e-villamos online szaklap

Építési termékről szóló kormányrendelet

| | |  0 | |

A Magyar Közlöny 2017. szeptember 11-i számában megjelent az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet módosításáról szóló Korm. rendelet.

A rendelet értelmezõ rendelkezései közé bekerül a tûzvédelmi célú építési termék fogalma, mely alapján: „a tûz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás megkönnyítésére, a tûzkár csökkentésére vagy a tûz kialakulásának, terjedésének megakadályozására szolgáló aktív beépített tûzvédelmi berendezés vagy annak részét képezõ építési termék készlet vagy elem, amelyre nem vonatkozik harmonizált európai szabvány vagy európai mûszaki értékelés.”

A rendeletmódosítás érinti az építési termék elvárt mûszaki teljesítménynek való megfelelését, mely változás alapján a tûzvédelmi célú építési termék esetén a BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság vizsgálati eredményeken alapuló engedélye szükséges.

Az elvárt mûszaki teljesítménnyel kapcsolatos 3.§ új (5) és (6) bekezdése állapítja meg, hogy mely esetekben nem minõsíthetõ egyedi építési terméknek vagy készletnek az olyan építési termék vagy készlet, amellyel szemben tûzvédelmi követelmény áll fent.

Amennyiben a tervezõ nem egy bizonyos, egyértelmûen beazonosítható építési terméket jelöl meg, az építészeti-mûszaki dokumentációnak a betervezett építési termékek elvárt teljesítményére vonatkozóan  legalább a 4. § (4) bekezdésében megtalálható felsorolás elemeit kell tartalmaznia.

A rendelet kiegészített 7.§-a meghatározza a szakértõ, szakértõi intézet vagy akkreditált vizsgáló laboratórium által végzett vizsgálat, az építési termék megfelelõségére vonatkozó dokumentációban megadni szükséges adatait.

A rendelet a kihirdetését követõ 15. napon (2017. szeptember 26.) lép hatályba.

A módosítás szövege az alábbi linkre kattintva érhetõ el.
http://www.magyarkozlony.hu/dokumentumok/fd41ec24eeee1dc82a6e19eb3c45313b141f1527/megtekintes

Forrás: www.mmk.hu

 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul