e-villamos online szaklap

Február végén újabb energetikai pályázatok nyílnak meg

| | |  0 | |

Sorra jelennek meg a vissza nem térítendő energetikai pályázatok, a KKV-k és a magánszemélyek számára. Az elmúlt jó néhány évben ilyen jellegű támogatás – ráadásul, ami Pest megyét és Budapestet is érinti – nem volt.

Mikor, ha nem most?!

Itt a lehetõség a kazáncserékre, napelemek telepítésére, nyílászárók felújítására, hõszigetelésre stb. Sokan szeretnének pénzhez jutni, azonban a rendelkezésre álló anyagi források végesek, így csak az kaphat támogatást, aki felkészülten és céltudatosan fut neki a pályázati idõszaknak, van elegendõ információja, hol, mikor, mit és mire lehet igényelni.

A VGF szaklap összeállításában szerepelnek a már futó és a közeljövõben kiírásra kerülõ pályázatok. Fontos, hogy az épületgépész szakemberek is minél több információval rendelkezzenek a témával kapcsolatban, hiszen õk azok, akik a beruházókkal, leendõ pályázókkal találkoznak, és fel tudják hívni a figyelmüket a lehetõségekre.

Többféle pályázat is van, olyanok is, amelyekhez nem szükséges önerõ. Vannak részben önerõs pályázatok, és támogatások kombinált hiteltermékekkel. Ez utóbbi szorul némi magyarázatra, ugyanis ez a támogatási forma három pilléren nyugszik; van vissza nem térítendõ része, önerõs része (ami általában 10 százalék), és van hitellel kiváltható része. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a teljes beruházás 10 százalékával már elindítható a pályázat, a vissza nem térítendõ támogatás mértéke 45 százalék, a fennmaradó 45 százalékot pedig hitelbõl lehet finanszírozni (ilyenek a VEKOP-511-512-16 és GINOP-4.1.1-8.4.4-16 pályázatok). Ez óriási lehetõség a vállalkozásoknak! Ahhoz, azonban, hogy ezen a pályázaton sikeresen induljunk, a cégnek meg kell felelnie a pályázati kiírásban szerepelõ energetikai céloknak és pénzügyi mutatóknak. Tartozásokkal, köztartozásokkal esély sincs pályázni!

Mivel mûszaki tartalmú pályázatról van szó, elengedhetetlen a megfelelõ szakember bevonása. Az energetikai auditor, az épületgépész, a villamosmérnök stb. képes arra, hogy költségeket, megtérülést számítson, felmérje az esetleges igényeket, javaslatokat tegyen az anyagok kiválasztására, elkészítse a költségvetést.

– Egyre több energetikai pályázat jelenik majd meg a közeljövõben, ami arra fogja ösztönözni a vállalkozásokat, hogy korszerûsítsenek. Sajnos még mindig jellemzõ a vállalatoknál és a háztartásokban a pazarló módon mûködõ eszközök használata, pedig az energetikai befektetés rövidtávon is megtérül. Konkrét pályázatokhoz számításokkal alátámasztott költségvetést is lehet készíteni, amely az elbírálásnál sokat nyom a latban. Az elbírálásoknál külön fejezet foglalkozik a pénzügyi, és egy másik az energetikai résszel. A tiszta helyzet miatt fontos a szakember bevonása – mondta el Takács Sándor, az egyik energetikai auditor cég mérnöke.

Tapasztalt mûszaki szakember nélkül nem is lehet nekivágni a korszerûsítéseknek. A biztos siker érdekében pályázatírókat is érdemes bevonnunk, vagy legalább konzultálni a kiválasztás szempontjairól, hogyan kell a pályázati anyagban szereplõ részleteket kidolgozni, megfogalmazni.

– A pályázati rendszer bonyolultsága, formai követelményei szükségessé teszik az erre specializálódott szakember bevonását. Akinek nincs meg a kellõ rutinja, az a sok buktatón könnyen elvérezhet, elég egy kisebb formai hiba, hogy visszadobják a pályázatát – mondta el Lack Zoltán pályázati tanácsadó.

Mi kell ahhoz, hogy jó pályázatot készítsünk?
6 pontban szedtük össze a legfontosabb tudnivalókat


1.    Megfelelõ elõkészületek, felkészültség
Mielõtt belevágnánk, a legfontosabb a szakmai segítség. Vannak olyan pályázatíró cégek, amelyek kifejezetten az energetikai pályázatokra specializálódtak, kellõ rutinjuk, tapasztalatuk van ezen a területen. Mûszaki szakembert már a korszerûsítés gondolatának felmerülésekor célszerû bevonni, így biztosan nem fognak a valóságtól elrugaszkodott igények, elvárások megjelenni. Felkészületlenül benyújtott pályázattal csak az idõnket vesztegetjük.

2.    Idõ
Kellõ idõt kell hagyni a felkészülésre. Az utolsó pillanatban összetákolt pályázattal csak a stressz fokozható!

3.    Motiváció
Meghatározó, hogy mi magunk mennyire vagyunk motiváltak, elszántak a pályázatok nyújtotta lehetõségek kihasználására. Ha megvan bennünk az akarat, akkor a pályázatunk már fél siker.

4.    Rendezett pénzügyek
Mind a vállalkozásoknak, mind pedig a magánszemélyeknek szükségük van önerõre a pályázathoz. Fel kell tudnunk mérni, hogy rendelkezünk-e a megfelelõ anyagi forrásokkal az elõfinanszírozásokhoz. A pályázati anyagban szükséges szerepeltetni a vállalkozások pénzügyi beszámolóit is. Egyes pályázatoknál az árbevétel, valamint a mérlegfõösszeg szerint határozzák meg a pályázók körét, így erre is tekintettel kell lennünk. Az elbírálásnál külön fejezet foglalkozik a cég pénzügyi helyzetével, és külön az energetikai megvalósítási célokkal. Ezeket pontozzák a bírálók, és az elért összpontszámnak megfelelõen lehet sikeres a pályázat.

5.    Köztartozás-mentesség
Fontos, hogy a pályázó magánszemélyt és a vállalkozást semmilyen köztartozás ne terhelje, különben nem leszünk jogosultak elindulni a pályázatokon.

6.    Önmagunk ellenõrzése
Enélkül nem is lehet. Pályázatíró szakemberrel történõ konzultációk alkalmasak lehetnek arra, hogy a részletkérdésekben megfelelõ támpontot adjanak. Ezen kívül a pályázatnak megvannak a maga formai követelményei. Beadás elõtt mindenképpen meg kell nézetni egy avatott szemmel, hogy megfeleljen az anyag az elõírásoknak. Ez egy olyan banánhéj, amin a legkönnyebb elcsúszni.

A vállalkozások számára jelenleg elérhetõ majd egytucat pályázatról a VGF cikke nyújt tájékoztatást.

„Megújuló alapú zöldáram-termelés elõsegítése 0,5 MW beépített teljesítményt nem meghaladó villamosenergia-termelõ rendszerek telepítésével"


Feltehetõleg 2017 tavaszán jelenhet meg a KEHOP-5.1.2-17 kódszámú pályázat, amely kizárólag a hálózatra visszatermelõ rendszereket támogatja, nem a háztartási felhasználást. A támogatással 1000 és 3000 milliárd forint között igényelhetõ összeg, akár 45%-os támogatási intenzitással. A támogatási kérelmeket kizárólag vállalkozások nyújthatják be.

A pályázat során támogatható tevékenységek:
•    Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú villamosenergia-termelés és a megtermelt energia értékesítése.
•    Hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött, megújuló alapú kapcsolt hõ- és villamosenergia-termelés és a megtermelt hõ- és villamos energia értékesítése.
A támogatás minimális mértéke az összes elszámolható költség 10%-a, maximális mértéke az összes elszámolható költség 45%-a. Utóbbi akkor lehetséges, amennyiben a környezetvédelmi beruházási költség a beruházás összköltségén belül külön beruházásként vagy egy már mûködõ létesítmény új, jól azonosítható többletkomponenseként meghatározható. A pályázat benyújtásának határideje egyelõre még nem ismert.

Ingyen hitel megújuló alapú áramot termelõ rendszerek telepítésére

Elérhetõ a VEKOP-5.2.1-16 kódszámú hitelprogram felhívás-tervezete, melynek keretein belül lehetséges a lakóépületek energiahatékonyságának javítására, valamint megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységekre kérelmet benyújtani. A Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetésre kerülõ pályázatra a Magyar Fejlesztési Bank által kialakított MFB Pontokon lehet majd jelentkezni, várhatóan 2017 májusától. A hitelprogram keretében 2022. december 31-ig lehet kölcsönkérelmet benyújtani.

Ez a program a VEKOP keretében Budapesten és Pest megyében nyílik meg, de hamarosan a többi régióban is elérhetõ lesz a KEHOP-ban. A kölcsönfelvevõk természetes személyek és társasházak vagy lakásszövetkezetek lehetnek. Az igényelhetõ hitel természetes személy esetén 1-10 millió forintig terjedhet, társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevõ 1-7 millió forint közti összeget kérelmezhet 0%-os kamattal.
A hitelprogramban elszámolható költségek az energiahatékonyság javításához és a megújuló energiaforrást hasznosító berendezések kialakításához kapcsolódó tevékenységek. Természetes személy hiteligénye társasházi vagy lakásszövetkezeti lakás korszerûsítése esetén kizárólag az energiahatékonyság növelésére irányulhat.

Elszámolható költségek energiahatékonyság növelése esetén:
•    hõszigetelés,
•    nyílászárók cseréje,
•    árnyékoló szerkezetek beépítése,
•    fûtési és használati meleg víz korszerûsítése,
•    hõvisszanyerõ berendezés korszerûsítése,
•    világítási rendszerek energiatakarékossá való átalakítása.
•    Társasház vagy lakásszövetkezet kölcsönfelvevõ esetén lehetséges továbbá a közös használatú gépészeti rendszerek korszerûsítése és cseréje, valamint a szellõzõ- és hûtõberendezések cseréje is.

 Elszámolható költségek megújuló energia felhasználására vonatkozó tevékenységek esetén:
•    napkollektoros rendszer,
•    brikett-, pellet-, faapríték-, faelgázosító kazánrendszer,
•    napelemes rendszer,
•    hõszivattyús rendszerek.

Az önerõ elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének minimum 10%-a. A kölcsön kamata fix 0%/év, továbbá nem kerül felszámításra a kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, elõtörlesztési díj és a szerzõdésmódosítás díja sem. A kölcsön futamideje a kölcsönszerzõdés megkötésétõl számított legfeljebb 20 év, a szerzõdéskötést követõen a projektet 18 hónapon belül be kell fejezni.

További információk a VGF oldalán.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul