e-villamos online szaklap

Az energiahivatalnál kell bejelenteni az energetikai szakreferenseket

| | |  0 | |

A jelentős energiafogyasztású gazdálkodó szervezeteknek tavaly december 21-étől kötelező független energetikai szakreferens igénybe vétele, őket a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH) kell bejelenteni.

A hivatal tájékoztatása szerint az energiahatékonysági törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet alapján energetikai szakreferens igénybe vételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek a tárgyévet megelõzõ három évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja a 400 ezer kilowattóra (kWh) villamos energiát, a 100 ezer köbméter földgázt vagy a 3400 gigajoule (GJ) hõmennyiséget.

Az energetikai szakreferens megfigyelõként és tanácsadóként vesz részt a rendszeres energetikai auditálásban, valamint javaslatokat tesz az energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal és az energiahatékonysági fejlesztési lehetõségekkel kapcsolatban.

A szakreferensek feladata egyebek mellett a cégek energiahatékonysági fejlesztései során elért eredmények kimutatása, valamint az energiabeszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos feladatok végrehajtása. Éves jelentést készítenek a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztésekrõl és az energiamegtakarítási eredményekrõl, amelyeket minden év május 31-éig a cégek honlapján is közzé kell tenni.

Energetikai szakreferens munkajogilag és társasági jogilag független természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet. A természetes személynek rendelkezni kell a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel és legalább három év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal. Gazdálkodó szervezet esetén olyan természetes személy alkalmazása szükséges, aki megfelel a fenti követelményeknek - közölte a hivatal.

Az energetikai szakreferens igénybe vételére köteles gazdálkodó szervezetek az igénybe vételt követõ 30 napon belül kötelesek errõl bejelentést tenni a MEKH-nél.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul