. A cégek piaci versenyképességének elengedhetetlen feltétele, hogy e többlet tudással rendelkező beruházás-lebonyolítókat foglalkoztassanak.

A Magyar Mérnöki Kamara beruházás-lebonyolitói mesteriskolát indít a megnövekedett igények kiszolgálására.

A Magyar Mérnöki Kamara – a vele együttműködő Magyar Építész Kamarával, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségével, a Magyar Projektmenedzsment Szövetséggel és más szakmai szervezetekkel közösen – kiemelt feladatának tekinti, hogy a beruházás-lebonyolítók ehhez a tudáshoz hozzájuthassanak.

A beruházás-lebonyolító a beruházási folyamat egyik kulcsszereplője. A Kormány elhatározta (1567/2015. (IX. 4.) Korm. hat.) szakmagyakorlási jogosultságának visszaállítását, a közbeszerzésekre vonatkozó végrehajtási szabályozás (322/2015. (X.30.) Korm. rend.) pedig rögzíti a beruházás-lebonyolító alapvető feladatait.

A Magyar Mérnöki Kamara partnereivel - egyedülálló szakmai ismereteikre és tapasztalataikra alapozva - beruházás-lebonyolítói mesteriskolát szervez. A képzés a jelen követelményeinek való megfelelésen túl súlyt helyez arra is, hogy a hallgatók a kamara és társszervezetei által előkészített Beruházási Folyamatok Rendszeréről – és ahhoz kapcsolódóan a tervezői szolgáltatások rendszeréről – is részletes ismeretekhez jussanak.

A mesteriskola 2019. I. hónapban kezdi meg működését. A részvételnek nem feltétele a kamarai tagság, azonban alapfeltétele a szakirányú mérnöki végzettség. A képzést sikeresen teljesítőknek a kamara tanúsítást ad ki, amely a piac számára tanúsítja a magas színvonalú hozzáértést. A kamara segíti a megrendelők tájékoztatását is a jól képzett szakemberek elérhetőségéről.

További információk elérhetők a seidl.tibor@mmk.hu, valamint a csohany.kalman@mmk.hu címen.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul