e-villamos online szaklap

A Fertőrákosi Barlangszínház megújult fénytechnikája

| | |  0 | |

A múlt évben a hajdani fertőrákosi kőfejtő különleges kulturális helyszínné vált, melynek varázslatos hangulatához a minden igényt kielégítő fénytechnikai rendszer is nagyban hozzájárult.

Ahhoz, hogy ez így történhetett, kellett egy szerencsés elõzmény is. A világítást tervezõk, illetve építõk ugyanis már a kezdet kezdetén megismerkedhettek azzal a koncepcióval, ami meghatározta az elvárásokat a világítás kialakításával kapcsolatban. Így a korán megfogalmazott igényekhez alkalmazkodva sikerült minden elképzelést szinte tökéletesen teljesíteni a modern fényrendszer tervezésekor és kiépítésekor. A koncepció több olyan szempontot is tartalmazott, amik már egyenként is kihívást jelentettek, és körültekintõ tervezés nélkül nem is lehetett volna sikeresen megvalósítani a projektet.

Elvárás volt többek között a korhoz igazodó magas mûszaki színvonal, hiszen utoljára évtizedekkel korábban volt példa ilyen irányú fejlesztésre. A technikának maximálisan alkalmazkodnia kell a hely speciális adottságaihoz, hiszen a nézõtéri és a színpadi környezet fedett ugyan, de a tér lényegében kültéri helyszínnek számít. Emellett a Barlangszínházban vendégprodukcióként bemutatott változatos elõadások speciális igényeit is teljes mértékben ki kell tudnia elégíteni anélkül, hogy kiegészítõ, külsõ technika alkalmazására, adott esetben költséges bérlésére lenne szükség. Ráadásul – tekintettel a mûködés szezonalitására – elvárás volt a technika könnyû kiépíthetõsége, bonthatósága és mozgathatósága is.

A Fertõrákos Barlang Színház megújulása lehetõséget nyújtott egy a 21. század technológiáinak is eleget tevõ színpadvilágítási rendszer kiépítésére. A kialakított rend-szernek kompromisszum nélkül kell kielégíteni az általános színházi funkcionális igényeket úgy, hogy az elõadások mûfaji sokszínûsége mellett a különféle színházi vendégjátékok befogadására is alkalmas legyen. A színház mellett szintén megújult a témapark is, amely egész évben látogatható. Az ezzel kapcsolatos világítási megoldások kialakítása is a feladathoz tartozott.

Világítás

A színpadvilágítás alapfeladata volt, hogy a színpadot a szcenikai igényeknek megfelelõ fényhatással szolgálja ki. Ezt a hatásvilágítási feladatot a nézõtéren és a színpadon elhelyezett fényvetõkkel és hatáskeltõ eszközökkel lehetett megvalósítani. A nézõtéren egy szakaszosan körbefutó világítási karzat került kiépítésre, amely két részre osztható: az elsõ, a rendezõi bal oldalon a zenekari ároktól indul, a második a rendezõi jobb oldalon található. Ezek ideális pozíciót nyújtanak a hatásvilágítási eszközök elhelyezésére. A követõ fény-vetõknek – színházias nevén fejgépek – a hátsó karzat ad otthont. Az oldalfények biztosítására pedig a színpad elõtt kétoldalt, kis dõlésszögben kialakított ún. világítási tornyok használhatók. A barlang mennyezetén – a nézõtéren és a színpad felett – összesen 42 pontból álló bekötési pont-rendszer készült, amelyre 5 db világítási tartó lett bekötve.

A világítási áramkörök csatlakozóinak megtáplálását hajlékony kábeles hozzávezetés biztosítja, amely bontás esetén (téli idõszakban) a barlangtérben marad. Törekedni kellett arra, hogy a kiegészítõ kábelezést – ahol lehetõség volt – mobillá szereljék meg, így csökkentve a meghibásodás esélyeit egy ilyen extrém klímájú térben.

A színpad további világítása a színpadpadlóban elhelyezett, süllyesztett csatlakozó- dobozok segítségével történhet, amelyeket a forgógyûrû körül helyeztek el. A gyûrûben összesen 6 db áramkört párhuzamosítva alakítottak ki, amely lehetõséget ad a kívánt helyen egy mobil dimmer vagy direkt egység elhelyezésére is. Ezzel további áramkörök létesíthetõk és mobilizálhatók, amelyek vezérlését vezeték nélküli DMX egységekkel oldották meg. A rendszert kiszolgáló dimmer és direkt egységek a színpad alatti szinten, egy központi helyiségben lettek kialakítva a színpadvilágítást és a hangtechnikát kiszolgáló betáplálási szekrény mellett (1. ábra).


1. ábra: Színpadvilágítási dimmer és direkt egységek.

Vezérlés

A vezérlés ethernet alapú, azaz a vezérlõpult kommunikációs protokollját juttatták le a központi dimmer helyiségbe, ahol egy konverter segítségével nyert DMX jeleket osztották és továbbították a színpadon és nézõtéren található DMX csatlakozópontok hálózatába (2. ábra). Említésre méltó tény még, hogy a szabályozott nézõtéri és közönségforgalmi általános világítás a fényvezérlõ helyiségbõl fokozatmentesen szabályozható a mindenkori rendezvény igényeihez alkalmazkodva.


2. ábra: A vezérlõpult szemszögébõl a színpad látképe.

Az általános világítás vezérlése a kézi vezérlés mellett rendelkezik azzal a lehetõséggel, hogy a világítási értékek eltárolhatók és egyszerû módon lehívhatók. Az áramkörök szabályozása két helyrõl lehetséges, a fényvezérlõ helyiségbõl és a színpadi ügyelõi pozícióból. A prioritást úgy oldották meg, hogy az ügyelõnél telepített vezérlõegység mindig figyeli a vezérlõjel bemenetét, és ha nem érzékel a vezérlõ DMX jelet, akkor aktívvá válik, azaz az elõre eltárolt világítási képek lehívhatók. Abban az esetben, ha DMX jelet érzékel, akkor inaktív, és ezáltal a szabályozás a fényvezérlõ pultról történik.

A vezérlés „nyelvezete” több fajtájú is lehet. Egy olyan protokollt választottak, amely egy a színházvilágítás területén élenjáró és világhírû cég termékeihez, vezérlõpultjaihoz illeszkedik. A vezérlési rendszert képezi még egy back-up egység is, amely jelen esetben egy laptopon futó onPC szoftver. A lámpatestpark széles választékával lehetõség nyílik a legkülönbözõbb produkciók kiszolgálására. A felszerelt lámpatestek között megtalálható a konvencionális terület számos típusa egészen az 1200 W-tól a 2500 W-ig mind profil, mind PC és Fresnel lencsés kivitelben egyaránt (3. ábra). A hatáskeltõ eszközöknél nemzetközileg szintén jól ismert gyártók vezetõ termékei szerepelnek mind a profil, mind a LED-es derítõ jellegû lámpatest esetében (4. ábra).


3. ábra Színházi konvencionális lámpatestek


4. ábra Színházi intelligens lámpatestek

Témapark és tanösvény

A Barlangszínház mellett egy érdekes tanösvény is létesült. Itt befüggesztve elhelyezett állatmaketteket (bálna, cápa, delfin, tengeri tehén stb.) kellett kiemelõ effektvilágítással ellátni. Erre a feladatra olyan speciális LED-es image projektort választottak, amelyben a megfelelõ gobót kiválasztásával és az animációs tárcsa segítségével hullámzó víz hatását lehet imitálni, ezzel szimbolizálva azt, hogy a terület nagyon régen tenger alatt volt, és többek közt olyan állatok éltek itt, mint a kiállított tengeri élõlények.

Szerzõ: Kele Gábor

(A cikk a Villanyszerelõk Lapjában jelent meg, közlése a kiadó engedélyével történt.)

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul