e-villamos online szaklap

Az energetikai auditálással kapcsolatos változásokról

| | |  0 | |

Az Országgyűlés 2016. november 22-én elfogadta az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvényt, amely többek között az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.) is jelentős mértékben módosította.

A szabályozási háttér változásai

Az Országgyûlés 2016. november 22-én elfogadta az egyes klímapolitikai és zöld gazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosításáról szóló 2016. évi CXXXVIII. törvényt, amely többek között az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvényt (Ehat.) is jelentõs mértékben módosította. A (2016. december 5.) megjelent a fenti törvény, valamint a végrehajtásával összefüggõ, a 122/2015. (V.26.) Korm. rendelet módosítása [393/2016. (XII.5.) Korm. rendeletben], amelyet az Ehat. új szabályaival együtt, 2016. december 21-étõl kell alkalmazni.
A képzések és vizsgák legfontosabb változásai

Az Ehat. korábban is tartalmazta, hogy a kötelezett nagyvállalatok számára az energetikai auditálást csak névjegyzékben szereplõ auditor végezheti. Az Ehat. új elemként meghatározott energiafogyasztású vállalkozások (Tárgyévet megelõzõ 3 évben az éves energiafelhasználása meghaladja a 400 000 kWh villamos energiát, vagy a 100 000 m3 földgázt, vagy a 3 400 GJ hõmennyiséget.) számára elõírja egy független energetikai szakreferens igénybevételét.

Mind az auditor, mind pedig a szakreferens számára törvényi kötelezettség a tevékenysége folytatásához egy szakmai vizsga teljesítése. Auditorok esetében ez korábban is így volt. Az energetikai szakreferensnek elsõ alkalommal 2017. június 30-ig kell a szakmai vizsgát teljesítenie. Változás azonban, hogy a szakmai vizsga teljesítését követõen mindenkinek – az auditoroknak is és a szakreferenseknek is – évente szakmai továbbképzésen kell részt vennie, valamint öt évente szakmai megújító vizsgát kell tennie. A szakmai vizsgát és megújító vizsgát megelõzõen a vizsgázók felkészítõ tanfolyamon vehetnek részt. Az éves szakmai továbbképzést elsõ alkalommal 2017. július 1. után kell teljesíteni.

Felhívjuk figyelmét, hogy a sikeres energetikai auditori vizsga önmagában szakmagyakorlásra nem jogosít, és nem mentesít a jogszabály által elõírt további követelmények – megfelelõ végzettség, szakmai gyakorlat, bejelentési kötelezettség – teljesítése alól.

A képzések és a vizsgák lefolytatására a törvénymódosítás értelmében egy közremûködõ szervezet jogosult. A Magyar Mérnöki Kamara (MMK), mint regisztráló szervezet az Ehat. alapján kezdeményezi a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnál (MEKH) az átminõsítését regisztráló szervezetbõl közremûködõ szervezetté, annak érdekében, hogy folyamatosan biztosított legyen a felkészítõ tanfolyamok és vizsgák lebonyolítása. Jóváhagyást követõen (várhatóan 2017. elsõ negyedévétõl) biztosítjuk a képzések és vizsgák korszerû feltételeit.

A regisztrációs eljárás legfontosabb változásai

A korábbi rendszertõl eltérõen a jogszabály hatálybalépésével megszûnnek a MMK regisztrációval kapcsolatos feladatai. Az új szabályok értelmében az energetikai auditori regisztrációt közvetlenül az MEKH részére kell majd benyújtani.

A hatálybalépésig a MMK a megszokott módon áll rendelkezésre a regisztrációval összefüggésben. Az új eljárás, a benyújtandó nyomtatványok és dokumentumok kapcsán kérjük 2016. december 21. után keressék a MEKH munkatársait.

Nyilvántartási díj

A regisztráció pozitív elbírálását, azaz a névjegyzékbe vételt követõen az energetikai auditor és az energetikai auditáló szervezet köteles éves nyilvántartási díjat fizetni. Kérjük, hogy az Ehat. hatálybalépését megelõzõen, azaz 2016. december 21-ig megszületett döntés alapján, az éves nyilvántartási díjat a MMK számára fizessék meg. A módosítás eredményeként keletkezõ elszámolási kötelezettséget MMK és MEKH közvetlenül rendezi.

Forrás: MMK.hu

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul