e-villamos online szaklap

Állásfoglalás: koordinált túlfeszültségvédelem

| | |  0 | |

Állásfoglalás: koordinált túlfeszültségvédelem

Az épületek használatba vétele során a Műszaki Biztonsági Hatóság által lefolytatott eljárás ad aktualitást a koordinált túlfeszültségvédelemmel kapcsolatos állásfoglalásnak.

Az 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) kötelező előírásai az SPM-el (Surge Protection Measures, elektromágneses villámimpulzus elleni védelemmel) kapcsolatban a 12. melléklet táblázata:

Az építmény rendeltetése Védelmi szint
Villámvédelmi fokozat (LPS) Koordinált túlfeszültségvédelem-
fokozat (SPM)
Oktatási rendeltetésű épületek III III-IV
Menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére szolgáló épületek, egészségügyi rendeltetésű épületek, kényszertartózkodásra szolgáló épületek III III-IV
Tömegtartózkodásra szolgáló épületek, építmények IV III-IV
Szállodák, kollégiumi épületek (50 fő befogadóképesség felett) III III-IV
Robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű önálló rendeltetési egységet tartalmazó épület vagy szabadtér II II

A villámvédelmi szabvány (MSZ EN 62305) által definiált SPM intézkedések az alábbiak alkalmazásából állnak:

  • földelés, összekötés;
  • mágneses árnyékolás;
  • nyomvonalvezetés;
  • koordinált túlfeszültség-védelem;
  • szigetelő interfészek.

A LEMP (elektromágneses villámimpulzus) elleni megfelelő védelem csak ezen intézkedések összehangolt alkalmazásával érhető el, mely nem jelenti azt, hogy valamennyi intézkedést egyidejűleg kell alkalmazni. Az alkalmazandó intézkedések körét a villámvédelmi kockázatkezelés alapján a tervező határozza meg.

Az állásfoglalás a továbbiakban kizárólag az SPM részeként kialakítandó koordinált túlfeszültség-védelem készülékeinek (SPD-k) a villamos hálózaton történő elhelyezésével foglalkozik.

A koordinált túlfeszültség-védelem kialakítása szükséges, amennyiben az OTSZ 12. melléklet táblázata vagy a villámvédelmi kockázatkezelés ezt eredményezi.

Megjegyzés: Az OTSZ előírásai szerint a kockázatkezelést akkor is el kell végezni, ha az építmény rendeltetésénél fogva szerepel az OTSZ 12. táblázatában. Amennyiben a kockázatkezelés az OTSZ táblázatnál szigorúbb követelményt eredményez, úgy a tervezés során azt kell figyelembe venni.

A villamos berendezés egy vagy több pontján beépített túlfeszültség-védelmi készülékekből álló rendszer akkor tekinthető koordináltnak, ha az alábbi  feltételek egyidejűleg teljesülnek:

  • a túlfeszültség-védelmi készülékek a LEMP igénybevétel pillanatában folyó lökőáramokat le tudják vezetni (részvillámáram levezetésre méretezettek)
  • a túlfeszültség-védelmi készülékek a vezetett és sugárzott úton a vezetékhurkokban kialakuló lökőfeszültségek értékét a védendő villamos berendezések lökőfeszültségállóságánál kisebb értékre korlátozzák

 A kialakítandó koordinált túlfeszültség-védelmi rendszer a villámvédelmi zónakoncepció elvén alapul. A szabvány előírásait kielégíti az a megoldás is, amikor a tervezés során felvett zónahatárok nem esnek egybe fizikai térelhatároló elemekkel, pl. erősáramú villamos elosztórendszer esetén a túlfeszültségvédelmi készülékek az elosztóberendezésekbe kerülnek beépítésre, amelyek helye nem a térelhatároló elem.

Amennyiben az OTSZ-ben foglaltak szerint nem kell villámvédelmet létesíteni , akkor az MSZ HD 60364-4-443:2016 szabvány szerint az építménybe, épületbe belépő vezetékekre túlfeszültség-védelmi készülék beépítése a szabványnak megfelelően szükséges

Amennyiben az OTSZ-ben foglaltak szerint villámvédelmet kell létesíteni , akkor az MSZ 62305-4:2011 szabvány szerint az épületbe, építménybe, épületbe belépő vezetékekre az LPZ0/LPZ1 zónahatárra túlfeszültség-védelmi készülék beépítése a szabványnak megfelelően szükséges.

Értelmezésünkben az OTSZ követelményei szerint a koordinált túlfeszültség-védelemmel védendő villamos berendezések:

  • az építmény villamos elosztórendszere, melynél a villamos elosztóberendezések betáplálási pontjain 1-es vagy 2-es típusú túlfeszültség korlátozó eszközök alkalmazása szükséges (pl. a főelosztó betáplálásba 1. vagy 1+2. típus, alelosztókban 2-es típus) és esetenként az épületen kívüli területet is ellátó elosztóberendezésben vagy leágazásokban 1+2. típus.
  • a tűzvédelmi funkciójú jelző-, és vezérlőberendezések villamos betáplálása, melyeknél a 3-as típusú túlfeszültség korlátozó eszközök alkalmazása is szükséges. Ilyen pl. a tűzjelző vagy oltó központok betáplálása.

Megjegyzés: Az egyes áramkörökön az MSZ HD 60364-5-534:2016 „10 m-es szabály”-ának (ld. 534.4.9. pont első bekezdés) figyelembevételével javasolt a túlfeszültségvédelmi készülékek beépítési helyét meghatározni.

Ezen minimum követelményen felül minden további zónahatárra az azon átlépő vezetékekre a szabványban előírt tervezési és kiválasztási elvek alapján lehetőség van további túlfeszültség-védelmi készülékek elhelyezésére is.

Budapest, 2018. február 15.

Kun Gábor
MMK ELT Elnök

Rajkai Ferenc
MMK ELT Tűzvédelmi munkacsoport vezetője

Dr Kovács Károly
MMK ELT alelnök

Dely Kornél
MMK ELT Villámvédelmi munkacsoport vezetője

Varga Tamás
MMK ELT Robbanásvédelmi vezetője

Kruppa Attila
MEE Tűzvédelmi munkabizottság munkacsoport vezetője

Dr Fodor István
MEE Épületvillamossági és biztonsági szakosztály

Elektrotechnikai TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul