e-villamos online szaklap

Az MMK gyakorlati működése

| | |  0 | |

A testület alapfeladata a titkársági adminisztráció ellátása, például a továbbképzések szervezése és akkreditálása, a jogosultsági vizsgák, és az országos névjegyzék fenntartása. Ez utóbbi megszervezése volt az egyik legigényesebb feladatuk még 2006-ban. Létre kellett hozni egy olyan rendszert, amelybe bedolgozhat az összes megyei ügyintéző, amiben van egy publikus és egy nem nyilvános rész, és ahol a tagdíjfizetéstől az elérhetőségig minden adat szerepel. Ezt a rendszert a Budapesti és Pest Megyei Kamara áldozatvállalása és különböző pályázatok elnyerése nélkül nem tudta volna a Kamara kialakítani. Szőllőssy Gáborral, az MMK főtitkárával beszélgettünk.

2006-2007 fordulója még két nagy és munkaigényes változást is hozott, amikor is a közel 800 tervezõi jogosultságból 40 lett, valamint kamarai nyilvántartásba kerültek a felelõs mûszaki vezetõk és az építési mûszaki ellenõrök is.

A tízfõs ügyintézõ csapatnak (aminek a munkáját a BPMK-val és a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft.-vel közös gazdasági iroda vezetõje és négy munkatársa egészít ki) másik fõ feladata Szõllõssy Gábor megfogalmazása szerint a szakma szabályozottságának fenntartása, az egységes, országos szemlélet biztosítása a jogosultságok elbírálásának és a jogszabályok értelmezésének kérdésében. Ezt egészíti ki a kamara jogszabályalkotásban való részvételének koordinálása, amiben a most megalakuló kamarai jogi kabinet nagy segítséget fog jelenteni.

Az elmúlt idõszak egyik legizgalmasabb kérdése volt a kamara szakmaiságát biztosító tagozatok helyzetének kérdése. A tagozatok nem jogi személyek, mégis fontos részei a Kamarának – mit és hogyan tehetnek meg? Mi a viszonyuk a megyékkel? Szõllõssy Gábor szerint,nagyon fontos lenne a területi szakcsoportok egyre szélesebb körû kialakítása, mert ezek megléte és aktivitása feloldhatná ezt a felemás helyzetet.

Nagy bajt lát általánosan az építõipart területén: hiszen ha az országban, ahol 90 000 építõipari vállalkozásra csak mintegy 25 000 felelõs mûszaki vezetõ jut, érezhetõ, hogy valami nincsen rendjén. Nagy probléma, hogy etikai felügyeletet az MMK csak a tagok felett gyakorol, így a többi szereplõ akár versenyelõnyt is kovácsolhat ebbõl.
Végül nagyon fontosnak tartja, hogy uniós, európai megjelenésünk az eddiginél sokkal hangsúlyosabb legyen. Ez egy nagyon fontos szakmapolitikai kérdés is, hiszen így szakmailag-technikailag, valamint az EU-s direktívák zökkenõmentesebb átvétele terén is közelebb kerülhetnénk a többi tagállamhoz.
 
 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul