e-villamos online szaklap

Fontos változás a közműegyeztetésben

| | |  0 | |

Július 1-től a kérelmezők már csak online indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot. A tervezők az e-közmű rendszerből tölthetik le a közművezeték-üzemeltetőktől származó térképi adatokat, valamint az egyesített közműnyilatkozatot.

Kizárólag az e-építés portálon elérhetõ megújult elektronikus közmûnyilvántartó rendszeren keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követõen indítható el a közmûegyeztetési folyamat 2017. július 1-tõl.

Az egységes elektronikus közmûnyilvántartásról szóló 324/2013. (VIII. 29.) kormányrendelet 2013. november 1-jei hatálybalépésekor már elõírta a közmûvezeték-üzemeltetõk számára, hogy hálózataikra vonatkozó téradataikat tegyék elérhetõvé egy központi, államilag üzemeltetett rendszer részére – ezzel jött létre az egységes elektronikus közmûnyilvántartás alap-intézményrendszere. A rendelet 2016. novemberi módosítása kimondta, hogy 2017. július 1-tõl a tervezéshez szükséges adatokat csak a tervezõi jogosultsággal rendelkezõ, az e-közmû rendszerben regisztrált tervezõ vagy az általa képviselt tervezési vállalkozás igényelheti. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2017. július 1-je után a tervezõknek nem közmûvezeték-üzemeltetõnként külön-külön, személyesen kell igényelniük a tervezéshez szükséges térképi adatokat, hanem – ügyfélkapus bejelentkezést és regisztrációt követõen – az egyablakos információs pontként mûködõ www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon keresztül tehetik ezt meg.

A tervezõk számára a tervezéstámogatási kérelmek benyújtása ügyenként egyszeri rendszerhasználati díj megfizetéséhez kötött, ami a tervezõi jogosultságtól függetlenül igényelhetõ közmûnyilatkozat kérelmek esetében is igaz. Az egyesített közmûnyilatkozat érvényességi ideje 6 hónap, ezt elektronikusan hitelesített dokumentum formájában állítja ki a rendszer, a közmûvezeték-üzemeltetõk által szolgáltatott adatok alapján.

Fontos változás, hogy július 1-tõl a tervezõnek csak egyszer, az e-közmû rendszeren belül kell megadnia az adott kérelem adatait. A felületre elegendõ egyszer becsatolnia a kapcsolódó dokumentumokat, továbbá egy csatornán érkezik vissza az összes közmûvezeték-üzemeltetõi észrevétel is, végül pedig egyetlen egyesített közmûnyilatkozat formájában kapja meg az összes érintett közmûvezeték-üzemeltetõ válaszát.

Az elektronizáció célja, hogy az adott építmény létesítéséhez, átalakításához, felújításához és karbantartásához szükséges közmûegyeztetés teljes körûen, áttekinthetõ módon, gyorsan és hatékonyan legyen megoldható úgy, hogy a tervezett kivitelezés késõbb még véletlenül se okozzon elkerülhetõ károkat a már meglévõ közmûhálózatban.

További információ és a megújult e-közmû felület az e-epites.hu oldalon érhetõ el.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul