e-villamos online szaklap

MSZ 12.24-25-26 Karácsonyi útmutató

| | |  0 | |

A tavalyi nagy sikerű Mikulás-ünnepi szabványkiadvány után ebben az évben az MSZ 12.24-25-26 Karácsonyi útmutató című ünnepi szabványkiadvánnyal kíván a Magyar Szabványügyi Testület minden kedves Partnerének Kellemes Karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag Boldog Új Évet!


Útmutató a karácsonyhoz

Az útmutató elektronikus formátumban és kinyomtatva is szabadon terjeszthetõ, továbbadható. Az MSZT arra kéri ennek az útmutatónak az Olvasóit, hogy juttassák tovább mindenkinek, akit meg szeretnének örvendeztetni.
Elõszó

A Magyar Szabványügyi Testület ezzel a különkiadással szeretne kellemes karácsonyi ünnepeket kívánni minden kedves Olvasónak. Célunk, hogy kiszakadva a hétköznapok sodrásából, s feledtetve az idei év minden nehézségét az ünnepekre hangoljuk az Olvasót.

1. Bevezetés

Ez az útmutató a szabványok mintájára megadja a Karácsonnyal kapcsolatos alapvetõ fogalmakat és azok meghatározásait, ismerteti a Karácsonyhoz kapcsolódó fõbb történeteket és követelményeket, valamint bemutatja az ajándékozás hagyományát. Az útmutató célja, hogy felkeltse a hagyományok iránti érdeklõdést és ösztönözze az Olvasót arra, hogy bepillantást nyerjen a kultúránkhoz tartozó ünnepi hagyományokba és szokásokba.

2. Alapvetés és alkalmazási terület

Alapvetés: A karácsony a szeretet, az összetartozás, a családi együttlét és az ajándékozás ünnepe. Ezt az útmutatót arra szánjuk, hogy segítsen az Olvasónak visszaemlékezni azokra az idõkre, amikor kisgyermekként kellemes, mindent átható izgalommal várta a karácsonyi ünnepeket, a készülõdést és az ajándékozást. Ez az útmutató mindenki számára alkalmazható, tekintet nélkül korra, vallásra vagy képzelõerõre.

3. Szakkifejezések és meghatározásuk


3.1. Karácsony
Jézus születésének keresztény ünnepe, amelynek ideje: december 25–26.

MEGJEGYZÉS: A nem vallásos, de keresztény kultúrkörbe tartozók számára a karácsony általában a szeretetet, a családi együttlétet jelképezi.

3.2. Karácsonyeste (Szenteste)

Karácsony elõestéje, a karácsonyfa-állítás és az ajándékozás ünnepe, amelynek ideje: december 24.

3.3. Karácsonyfa
Karácsonykor hagyományosan felállított és feldíszített fenyõfa.

3.4. Fenyõfa
Karácsonyfának való, kivágott (fiatal) fenyõ.

3.5. Fenyõfatalp
A fenyõfát függõlegesen megtartó eszköz, amely a karácsonyfa-állítás alapeleme.

MEGJEGYZÉS:
A fenyõfatalp felhelyezésekor ügyeljünk a karácsony békés hangulatának megõrzésére, mellõzük a hangulatromboló kifejezéseket.

FIGYELMEZTETÉSEK!
Kérjük, elõre gondolja át, hogy az elõzõ évben melyik szekrény melyik dobozába tette a fenyõfatalpat és a díszeket, ha szükséges idõben pótolja azt/azokat. A fa beszerzésekor végezze el a törzs átmérõjének és a talp méretének szemrevételezéses vizsgálatát!

3.6. Karácsonyi ajándék
Karácsonyeste vagy -reggel a karácsonyfa alatt található ajándékok összessége.

MEGJEGYZÉS:
A karácsony a szeretet ünnepe és az ajándék(ok)kal is az egymás iránti törõdést fejezzük ki. Így alapvetõen illetlenség érzékeltetni és hangot adni annak, ha az ajándék nem tetszik vagy nem a mi ízlésünknek megfelelõ stb. Célszerû olyan mondatok használata, melyekkel nem bántjuk meg az ajándékozót, pl. Köszönöm, nahát, micsoda meglepetés, már tudom is hová kerül! de egy egyszerû, mosollyal kísért Nagyon köszönöm! is igen hatásos lehet.

FIGYELMEZTETÉS!
Ne hagyjuk az ajándékok vásárlását az utolsó pillanatra! Ezzel a hangulatunk ingadozása elkerülhetõ.
 
3.7. Karácsonyi csomagolás
A karácsonyi ajándék elrejtése díszes/kreatív csomagolópapírba, kevésbé ügyes ajándékozók részérõl dobozba, zacskóba.

MEGJEGYZÉS:
Ajándékaink becsomagolásának hagyománya a papír feltalálásának idejétõl gyökereztethetõ, e szokás Kínából terjedt el az elsõ század környékén.

3.8. Karácsonyi díszek
A karácsonyi hangulatot elõsegítõ/teremtõ/megalapozó díszítõelemek (pl. karácsonyi ajtó és ablakdísz, adventi koszorú, adventi naptár, fényfüzérek).

MEGJEGYZÉS: Javasolt gyermekeink bevonása a díszítésbe, mellyel az örömteli hangulat tovább fokozható. Ötletek tekintetében az internet kifogyhatatlan!

3.9. Karácsonyfadíszek
A fenyõfára helyezhetõ különbözõ fajtájú, színû, méretû, anyagú díszek, amelyekkel a karácsonyi hangulat egyénileg kifejezhetõ.

MEGJEGYZÉS: Lásd a 3.8. szakasz megjegyzését.

3.10. Karácsonyi fényfüzér

A fenyõfára, ablakra (vagy akár ereszre) helyezhetõ CE-jelöléssel ellátott, bel- és kültéri égõsor.

MEGJEGYZÉS: Kisebb alapterületû belsõ terek hangulatvilágításához szerencsésebb a nem villogó, állandó meleg fényt adó füzérek választása.

3.11. Karácsonyi vacsora
A szûk vagy széles családi körben az ajándékosztás elõtt elfogyasztott ünnepi vacsora.

3.12. Advent
 Az egyházi évnek a karácsonyt megelõzõ négy hete. A keresztény kultúrkörben a karácsony napját megelõzõ negyedik vasárnaptól karácsonyig számított idõszak.

3.13. Adventi koszorú

Négy gyertyával díszített kör alakú füzér.

1. MEGJEGYZÉS: A koszorút uraló négyes szám a karácsonyt megelõzõ négy hetet jelzi. Vasárnaponként eggyel több gyertyát gyújtunk meg. A koszorú fenyõágból készül, amelynek zöld színe az eljövendõ reményt szimbolizálja. A kör alakú adventi koszorú az örökkévalóság szimbóluma.

2. MEGJEGYZÉS: A katolikus liturgiának megfelelõen az adventi koszorún három lila és egy rózsaszín gyertya áll, ez utóbbit a harmadik vasárnapon kell meggyújtani. A lila szín a keresztény katolikus hagyományban a bûnbánat színe, míg a rózsaszín gyertya az ünnephez kötõdõ örömöt fejezi ki.

4. A karácsony története
A karácsony a legnagyobb keresztény ünnep (a húsvét mellett), amellyel Jézus Krisztus születésére emlékezünk. A keresztény hit szerint Mária még mielõtt egybekelhetett volna Józseffel, gyermeke fogant a Szentlélek erejébõl. József, a názáreti ács, a júdeai Betlehembe ment Máriával, mert Augusztusz császár összeírást rendelt el. Ott-tartózkodásuk alatt jött el a kis Jézus születésének ideje. Szállás híján Mária szegényes körülmények között, egy jászolban hozta világra gyermekét.

 – A pásztoroknak, akik a pusztán legeltették a nyájat, megjelent az Úr angyala és tudatta velük, hogy megszületett a Megváltó. A pásztorok megtalálták Betlehemben Máriát és a Kisdedet, majd hódolatukat fejezték ki az Isten fiának.
 – Máté evangéliuma szerint a Názáreti Jézus júdeai Betlehemben való megszületését egy csillag jelezte az égen, egy rendkívüli égi jelenség, amelyet követtek a napkeletrõl származó bölcsek, akik így találtak rá az újszülött Jézusra. Minden évben december 25-én tartják Jézus Krisztus születésének ünnepét a nyugati keresztény egyházakban.

4.1. A karácsonyfa története
Egy mosoni népmonda szerint, amikor Krisztus a Földön járt, gonosz emberek elõl kellett bujdosnia. Üldözõi elõl menekülve egy sûrû lombú fa alatt húzta meg magát, a fa azonban odaszólt neki: Állj odább, mert ha nálam találnak, engem is elpusztítanak. Ezzel utasította el félelmében a többi fa is. Az Úrnak ellenségei már a nyomában voltak, amikor egy fenyõfához ért. A fának alig volt lombja, ezért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is menekült. Az Úr megáldotta a fenyõfát és így szólt: Soha ne hullasd el a leveledet. Te légy a legdélcegebb és a legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt. Légy az emberek öröme és emlékezetemre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyát.

5. Karácsonyi elõkészületek

5.1. Karácsonyfa-állítás

A karácsonyfa-állítás szokása Skandináviából származik, majd onnan jutott el Németországba a harmincéves háború során, késõbb pedig német közvetítéssel Európába. Magyarországon csak a 19. század második felében kezdett elterjedni a bécsi udvar ösztönzésére. Elõször csak a nemesi családoknál, késõbb a módosabb polgároknál is. A szegényebb társadalmi réteghez tartozók körében csak a 20. században honosodott meg a karácsonyfa-állítás.

 5.2. Karácsonyfa-díszítés

A fa feldíszítése a 16. században vált divatossá. Ekkor még diót, almát, illetve fából és textilbõl készül díszeket aggattak az ágakra. A fa tetején eredetileg a csúcsdísz helyett csillag állt, amely Jézus földi születésének szimbólumaként is tekinthetõ, jelképezve a betlehemi csillagot, mely elvezette a három királyt a jászolig. A bûnbeesést és az összetartozást szimbolizáló aranyalmát a legtöbb helyen ma már felváltották az üvegdíszek. Az aranydió és minden szemes termés a bõség jelképe, ahogyan az újévi lencse elfogyasztásához kötõdõ hagyomány is. A fára tekeredõ díszek (girland, lánc, angyalhaj) ugyanakkor a paradicsomi fára tekeredõ kígyót elevenítik fel.

5.3. Karácsonyi vacsora
A karácsonyi vacsorán a család, esetleg a nagyobb rokonság gyûlik össze, hogy együtt fogyassza el a karácsonyi ételeket. Magyarországon a bensõséges családi együttlét általában december 24-e estéje (Szenteste), míg a nyugat-európai országokban többnyire december 25-e.

Régen a falusi ház legjobban tisztelt bútordarabja az ünnepi asztal volt. Karácsonykor piros – az öröm színe – terítõ került az asztalra. Az asztal alá szalmát helyeztek el, a betlehemi jászolra emlékezve és emlékeztetve. Sok családnál nem múlhat el a Karácsony sült hal és/vagy halászlé nélkül, de elmaradhatatlan ilyenkor a pulyka is, akár gesztenyével töltve vagy csak egyszerûen egészben sütve. Sokan erre az idõszakra idõzítik a disznóvágást, így aztán töltött káposzta, kocsonya, hurka- és kolbászhegyek ékesítik az asztalt. Hagyományos karácsonyi édességnek számít a diós és mákos bejgli, a zserbó, a mézeskalács, a mákosguba, a gyümölcskenyér. Ezek az édes örömök tovább növelik az est fénypontját és a kilóink számát.

6. Karácsonyi dalok
A karácsonyi elõkészületek bonyodalmainak feledtetésére ajánlott már a karácsonyt megelõzõ idõszakban is karácsonyi dalok hallgatása, mellyel oldható az esetleges feszültség és segít ráhangolódni az ünnepre. Célszerû olyan dalok hallgatása, melyek az egyéniségünkhöz közel állnak. Az alábbiakban ajánlott dalok a teljeség igénye nélkül készültek, az MSZT nem tehetõ felelõssé a karácsonnyal kapcsolatos egyéni ízlésekért.

6.1. Hagyományos karácsonyi dalok
- Mennybõl az angyal
- Pásztorok, Pásztorok
- A kis Jézus megszületett
- Csendes Éj

6.2. A könnyed mûfaj kedvelõinek ajánlott karácsonyi dalok
- Mariah Carey: All I Want For Christmas Is You
- Wham!: Last Christmas
- Neoton Família: Ha elmúlik karácsony
- Dean Martin: Jingle Bells
- Sam Smith: Have Yourself A Merry Little Christmas
- Leona Lewis: One More Sleep

6.3. A komolyzene kedvelõinek ajánlott karácsonyi dalok
- The Three Tenors Christmas Songs
- Vienna Boys Choir
- Sleigh Ride
- Christmas Song
- The Living Strings
- Christmas Albums

7. Karácsonyi mesék

Gyerekeknek advent idején meséljünk hagyományos karácsonyi történeteket, melyek talán bennünk is szép emlékeket idéznek, ezek közül néhány:
- Hans Christian Andersen: A kis gyufaáruslány
- Hans Christian Andersen: A fenyõfa
- Charles Dickens: Karácsonyi ének
- E. T. A. Hoffmann: Diótörõ és Egérkirály
- Jókai Mór: Melyiket a kilenc közül?

8. A karácsony követelményei

A karácsonyi ünnepkörhöz és a családdal, barátokkal együtt töltött napokhoz köthetõ kialakult szokásrendszerek házról házra eltérõek lehetnek. Az ünnepi foglalatosságok (a készülõdés, sütés-fõzés, vendégvárás, ajándékozás, jó ízû beszélgetések és nosztalgiázások) szinte minden otthonban másképpen alakulnak, mégis van egy mindent átható rendezõ elv, amely az egész hagyományban közös alapkövetelmény, ez a szeretet (megléte és kinyilvánítása).

A néphitben gyökerezõ régi és új szokások szerint a karácsony egyetlen célja és értelme a szeretteinkkel való törõdés kifejezése. Azonban fontos szem elõtt tartani, hogy a karácsony szellemisége nem csak erre a pár napra korlátozódik. Bárhogy is alakulnak a karácsonyi ünnepek – szûk vagy széles családi körben, barátokkal, vagy akár egyedül – ne feledjük, hogy az év legszebb ünnepéhez érkeztünk. Az év végi és ünnepek alatti izgalommal teli várakozás, és a vendégek fogadása szimbolizálja az újesztendõbe való reményteli belépést, illetve az új lehetõségek tárházát is.

Ezzel együtt a karácsony „a kezdet és a vég” (a régi és az új) ünnepe is, ezért ajánlott a lehetõségekhez mérten meglévõ kapcsolataink és felmerülõ problémáink megfelelõ rendezése, tisztázása a békesség és lelki nyugalmunk megtartása érdekében.

Bibliográfia
Magyar értelmezõ kéziszótár. Fõszerk.: Pusztai Ferenc – szerk. Gerstner Károly et al. 2. átd. kiadás. Budapest, Akadémiai, 2003.
Magyar néprajzi lexikon III. (K–Né). Fõszerk.: Ortutay Gyula. Budapest, Akadémiai. 1980, 7. o., 624. o.
Weboldalak
http://www.torzsasztal.com/gasztrofolklor
https://hu.wikipedia.org


Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Magyar Szabványügyi Testület!

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul