e-villamos online szaklap

Megtartotta tisztújító taggyűlését az Elektrotechnikai Tagozat

| | |  0 | |

Megtartotta tisztújító taggyűlését az Elektrotechnikai Tagozat

A tagság elsöprő többséggel választotta újra elnökének Kun Gábort. Az ülésen meghívott vendégként részt vett Nagy Gyula, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke, valamint Gyurkovics Zoltán, a Magyar Mérnöki Kamara Épületgépészeti Tagozatának elnöke is.

Képünkön: Kun Gábor (Fotó: Papp Tibor)

A taggyűlés kezdetén Kozák András levezető elnök üdvözölte a megjelenteket. Ezt követően Nagy Gyula, az MMK elnöke beszélt az elmúlt időszak fontos ügyeiről, többek között a TSZR (korábban EMTSZR) és a „beruházási törvény” készítéséről és a kormányzatnak való benyújtásáról. Mindezek mellett az elnökúr szólt a Tervtartalmi szabályzat létrejöttéről; a lakóépületek építésének egyszerű bejelentéséről; a tanúsítások rendszerének átalakításáról; a „szabványügyi törvény” előkészítő anyagáról; a továbbképzések rendszeréről, ami sokat fejlődött, de amit továbbra is sok kritika ér; a szakmai díjak fejlesztendő rendszeréről, amibe nagyobb hangsúllyal kellene bevonni a felsőoktatás résztvevőit.

Gyurkovics Zoltán, az MMK EGT elnöke, köszöntőjében az épületvillamosság és az épületgépészet terén dolgozók együttműködésének, együttdolgozásának a fontosságát emelte ki. Továbbá említette a továbbképzések jelentőségét, amibe fontos lenne az ipari partnerek minél szélesebb körét bevonni..

Kun Gábor, az MMK ELT Elnöke megtartotta a 2014-2018 elnökségi ciklus beszámolóját, az írásban közzétett beszámolóhoz szóbeli kiegészítéseket fűzött. Az Elnökség négy éves munkájának és elért eredményeinek bemutatása mellett, a beszámoló kitért a Tagozat Szakirányúságot Vizsgáló Testületének, valamint Szakosztályainak és munkacsoportjainak tájékoztatójára is.

A szavazás előtt a jelöltek röviden bemutatkoztak. A nem jelenlévő jelöltek bemutatását Kozák András levezető elnök végezte. A jelöltek önéletrajza a szavazás előtt megtalálható volt (és most is megtalálható) az e-villamos tagozati honlapon.

Az elnökválasztás eredménye

 • Kun Gábor: 47 szavazat
 • Üveges Zoltán: 8 szavazat
 • Érvénytelen: 1 szavazat

Az MMK Elektrotechnikai Tagozat megválasztott Elnöke: Kun Gábor

Az alelnökválasztás eredménye

Az MMK Elektrotechnikai Tagozat megválasztott alelnökei:
dr. Kovács Károly és Kőhegyi László

Az elnökségi tagok választásának eredménye

Az MMK Elektrotechnikai Tagozat Elnökségének megválasztott tagjai:
Gáspár Péter, dr. Németh Bálint, Ritzl András, Sárosi Csanád, Schottner Károly, Szigetiné László Erika

Az MMK Elektrotechnikai Tagozat Elnökségének megválasztott póttagjai:

 • Dési Albert
 • Kapitor György
 • Tokody Dániel

MMK ELT a végzettség szakirányúságát elbíráló testület tagjai:

 • dr. Csuti Péter
 • Dely Kornél
 • Dési Albert
 • Gáspár Péter
 • Molnár Károly Zsolt
 • Kovács László
 • Lamár Krisztián
 • Szigetiné László Erika
 • dr. Tóth Judit

MMK ELT a végzettség szakirányúságát elbíráló testület póttagjai:

 • Ritzl András
 • Tóth Attila

Az eredmények alapján kialakult a MMK Elektrotechnikai Tagozatának, az MMK Küldöttgyűlésébe delegált küldötteinek névsora:

 • Kun Gábor
 • dr. Kovács Károly
 • Kőhegyi László
 • Sárosi Csanád
 • Szigetiné László Erika
 • Dely Kornél
 • dr. Tóth Judit

Pótküldöttek:

 • Gáspár Péter
 • Dr. Németh Bálint
 • Ritzl András
 • Schottner Károly

A szavazás lezárulása, és az eredmények kihirdetése utána, a levezető elnök eredményesnek minősítette a taggyűlést. Gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, majd bezárta az ülést.

Elektrotechnikai TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Kapcsolódó

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul