e-villamos online szaklap

Beszámoló a 2014. január – 2017. január közötti időszak tevékenységéről

Összefoglalás

| | |  0 | |

A tagozat tevékenységét az MMK Ügyrendje, illetve a tagozati Ügyrend szerint végezte.

 • Ennek megfelelően érdekeltségi területéhez (az elektrotechnikai rendszerek és rendszerelemek területén történő szakértés, tervezés műszaki tanácsadás, kivitelezés, a kivitelezés műszaki ellenőrzése, az energetikai tanúsítás, a létesítéssel és üzemeltetéssel kapcsolatos szakértés, oktatás és továbbképzés) kapcsolódóan vállalt el, illetve látott el.
 • Ellátta a Kamara belső szabályzata által meghatározott tevékenységét a szakmagyakorlási jogosultsági kérelmek elbírálásában, akkreditálta a területi kamaráknál műszaki szakszempontok, szakértők ügyrendjét, ellenőrizte a szakmai követelmények érvényesülését.
 • Állást foglalt a szakmagyakorlási jogosultságok megadásához szükséges képesítési követelményeket illetően.
 • Megfogalmazott szakmai illetékességébe tartozó képzési, illetve továbbképzési célokat, operatívan közreműködve ezek megvalósításában.
 • Képviselte szakterületét az MMK Szabványügyi Testületében, illetve szakértőin keresztül a Magyar Szabványügyi Testület munkabizottságaiban, illetve munkacsoportjaiban.
 • Ellátta a szakmai képviseletet a különböző kormányzati, társadalmi, szakmai testületekben.
 • Közreműködött mérnöki tevékenységet szabályozó és leíró rendszerek, azok részeinek fejlesztésében, a tervdokumentációk tartalmi meghatározásában, a mérnöki díjszabás közreműködésében.
 • Ellátta szakmai továbbképzési rendszer fejlesztésében és működtetésében reá háruló feladatokat, valamint részt vett a jogosultsági vizsga rendszerének működtetésében.
 • Tevékenységéről rendszeres tájékoztatást adott a Mérnök Újságon és a Tagozat honlapján és körlevélen keresztül.
 • Szakmai díjakat alapított és adott ki.
 • Kidolgozott és közzétett szakmai segédleteket, rész vett szabványok fordításában és lektorálásában.
 • Közreműködött a szakterületet érintő jogszabály alkotásban, előterjesztések készítésében.
 • Korszerűsítette a Tagozat Ügyrendjét.
 • Javaslatokat tett a szakterületet érintő jogszabályok és eljárásrendek módosítására, korszerűsítésére.
 • Rész-szakterületre vonatkozóan Szakosztályt hozott létre.
 • A Tagozat tevékenységét az Elnök ész az Elnökség irányította.

Az Elnökség – a nyári időszakot leszámítva – átlagosan másfél havonta ülésezett. Az üléseket az esetek többségében a Tagozat Testületeinek tagjaival kibővítve tartotta meg. Az üléseknek – a kapcsolatok erősítését is szolgálva – a szakmában lényeges szerepet játszó gyártók, forgalmazók, szervezetek és intézmények adtak otthont. Az ülésekről emlékeztetők készültek.

Az MMK költségvetéséből, illetve a pályázati forrásokból származó pénzeket folyó kiadásokra, illetve a Tagozatnál folyó munka díjazására fordítottuk.

A Tagozatnál regisztrált tagok számára az elmúlt években nagyjából állandó, tagságunk 2000 fő körül mozog.

A továbbiakban az előző részben szereplő általános leírást konkretizáló néhány tevékenység és történés:

 1. Közreműködés a jogszabály alkotásban, illetve javaslattétel jogszabályok módosítására
  • Beruházási Törvény előkészítése, a Tervezői Szolgáltatások Rendszerének kidolgozásába való részvétel az MMK munkabizottságában. Ehhez kapcsolódóan a tervezési díjszabás kidolgozása
  • A szakmagyakorlást szabályozó 266/2013(VII.11.) Korm. rendelet módosítását célzó javaslatok kidolgozása az MMK munkabizottságában történő részvétellel
  • Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet módosításaira vonatkozó javaslattétel.
  • Az egyszerű bejelentés alapján megvalósított lakóépületekre vonatkozó 155/2016 (IV.13.) Korm. rendelet létrehozásában, ill. módosításában való közreműködés
  • A 40/2017 (XII.4.) NGM rendelet az összekötő és felhasználói berendezésekről, valamint a potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezésekről és védelmi rendszerekről véleményezése
  • A 219/2017 (VII.31) villanyszerelők bejelentéséről és nyilvántartásáról szóló kormányrendelet módosításának kezdeményezése a MKIK-val és az EMOSZ-szal közösen
  • Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet épületvillamos szakmai tartalmának összeállítása, az ezt végző munkabizottság vezetése, a rendelet módosítására vonatkozó javaslat összeállítása
 2. Kamarai Szabályzatok kidolgozásában való részvétel, javaslat ezek módosítására
  • Tervdokumentációk Tartalmi és Formai Követelményei Szabályzat
  • Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentációs tartalmi követelményei
  • 300 m² alatti lakóépületek kivitelezési tervdokumentációjának tartalmi követelményei
  • MMK Tervellenőrzési Szabályzat
 3. Feladat Alapú Pályázatokban való részvétel Minden évben nyertünk pályázatot az MMK által meghirdetett rendszerben. Néhány kidolgozott pályázati anyag
  • Intelligens épületmenedzsment megvalósítása épületgépészeti és automatika rendszerekkel
  • Útmutató a villamos szakági tervezési szerződések elkészítéséhez
  • Újszerű technológiák a világításban – LED világítás a gyakorlatban
  • Egészségügyi létesítmények villamos berendezéseinek tervezése
  • Robbanásbiztonság-technikai szakmai anyag kidolgozása
  • „e-Mobilitás” infrastruktúra fejlesztése
  • Mérnöki segédanyag BIM alapú tervezéshez, különös tekintettel az épületvillamosságra
 4. Továbbképzések
  A Tagozat által kidolgozott, jelenleg elérhető továbbképzések:
  • Villámvédelem
  • Energia elosztási rendszerek tervezése
  • Villamos tervezés az OTSZ szellemében
  • E-Mobilitás
  • Robbanásbiztonság-technikai megfelelés
  • Épületautomatikai rendszerek
  • Szünetmentes áramellátás
  • Megújuló energia tervelő rendszerek
  • Világítástechnika
  • Gyengeáramú rendszerek I. – Audiovizuális, CCTV és vagyonvédelmi rendszerek
  • Gyengeáramú rendszerek II. – Strukturált hálózat
  • Továbbképzés felelős műszaki vezetőknek és műszaki ellenőröknek
  • Az új közvilágítási szabvány alkalmazása
 5. Tagozati munkacsoportok, témafelelősök, delegáltak, kapcsolattartók
  • Tűzvédelmi munkacsoport (Országos Tűzvédelmi Szabályzat, Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek)
  • Robbanásvédelmi munkacsoport
  • Villámvédelmi témafelelős
  • Szabványügyi témafelelős
  • Továbbképzési témafelelős
  • Tervezési Szolgáltatások Rendszere és Tervezési Díjszabás témafelelősök
  • Tervek tartalmi és formai követelményei témafelelős
  • Áramszolgáltatókkal kapcsolatos ügyek témafelelőse
  • Épületenergetika és Településenergetika Szakosztályokba delegált képviselőink
  • Tagozati ügyek intézése – tagozati titkár – honlap
 6. Egyéb, különféle munkaanyagok kidolgozása, részvétel konferenciákon, szakmai eseményeken
  • Panelházak megújításával kapcsolatos munkaanyag
  • Műszaki egyenértékűségre vonatkozó munkaanyag
  • Szakmai díjak alapítása és kiadása (Pro Lumine Díj, Fény Mestere Díj)
  • Részvétel Tűzvédelmi Konferenciákon
  • Részvétel a Villanyszerelő Konferenciákon
  • Részvétel MMK által szervezett Konferenciákon (Magasházak, BIM)

Elektrotechnikai TagozatMagyar Mérnöki Kamara

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul