e-villamos online szaklap

Emlékeztető az elnökségi ülésről

| | |  0 | |

Emlékeztető az elnökségi ülésről

Megtartotta kibővített elnökségi ülését az MMK ELT 2018. február 22-én, a Magyar Mérnöki Kamara Angyal utcai székházában.

Általános témák, napirend

 • Kun Gábor ismerteti a tisztújítás eredményét, és általánosan az Elnökség működésének elképzelt formáját.
 • Az aktuális elnökségi ügymenet kialakítás alatt van. Meghatározásra fog kerülni az Elnökségi ülések menetrendje (időpontjai) a teljes évre nézve. Fontos, hogy az ütemezés be legyen tartva!
 • Napirendi pontok:
  A. Tagozati feladatok előirányzott szétosztása
  B. A Szakmai Gyakorlat Szakirányúságát Vizsgáló Szakértői Testület (SZT) („Testület”) elnökének megválasztása, az ügyvitel részleteinek megvitatása, feladatainak tisztázása.
  C. Egyéb témák

A. Tagozati feladatok előirányzott szétosztása

A Tagozat működésért az Elnök a felelős. Jelen ciklusban fontos cél, hogy az Elnök és az Alelnökök között átlátható és jól működő munkamegosztás alakuljon ki, továbbá meg legyenek határozva az Elnökség és a Testület tagjainak területei, működési köre.

Az elnök (Kun Gábor) feladatai

A Tagozat Alelnökeinek, Elnökségének, elnökségi tagjainak, az SZT-nek, a Tagozat munkacsoportjait vezetők, témafelelősök, a Tagozat által az MMK különböző szervezeteibe és az MMK-n kívüli szervezetekbe delegáltak munkájának koordinálása, a Tagozat képviselete.

 • Tűzvédelmi munkacsoport (témafelelős: Rajkai Ferenc)
 • Robbanásvédelmi munkacsoport (témafelelős: Varga Tamás, OKF-hez delegált Veres Árpád)
 • Közbeszerzések Design & Build és Beruházási tv. előkészítése MMK munkacsoport (delegáltak: Kun Gábor, Sárosi Csanád)
 • Kormányhivatal Villamos Műszaki Szakbizottsága (delegáltak: Eitel László, Veres Árpád)
 • Gyógyászati helyek munkacsoport (témafelelős: Turi Ádám, Papp Péter)
 • Szabványügyek - MSZT és MMK Szabványügyi Testületterület (témafelelős, tagozati képviselő: Rajnoha László.
 • Villámvédelem (témafelelős: Dely Kornél).
 • Megújuló energiák (témafelelős: Schottner Károly, Mészáros Lajos)
 • E-mobilitás (témafelelős: Darvas István)

További feladatok

 • MMK Országos Elnökségével való kapcsolattartás (részben Ivanics Zoltán elnökségi tagon keresztül).
 • Szakmai Tagozatok Elnökségével való kapcsolattartás.
 • Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) való kapcsolattartás.
 • EMOSZ-szal való kapcsolattartás.
 • MEE Világítástechnikai Társasággal való kapcsolattartás
 • A Tagozat által kiadott díjak – Pelei Imrével (A Fény Mestere, Pro Lumine ).
 • Az e-villamos.hu tagozati honlap (szekesztő: Lantos Tivadar) ill. a tagozati kommunikáció felügyelete.

Az Elnök Munkáját Balán Gábor Titkár segíti.

Az MMK Főtitkárság részéről a tagozati ügyekkel Barna Kata (barna.kata@mmk.hu; 455-8070/108; 06-30-6583154) illetve Dani Andrea (dani.andrea@mmk.hu; 455-7080/112) foglakozik

Alelnök (Kőhegyi László) feladatai

 • Jogszabályokkal kapcsolatos teendők felügyelete, javaslatok, véleményezések kezelése.
 • Kamarai szabályzatokkal kapcsolatos teendők felügyelete (Pankasz Lászlóval közösen).
 • Tervezői tevékenység koordinálása: a létező, de nem működő Épületvillamossági Tervezői Szakosztály újraindítása (Üveges Zoltán vállalkozik a munka beindításaára - lehetséges közreműködők . Ivanics Zoltán, Kovács László, Kapitor György, Gáspár Péter, Liszt Zoltán, Turi Ádám, Darvas István és további kollégák bevonása ).  Feladat a tervezői tevékenység egészével való foglalkozás, pl. tervtartalmi követelmények karbantartása, tervezői díjszabás témájának előmozdítása, tervezői szerződések sémájának rendezése, karbantartása, tervezői vonatkozású hatósági és szolgáltatói kapcsolatok, a villamos tervezés helye a folyamatban, társtervezői, megbízói szerepek, tervezési koordináció fegyelem stb.
 • Megyei Szakcsoportok koordinálása, kapcsolatok fenntartása és létesítése megyei kapcsolattartókkal.
 • ME, FMV szakterület kezelése. Ezzel egybefüggően: vizsgakérdések megújítása, rendszer átnézése. Résztvevők: Dési Albert, Sz.László Erika, dr.Tóth Judit, Horogh Gyula, Tokody Dániel, Beke Béla.
 • Energetikai Tagozattal kapcsolatos határterületek kezelése
 • Az Energetikai Szakosztályban és a Településenergetikai Szakosztályban tagozati delegáltként való közreműködés.

Alelnök (dr. Kovács Károly) feladatai

 • Szakértői Testület munkájának koordinálása (közte: minősítésekkel, beszámoló vizsgákkal kapcsolatos feladatok).
 • Oktatás, továbbképzés területének koordinálása (Bárány Péterrel).
 • FAP pályázatok koordinálása (Balán Gáborral).
 • Felsőoktatási intézményekkel való kapcsolattartás intézése, a kapcsolattartás magasabb szintre emelése.
 • Mesteriskola szervezése.
 • Etikai tevékenység. (MMK Etikai Bizottság tagjával: Sz.László Erika)
 • Épületautomatika, villámvédelem, túlfeszültségvédelemmel kapcsolatos kamarai vonatkozású szakmai feladatok ellátása.

Kijelölt országos küldöttek lettek

 • Kun Gábor
 • dr. Kovács Károly
 • Kőhegyi László
 • Sárosi Csanád
 • Ritzl András
 • Dési Albert
 • Kapitor György

B. A „Testület” elnökének megválasztása, az ügyvitel részleteinek megvitatása, feladatainak tisztázása

 • A Testület egyöntetű szavazással megválasztott dr. Tóth Juditot a Testület elnökének. Dr. Tóth Judit az elnöki tisztséget elfogadta.
 • A Testület fontos, aktuális feladata tanúsítások rendszerének beindítása.
 • dr. Tóth Judit elkészítette a Testület (SZT) ügyrendjének tervezetét illetve az MMK ELT Ipari Szakértői Tanúsítás Ügyrendjének tervezetét.
 • A tervezetek megvitatásra, elfogadásra várnak. Kun Gábor által történő véleményezést követően rövid időn belül el kell őket küldeni a Testület tagjainak.

C. Egyéb témák

 • Ivanics Zoltán, mint az országos MMK Elnökség tagja mondott pár szót az országos kamara fontosabb napi témáiról: FAP fontossága; vizsgák és minősítések felújításának fontossága; tervtartalmi követelmények folyamatos megújítása és kezelése.
 • Kihirdetésre került a „FAP 2018 Pályázati felhívás”. A kiírás és szabályrendszer elküldésre kerül. Fontos határidő: a pályázat benyújtás határideje: 2018. március 26., (hétfő) 16:00 óra. A Tagozat várja az ötleteket, témajavaslatokat! Ezeket március 19-ig szeretnénk megkapni, hogy összeállítható legyen a pályázat!

Az alábbi szakosztályok

 1. Biztonságtechnikai szakosztály: tevékenysége nem túl aktív.
 2. Irányítástechnika és épületautomatizálás szakosztály: tevékenysége nem túl aktív.

A 2018. évi elnökségi ülések tervezett időpontjai

 • 2018. február 22. (csütörtök)
 • 2018. április 12. (csütörtök) (egyeztetendő)
 • 2018. május 17. (csütörtök)
 • 2018. június 28. (csütörtök) (egyeztetendő)
 • Nyári szünet
 • 2018. szeptember 13. (csütörtök)
 • 2018. október 18. (csütörtök)
 • 2018. november 29. (csütörtök)

Elektrotechnikai TagozatMagyar Mérnöki KamaraTisztújítás

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul