e-villamos online szaklap

Megjelent az MSZ EN 60598-1:2015, Lámpatestek. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálatok szabvány első módosítása

| | |  0 | |

A lámpatestszabvány 2017 szeptemberében kiadott nemzetközi módosítását – rekordgyorsaságú európai bevezetése után – magyar nyelvű változatban is kiadja a Magyar Szabványügyi Testület.

Egy szabvány megjelenése után annak módosítására akkor kerül sor, ha a megjelenést követően a műszaki fejlődés vagy újabb figyelembe veendő biztonsági szempontok ezt szükségessé teszik. A 2014-ben kiadott IEC 60598-1 szabványnál ez 2017-ben következett be. A nemzetközi módosítást az európai szabványosító szervezet, a CENELEC európai változtatások nélkül vette át. Ez a szabványmódosítás kisebb terjedelmű, de több jelentős változtatást tartalmaz, amelyek a következők.

A 0. Általános bevezetés főfejezet új, a lámpatest tervezésére vonatkozó fejezettel egészült ki, amelyben megadják, hogy a fényforrások biztonsági szabványaiban a „Tájékoztatás lámpatest tervezéséhez” cím alatti előírások mikor kötelezőek, és mikor tájékoztatóak.

Új szakkifejezések kerülnek a szabványba (névleges állandó bemeneti feszültség/áram, gyújtási feszültség stb.), köztük a már használatos, de eddig nem definiált csatlakozóvezetékek (szabad vezetékvégek) szakkifejezés.

A 3.2. Lámpatestek jelölése fejezetbe több pontosítás került be. A legfontosabb a törpefeszültségű egyenáramú vezetékek és végződéseik azonosításának előírása; az új 3.2. táblázat megadja a jelölés módját, az eddigi gyakorlatot előírássá emelve.

A 3.3. Kiegészítő tájékoztatás fejezetet kiegészítették a működtető eszköz nélkül szállított lámpatestekre vonatkozó, a megfelelő alkatrész kiválasztásához szükséges tájékoztatásokkal (huzalozási távolságok, vezetékméret, külső működtető eszköz szigetelésének besorolása stb.). Amennyiben a lámpatesthez nem mellékeltek sorozatkapcsot, a csomagoláson figyelmeztetés szerepeljen arra vonatkozóan, hogy a felszerelést szakképzett személynek kell végeznie.

Az 5.2. Tápcsatlakozó és egyéb külső huzalozás fejezet kiegészült a vezetők legkisebb névleges keresztmetszetére új részletezett értékeket tartalmazó 5.3. táblázattal. A táblázat a normál kivitelű, és ettől eltérő lámpatestek tápvezetékeinek legkisebb névleges vezető keresztmetszetét tartalmazza, a különféle körülmény esetén. A csökkentett keresztmetszetű vezetők alkalmasságának megállapítására új vizsgálatot vezettek be (új 5.4. fejezet).

A Csepegő víz ellen védett lámpatestek (9.2.3. szakasz) vizsgálatát szigorították. Külön-külön vizsgálatot írtak elő, ha második jellemző IP-számjegy 1, illetve, ha 2.

A lámpatestek kúszóáramutakra és légközökre vonatkozó alapvető követelményeit tartalmazó 11. főfejezetet új főfejezettel helyettesítették, a kúszóáramutakra és légközökre vonatkozó előírásokat és vizsgálatokat szétválasztották. Az új főfejezet három részre tagolódik.

Általános rész (11.2.1. szakasz), amely megadja, hogy az előírt legkisebb távolságok milyen jellemzőkön alapulnak (tengerszint feletti magasság, szennyezettségi fokozat, impulzusállósági kategória). A 11.2.2. szakasz a kúszóáramutakkal, a 11.2.3. szakasz a légközökkel foglalkozik.

A termékek újravizsgálását igénylő szigorúbb/kritikusabb követelményeket tartalmazó, módosított fejezeteket és szakaszokat felsoroló R mellékletet aktualizálták. A 0. érintésvédelmi osztály vizsgálati követelményeit tartalmazó T mellékletet törölték. Új ZZ mellékletet tettek a szabványhoz, amelyben a szabvány megadott fejezeteit összevetik az LVD (2014/35/EU) „kisfeszültségű” irányelv megfelelő alapvető előírásaival, annak megállapítására, hogy e szabvány mely követelményeinek teljesítése esetén az irányelv mely előírásai teljesülnek, illetve az irányelv mely előírásainak való megfeleléshez nem elegendő az e szabvány követelményeinek betartása.

A magyar nyelven megjelenő A1 módosítás mellett a Magyar Szabványügyi Testület az MSZ EN 60598-1 szabványt is kiadja magyarul, valamint a szabvány és módosítása egyesített magyar nyelvű kiadására is sor kerül.

Kosák Gábor az MSZT/NB 1 Magyar Nemzeti Elektrotechnikai Bizottság titkára

A cikk az Elektroinstallateur 2018/9-8 számának 24. oldalán jelent meg, a közlése a kiadó engedélyével történt.

Szabvány

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul