e-villamos online szaklap

Tájékoztató az állami projektértékelői jogviszonyról

| | |  0 | |

Az állami projektértékelést a mikro,- kis és középvállalkozások, valamint a helyi (települési) és területi (megyei) önkormányzatok számára nyitva álló felhívásokra beadott támogatási kérelmek tartalmi értékelésére kell alkalmazni.

Az állami projektértékelõi jogviszonyt a 2016. évi XXXIII. törvény és a végrehajtására kiadott 110/2016. (V.25.) Korm. rendelet szabályozza.

Az állami projektértékelõi jogviszonyba pályázat útján lehet bekerülni. A pályázat kiírása megtalálható a www.palyazat.gov.hu honlapon. A pályázónak büntetlen elõélettel, felsõfokú iskolai végzettséggel vagy az állam által elismert szakképesítéssel és a szakértõi tématerületen legalább három éves szakmai gyakorlattal kell rendelkeznie.

Fontos feltétel, hogy állami projektértékelõi jogviszony csak azzal létesíthetõ, aki
• központi államigazgatási szervnél, illetve annak területi és helyi szervénél (ide értve a fõvárosi és megyei kormányhivatalt és annak járási, valamint fõvárosi kerületi hivatalait) kormánytisztviselõként, vagy köztisztviselõként,
• egyéb központi költségvetési szervnél közalkalmazottként,
• az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületnél köztisztviselõként vagy közalkalmazottként, vagy
• többségi állami befolyás alatt álló gazdasági társaságnál munkavállalóként
foglalkoztatott.

A pályázat alapján kiválasztott személy – aki vagyonnyilatkozat tételére köteles - szakértõi névsorba kerül. A szakértõi névsorba bejegyzett adatok közül az értékelõ neve és szakterülete nyilvános. A jogviszony határozott idõre – legfeljebb a programozási idõszak végéig – szól és nem keletkeztet összeférhetetlenséget a kormánytisztviselõi, köztisztviselõi vagy közalkalmazotti jogviszonnyal. A konkrét értékelés során minden támogatási kérelmet két értékelõ értékel.

A projektértékelõ munkáért díjazás jár, amelynek részletes szabályait a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter normatív utasítása szabályozza. Az értékelõvel való kapcsolattartás elektronikus úton történik. A értékelõ a keretszerzõdés megkötését követõen a tématerületének megfelelõ – az irányító hatóság által szervezett – vizsgával záruló képzésen köteles részt venni.

A részletes szabályok a fent jelzett jogszabályokban megtalálhatók. A pályázói adatlapot és a kapcsolódó nyilatkozatot a kormányrendelet mellékletei tartalmazzák.

Kapcsolódó dokumentum: tájékoztató a MMK szakmai tagozatainak elnökeinek
 

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul