e-villamos online szaklap

„Megújuló energiatermelő rendszerek 2.” című kötelező szakmai továbbképzés tananyaga

| | |  0 | |

A szerzők előszavával tesszük közé a 2016. évi Magyar Mérnöki Kamarai kötelező szakmai továbbképzés keretén belül megtartandó „Megújuló energiatermelő rendszerek 2. Napelemes erőművek” előadás jegyzetét.

Elõszó

A Magyar Mérnöki Kamarai kötelezõ szakmai továbbképzés keretén belül megtartott azonos tematikájú elõadások összefoglaló oktatási jegyzete.

A jegyzet közvetlenül kapcsolódik az oktatáshoz, egyfelõl az elméleti tananyag egyes részeinek jobb megértését hivatott segíteni, másrészrõl célja a mérnöki és szakmai munkában résztvevõ szakemberek figyelmét ráirányítani olyan területekre és problémákra is, melyeket a jogszabályok és szabványok által meghatározott követelmények támaszthatnak.

Szerzõkként hangsúlyozzuk, hogy jelen jegyzet nem alkalmas a vonatkozó jogszabályok és szabványok részletekbe menõ ismertetésére, azok megértésében és értelmezésében kíván segítséget nyújtani.

A napelemes rendszerek technológia, mûszaki és jogszabályi elõírásai folyamatosan változnak, fejlõdnek, korszerûsödnek. A jegyzet készítésekor is folyamatban van több olyan jogszabályi elõírás kidolgozása, korszerûsítése, módosítása, melyekre kitér, illetve részletez a jegyzet. Azonban az oktatási anyag a kiadáskor érvényes jogszabályokon és szabványokon alapszik, ezért felhívjuk az olvasó figyelmét, hogy a napi munkája során mindig a hatályos rendelkezések és elõírások szerint végezze tevékenységét.

Mészáros Lajos és Schottner Károly

I. modul – OTSZ 5.0 és TvMI

- OTSZ 5.0 és TvMI kapcsolata
- OTSZ 5.0 jogszabályi környezete
- Tûzvédelmi Mûszaki Irányelv (TvMI) napelemes rendszer vonatkozásai
- AC és DC rendszerek lekapcsolásának ismertetése
- TvMI elõírások betervezése a napelemes rendszerekbe

II. modul – Vizsgálatok és dokumentálás

- Napelemes rendszerek dokumentálási követelményei MSZ EN 62446:2010 szabvány szerint
- Üzembe helyezési vizsgálatok és ellenõrzési követelmények szabványi elõírásai
- Napelemes rendszerek átadási dokumentációi

III. modul –Kiserõmûvek, erõmûvek

- Földi telepítésû rendszerek tervezése
- Rendszer topológiák, rendszerek fõbb elemeinek követelményei
- Tervi és dokumentációs követelmények
- Jogszabályi környezet

„Megújuló energiatermelõ rendszerek 2. Napelemes erõmûvek” elõadás jegyzete - teljes terjedelemben - ide kattintva tölthetõ le.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul