e-villamos online szaklap

Rendelet az energiahatékonyságot célzó beruházások adókedvezményéről

| | |  0 | |

A Magyar Közlöny 107. számában megjelent az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás adókedvezményének végrehajtási szabályairól szóló 176/2017 (VII.4.) Korm.rendelet.

A rendelet az értelmezõ rendelkezések között kimondja, hogy az energetikai audit, az energetikai auditálás, az energetikai auditáló szervezet, valamint az energetikai auditor fogalmának értelmezésekor az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény szerinti meghatározást kell figyelembe venni.

A rendelet 3.§-a alapján az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházási minõség igazolását az energetikai auditor állítja ki az adózó kérelmére. Az auditor az adózó által tervezett beruházást megelõzõen felméri az energiafogyasztási adatokat, becslést készít az energia-megtakarítás mértékérõl, majd eredményérõl írásban tájékoztatja a megbízót.

Az auditor a beruházás üzembe helyezését követõen elkészíti az energetikai auditot. Az energetikai auditor az auditálás napján igazolást állít ki az adózó számára, mely igazolás tartalmazza:

„a) az  adózó nevét, székhelyét, adószámát vagy annak megfelelõ azonosítót, adószám és annak megfelelõ azonosító hiányában cégjegyzékszámát vagy nyilvántartási számát;
b) a  megállapítást, hogy a  beruházás energiamegtakarítást eredményez, és a  Tao. tv. szerinti energiahatékonysági célokat szolgáló beruházásnak minõsül, valamint megfelel az  e  rendeletben foglalt feltételeknek;
c) a beruházás megvalósításával elért éves végsõenergia-megtakarítás mértékét villamos energia (kWh), földgáz (m3 ) és hõmennyiség (GJ) szerinti bontásban és összesítve GJ mértékegységben kifejezve;
d) a beruházás üzembe helyezését megelõzõ alapállapot számítással, méréssel alátámasztott energiafogyasztási adatait villamos energia (kWh), földgáz (m3 ) és hõmennyiség (GJ) szerinti bontásban;
e) az energetikai auditor vagy az energetikai auditáló szervezet nevét vagy cégnevét és névjegyzéki jelölését;
f) az energetikai auditor vagy energetikai auditáló szervezet nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az igazoláson feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek, és
g) az  energetikai auditor aláírását, vagy az  energetikai auditáló szervezet képviseletére jogosult cégszerû aláírását és a keltezést.”

Az igazoláshoz a rendelet 1. melléklete mintát szolgáltat.

A rendelet további szakaszai részletezik a –az energiahatékonysági beruházást kezdeményezõ adózó számára elérhetõ - adókedvezmény feltételeit, illetve annak igénylési módját.

A rendelet július 4-én lépett hatályba.

Forrás: www.mmk.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul