e-villamos online szaklap

Jubileumi kiadvány a 20 éves Magyar Mérnöki Kamaráról

| | |  0 | |

A „20 éves a Magyar Mérnöki Kamara” című könyv visszatekint a kamarát megalapozó hőskorra, a legmagasabb állami akarattal kinyilvánított alapításra, a sokszínű, tapasztalatokban gazdag kezdeti időszakra, a stabil működési keretek kialakulására, a megérett és megvalósított reformokra, a tagozatok szakmai támaszt adó szerepére, a dolgos hétköznapokra.Az áttekintés számadás arról is, hogy mit jelent a kamara a tagjainak és arról is, hogy mit jelentenek a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó, a mérnöktörténelem tanúiként velünk élõ mérnökdinasztiák a hazának és a kamarának. A könyv – éppen a széles körû áttekintés révén – kiinduló bázist is ad a jövõnek: két évtized alatt eddig értünk el, innen és az eddigiekre alapozva, a tapasztalatokból tanulva léphetünk tovább.

A jubileumi kiadvány azonban mindenekelõtt tanúságtétel arról, hogy a magyar mérnökség képes volt érdekeit felismerni és létrehozni az azokat képviselõ saját, autonóm intézményét. A mérnökök – követve elõdeik évszázados hagyományát, felismerve az összefogás jelentõségét – létrehozták területi szervezeteiket és azokra támaszkodva, azok önállóságát, a tagsághoz való közvetlen kötõdését megõrizve, létrehozták országos köztestületüket is. Az önálló területi kamarákra támaszkodó országos köztestület megszületésére az állam legmagasabb döntéshozó testülete, az Országgyûlés ütötte rá pecsétjét a kamarai törvény megalkotásával.

A két évtized fényes bizonyítéka annak, hogy a magyar mérnökség érti és érzi a köztestületi érdekképviselet jelentõségét, egyúttal elvárja, hogy a területi kamarák és az országos kamara stabil együttmûködéssel és eredményesen biztosítsák érdekeinek képviseletét, járuljanak hozzá a mérnöki munka minõségének emeléséhez és versenyképességének erõsítéséhez, biztosítsanak keretet saját szakmai kötõdésük átérzéséhez és megéléséhez.

A két évtized egyértelmû tanulsága: a magyar mérnökség számára a területi kamarák és az országos kamara együttmûködése adhatja a legjobb keretet érdekeinek képviseletéhez és a mérnöki tevékenység széles körû elismertetéséhez. A jubileumi kiadvány ahhoz kíván támaszt nyújtani, hogy a következõ évtizedekben mindez még eredményesebben és sikeresebben megvalósulhasson.

Kassai Ferenc
a Budapesti és Pest Megyei Kamara elnöke,
a Magyar Mérnöki Kamara alelnöke


A jubileumi kiadvány megvásárolható a Magyar Mérnöki Kamara székházában
(1094 Budapest, Angyal utca 1-3., II. emelet)
Érdeklõdni az alábbi telefonszámon lehet: +36 30 643 6798
A kiadvány ára 4200 Ft, kamarai tagok számára 1200 Ft.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul