e-villamos online szaklap

Villamos Robbanásbiztonság-technikai Munkacsoport alakult

| | |  0 | |

Megtartotta alakuló ülését 2017. október 19-én az MMK – ELT RB Munkacsoport. Az eseményen ismertetésre kerültek a munkacsoport előtt álló feladatok, valamint kitűzték a teljesítések határnapjait is.

A villamos robbanásbiztonság-technika, mint speciális szakterület és ezen belül az építményvillamos (erős-es gyengeáramú) tervezők, szakértők feladatai, hatáskörei, teendői, jogosultságai több szempontból szabályozásra, pontosításra, kiegészítésre szorulnak. Ennek érdekében az MMK-ELT létrehozott egy munkabizottságot, melynek feladta – elsősorban villamossági szempontból - a fennálló problémák kezelése. A munkacsoport a robbanásveszélyes technológiák létesítési folyamatában elsősorban a tervezési ciklus befejezéséig terjedő területtel foglalkozik.

A munkacsoport működésének főbb területei:

 • OTSZ módosítás: ezzel összefüggésben a területet szabályozó javaslatok megtétele az OKF felé (információink szerint az OTSZ módosítása jelenleg napirenden van, várható lezárása ez év vége, következő ülés a témában 2017.10.25).
 • Az OTSZ-hez kapcsolódó TvMI kidolgozása
 • Jogszabályi környezet értelmezése, nem koherens jogszabályok esetén javaslattétel a jogalkotók felé
 • Fogalmak definiálása: pl. RB-s villamos tervező, RB-s villamos szakértő
 • Az MMK Elektrotechnikai Tagozat érdekeltségi körén belül a robbanásveszélyes területen tevékenykedő villamos tervezői, villamos szakértői tanúsítványi rendszer szabályainak kidolgozása (jogosítási rendszer, követelmények, végzettségek, kompetenciák), oktatás
 • Szakmai területen gyakorlottak részére oktatás, továbbképzés
 • RB-s és nem RB-s területen működő épületvillamossági tervezők hatásköre, feladatai, tervezési határok tisztázása
 • Az egyes tervezési fázisok esetén a tervezéshez bevonandó társtervezők, szakértők, szakemberek feladatai
 • RB-s villamos tervdokumentációk formai, tartalmi követelményeinek meghatározása.

A feladatok mennyiségéből is látható, hogy a munka egy hosszú távú, több éves feladat. A munkacsoport vezetője Varga Tamás, Vilometric Kft. lett.

Az alakuló ülés főbb napirendi pontjai:

 • Tagok bemutatkozásai
 • OTSZ, TvMI, MMK háttér ismertetése
 • A munkacsoport feladatainak, célkitűzéseinek ismertetése
 • Beszámoló az OKF-nél 2017. október 17-én történt megbeszélésről
 • Az OTSZ módosítással kapcsolatos teendők megbeszélése
 • OTSZ-be javasolt előírások összegyűjtése, munkaanyag előkészítése

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul