e-villamos online szaklap

Norma szerinti villámvédelmi vizsga és felkészítő tanfolyam

| | |  0 | |

Évek óta nagy sikerrel zajlanak a villámvédelmi felkészítő tanfolyamok és a jogosultsági vizsgák. A folyamatos érdeklődés okán gondoltuk, hogy áttekintjük a jelentősebb mérföldköveket és a vizsgáztatás hétterét.

A villámvédelmi berendezések létesítésében a 2011. év mérföldkõnek számított. Ebben az évben jelent meg a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet (OTSZ), amely új építménynél, valamint a meglévõ építmény rendeltetésének megváltozása esetén elõírta a vonatkozó mûszaki követelményen alapuló norma szerinti villámvédelem kialakítását. Ettõl kezdve a vonatkozó mûszaki követelmény a korábbi magyar visszavont szabvánnyal szemben az Európai Unióban 2006-ban kihirdetett MSZ EN 62305 szabványsorozatot jelentette.

A 28/2011 (IX.6.) BM rendelet a 225 §. (2) bekezdésében elõírta, hogy „(2) Az e jogszabály szerinti villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezõi névjegyzékében szereplõ, a villámvédelem területén kiemelkedõen gyakorlott villamos tervezõ jogosult. Kiemelkedõen gyakorlott az a tervezõ, aki az érvényes vonatkozó mûszaki követelményen alapuló, a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel (MEE) és az OKF-fel egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai tagozata által (MMK) akkreditált villámvédelmi létesítési tanfolyam záróvizsgáját eredményesen letette. (3) A kivitelezésért felelõs mûszaki vezetõnek, mûszaki ellenõrnek szintén rendelkeznie kell a (2) bekezdés szerinti érvényes záróvizsgával.”


1. kép: Illusztráció a tanfolyami anyagból.

A jogszabályi elõírás alapján a norma szerinti villámvédelemre vonatkozó Vn jogosultsági vizsgák 2012 áprilisában indultak el. A Magyar Mérnöki Kamara, látva és tapasztalva azt, hogy a régi magyar az új uniós villámvédelmi szabvány között felfogásban, mérnöki gyakorlatában jelentõs különbségek vannak, felmerült az igény, hogy a szakmagyakorló mérnökök számára az új követelmények elsajátítását tanfolyam keretében segítse. A célok között szerepelt, hogy a jogosultsági vizsgára való felkészülést támogassa. A tanfolyam indítását az új szabványsorozat kb. 500 oldalas terjedelme is indokolttá tette.

A tematika kialakítása során alapvetõ igényként merült fel, hogy a tanfolyam megfizethetõ költségû legyen, és a kollégákat a napi munkából a lehetõ legkevesebb idõre szakítsa ki. Ezen szempontok alapján alakult ki a tanfolyam 2+1 napos idõszükséglete, amely 2 nap elõadásból és 1 nap konzultációból áll.
A villámvédelmi tanfolyam tematikája az induláskor az 2006-ban megjelent villámvédelmi szabvány elsõ kiadásán alapult, melynek magyar fordítása 2009 óta rendelkezésre állt. Az anyag összeállítására a jogszabály megjelenése után néhány hónap állt rendelkezésre. A tanfolyami elõadónak rendkívül nehéz feladata volt és jelenleg is van, hiszen 2+1 nap alatt kell átadnia a szabványrendszer elõírásait, gondolkodásmódját, úgy hogy ezen ismeretanyag átadásához minimum 5 napos tanfolyamra volna szükség. A tanfolyam kettõs célja volt kezdettõl fogva, hogy a tervezõ és kivitelezésben dolgozó mérnököknek a napi gyakorlati munkához szükséges szakmai ismereteket átadja, és egyben biztosítsa, hogy a jogosultsági vizsgán meg tudjanak felelni. A 2+1 napos felkészítés mind az elõadótól, mind a résztvevõktõl igen nagy energiaráfordítást, és kemény munkát igényel.

A felkészítõ tanfolyam díja a kezdetektõl fogva kb. 50.000 Ft+ÁFA részvételi díjjal zajlott. A vizsgára felkészítõ tanfolyamok a jogosultsági vizsgákhoz kötõdõen, jellemzõen a vizsga elõtti héten a Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. szervezésében valósultak meg, segítve a sikeres vizsgát.

Az elsõ néhány alkalommal 2012-ben, a felkészítõ tanfolyamok több, mint 150 fõvel indultak, amelynek akkoriban a Lurdy Konferenciaközpont adott helyet. Az elsõ két-három évben a felkészítõ tanfolyamot 6-7 alkalommal tartottam Horváth Lajos tûzvédelmi szakemberrel a jelentkezõk igényeinek megfelelõen. A felkészítõ rendszer igen sikeresnek bizonyult és beváltotta a hozzá fûzött reményeket, hiszen az azon rész vett kollégák közül egy sem tett sikertelen vizsgát. Vélhetõleg ahhoz is sikerült hozzájárulnunk, hogy egyrészt az új szabványi elõírásokat a mérnökök feldolgozott formában, könnyebben sajátíthassák el, másrészt színvonalasabb villámvédelmi tervek és villámvédelmi berendezések készülhessenek és a villámvédelmi tervezés és kivitelezésben részt vevõ mérnökök tudását magasabb szintre lehessen emelni.

Idõközben, mind a szabványban, mint pedig a jogszabályi elõírásokban jelentõs változások zajlottak le. 2011-ben és 2012-ben megjelent a villámvédelmi szabvány második kiadása, amelyet a szabványügyi testület közleményes formában angol szöveggel jelentetett meg. Ezen túl 2014-ben már lehetett tudni, hogy hamarosan meg fog jelenni az Országos Tûzvédelmi Szabályzat új kiadása, amelynek szövegébõl törölni fogják a 28/2011 (IX.6.) BM rendelet 225 §-ában szereplõ vizsgakövetelményt. Ezen változások hatására a Vn jogosultsági vizsgákat és felkészítõ tanfolyamokat 2014-ben az MMK szüneteltette.

A jogszabályi környezet akkor tisztázódott, amikor megjelent az 54/2014. (XII. 5.) BM rendeletként a jelenleg is hatályos OTSZ, illetve 2015 tavaszán a 9/2015 (III.25.) BM rendelet, mely a villámvédelmi létesítéssel kapcsolatos jogosultságokat szabályozta:

„(1) Villámvédelmi berendezés tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) tervezõi névjegyzékében szereplõ építményvillamossági tervezési szakterületen jogosultsággal rendelkezõ építészeti mûszaki tervezõ (a továbbiakban: villamos tervezõ) jogosult, aki az MMK által jóváhagyott oktatási tematika szerinti villámvédelmi tervezõi vizsgával rendelkezik, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján az MMK-tól megkapta az építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó különösen gyakorlott címet. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelményekkel a villámvédelmi berendezés kivitelezésének ellenõrzéséért felelõs építési mûszaki ellenõrnek is rendelkeznie kell.”

A fenti jogszabályi szöveg új eleme, hogy a Vn jogosultsággal már nem csak a norma szerinti villámvédelem létesítése során kell rendelkeznie a szakmagyakorló mérnököknek, hanem a nem norma szerinti villámvédelmi rendszerek kialakításakor (pl. bõvítés, felújítás) is.

A villámvédelmi jogosultsági vizsga és felkészítõ tanfolyamot az új jogszabályi körülményeknek megfelelõen, és a megváltozott szabványi háttér figyelembe vételével kellett újraszervezni. A Vn jogosultsági vizsgakérdéseket át kellett dolgozni, figyelembe véve a villámvédelmi szabvány 2. kiadását és angol nyelvû szövegezését, továbbá a jogszabályi változásokat. A vizsgakérdések közé bekerültek a nem norma szerinti villámvédelmi követelményrendszerekre (MSZ 274, 2/2002 BM rendelet és 9/2008 ÖTM rendelet) vonatkozó kérdések is.

A tanfolyami tematika átalakításánál külön nehézséget okozott, hogy a korábban kialakult 2+1 napos idõkeretbe kellett beilleszteni a megváltozott szabványi és jogszabályi háttér bemutatását és a nem norma szerinti villámvédelmi rendszerek legfontosabb elemeit. A nagy létszámmal, és igen jó eredménnyel abszolvált vizsgaeredmények azt mutatják, hogy sikeres volt a kibõvített szerkezetû tematika bevezetése.

A 2015. évben újraindult tanfolyamok iránt egyre nagyobb az érdeklõdés. Az utóbbi idõben a tanfolyamokon 40-60 fõ vett részt és a 2015-ös újraindítást követõen már 3-4 elõadássorozatot tartottam. A jelenleg futó tanfolyamok helyszíne az MMK Angyal utcai irodaházának 1. emeleti elõadóterme.

Írta: Dr. Kovács Károly
Lektorálta: Dely Kornél

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul