e-villamos online szaklap

EBI Építésaktivitási Jelentés

| | |  0 | |

Az EBI Építésaktivitási Jelentés szerint 2016 1. félévében feleannyi projekt építése indult el, mint az előző év hasonló időszakában. A projektek átlagos értéke azonban lényegesen nagyobb, mint egy éve, így a megkezdett projektek összértéke folyó áron 6 százalékkal nőtt.

Ez a jelenség a mélyépítési projekteknél a leglátványosabb, ahol a feleannyi projekt kétszer annyi összértéket képvisel, vagyis az átlagos projektérték durván négyszerese az egy évvel ezelõttinek. A lakásépítésnél is megfigyelhetõ a két ellentétes irányú változás: a csökkenõ projektszám növekvõ összértékkel párosul. A 157 többlakásos lakásprojekt keretében összesen 3 524 új lakás építése kezdõdött meg. A teljes építési piacból a nem-lakáscélú magasépítés képviseli a legnagyobb részt mind darabszámban, mind értékben, itt azonban nemcsak a megkezdett projektek darabszáma esett vissza a felére, hanem az összértékük is 23 százalékkal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.

Aktivitás-Kezdés – Megkezdett építések régiónként

A 2016 1. félévében az elindult projektek teljes építési értékét összesítõ Aktivitás-Kezdés mutató csak Közép-Magyarország, Dél-Dunántúl és Észak-Alföld régiókban nõtt a tavalyi év hasonló idõszakához képest. Az összes projektet nézve Észak-Magyarországon a legnagyobb a visszaesés, Közép-Dunántúl és Dél-Alföld régiókban pedig minden adat csökkenést mutat. A megkezdett lakásprojektek összértékét tekintve a Budapestet is magába foglaló Közép-Magyarország vezet, míg a Gyõr központú Nyugat-Dunántúl a második. A nem-lakáscélú magasépítési projekteknél Közép-Magyarországot a Debrecen központú Észak-Alföld követi, az elmúlt félévben megkezdett mélyépítési projektek értékét nézve pedig Dél-Dunántúl az elsõ.

Aktivitás-Kezdés – Megkezdett új építések és felújítások

A 2016 elsõ hat hónapjában megkezdett új építések várható teljes építési értéke 6 százalékkal, a felújításoké 7 százalékkal növekedett 2015 1. félévéhez viszonyítva. Az adatokat tovább bontva az új építéseknél és a felújításoknál egyaránt a következõ mintázat rajzolódik ki: a lakásépítés többlete nem tudta ellensúlyozni a nem lakáscélú magasépítés csökkenését, így a teljes piac növekedése leginkább annak köszönhetõ, hogy megugrott a vizsgált idõszakban megkezdett mélyépítések összértéke. Itt az új építéseknél két és félszeres, a felújításoknál bõ másfélszeres növekedést jeleznek az EBI Építésaktivitási Jelentést készítõ kutatók. Az új lakásépítések értéke 2008 óta idén a legmagasabb.

Teljesítmény – Építésre fordított összeg

2016 1. félévében 27 százalékkal kevesebbet költöttek építésre az adatbázisban szereplõ projekteken, mint az elõzõ év hasonló idõszakában. Ez tehát a Teljesítmény, ami azt mutatja, hogy a vizsgált idõszakban mekkora összeget fordítottak az épített környezetre. E mutató szerint 64 százalékkal esett vissza a mélyépítés, amelyben minden szegmens Teljesítménye csökkent 2015 1. félévéhez képest. Az uniós forrásokból finanszírozott projektek visszaesése nyomon követhetõ az egészségügy és az oktatás építési beruházásainál is, de összességében mind a nem-lakáscélú magasépítésben, mind a lakásépítésben nõtt a Teljesítmény. Ez az új építés bõvülésének köszönhetõ, a felújítási munkákra fordított összeg csökkent, áll a jelentésben.

A mutatószámok értelmezése

A teljes építési piac, illetve az egyes szegmensek értékeléséhez két mutatót készítettünk:
1.Aktivitás-Kezdés: Aktivitás-Kezdés alatt azon építési projektek darabszámát és teljes építési értékét értjük (folyó áron), melyek építése az adott idõszakban elkezdõdött. (Azon projekteket, melyek esetében az építés az adott idõszakban elkezdõdött és be is fejezõdött szintén elszámoljuk ennél a mutatónál.)Példaként, ha az iroda szegmensben 70 milliárd forint az Aktivitás-Kezdés egy adott idõszakban, az azt jelenti, hogy az egyedi projektadatok alapján az idõszakban megkezdett iroda építési munkák teljes bekerülési értéke lesz ekkora.

2. Teljesítmény: Teljesítmény alatt az adott idõszakban építésre fordított összeget értjük (folyó áron). A mutató kialakításához minden projekt esetében átlagos napi építési értéket számolunk, és ezeket szorozzuk meg az adott idõszakban a projekt építésére fordított napok számával.
Példaként, ha az iroda szegmensben 70 milliárd forint a Teljesítmény egy adott idõszakban, az azt jelenti, hogy az egyedi projektadatok alapján az idõszakban összesen ekkora összeget fordítottak irodaépítésre.

A készítõk:

Az EBI Építésaktivitási Jelentés három kutatócég együttmûködésének eredménye, melyhez az ibuild.info a projektkutatással és a projektadatbázissal, az ELTINGA Ingatlanpiaci Kutatóközpont és a Buildecon Építésgazdasági Kutató pedig a mutatószámok kialakításával és az aggregálást végzõ algoritmusok kidolgozásával járult hozzá.

Forrás: EBI Építésaktivitási Jelentés

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul