e-villamos online szaklap

Tájékoztatás a társasházi eljárásrend változásáról

| | |  0 | |

Az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. 2015. november 01. határnappal módosította a társasházak igénybejelentés kezelésével kapcsolatos eljárásrendjét.

A felhasználói hálózat létesítése kivitelezési és dokumentációs kötelmét jogszabályok határozzák meg.

A félreértések elkerülése érdekében felhívjuk szíves figyelmüket, hogy eljárásrendünk változása nem módosítja a felhasználó oldal hálózati elemeinek és méréseinek létesítése, felújítása, átalakítása esetére, jogszabályokban elõírt tervezési tevékenység elvégzésének kötelmét.

Eljárásváltozásunk, elsõdlegesen az ügykezelés véghezvitele érdekében, az ügy társaságunk érdekkörébe tartozó szempontjainak teljesülése megítéléséhez szükséges elégséges dokumentációk körét határozta meg, nem feloldva az elõbb említett felhasználó oldal jogszabályi megfelelés kötelmét.
Alábbiakban ismertetjük témakörben vonatkozó eljárási szabályainkat.

Alapelvek:

Társasházként tekintjük az igénybejelentést abban az esetben, ha az igénybejelentõ egy ingatlanra egynél több felhasználási hely ellátási igényét fogalmazza meg, és bemutatja a társasházi alapító okiratot.

- A fenti alapelv igaz újbekapcsolás és meglévõ felhasználási hely csatlakozási igény módosítása esetére is. A bejelentõ igényét ügyfélszolgálat felé beadott bejelentést követõen, tájékoztató levélben válaszoljuk meg.
- Az igényt benyújtó ügyfelet tájékoztatjuk, hogy az összekötõ berendezés (társasház belsõ méretlen hálózata) megnövekedett energia igényre vonatkozó megfelelését a fennálló jogi szabályozás miatt tervezõvel ellenõriztetni és tanúsíttatni továbbra is szükséges, és ennek felhasználó általi elvégeztetését a saját biztonsága érdekében javasoljuk. A változás abban áll, hogy e tervezõi tanúsítás meglétét, az ügy kezelése során az alábbi esetekben felénk alap esetben nem kérjük bemutatni. Helyette elfogadjuk a kivitelezõ, jogszabályi és szabványi feltételek teljesülését igazoló felelõs nyilatkozatát, melyet a „B/M - 0345_Csatlakozó mûszaki dokumentáció tipizált mérõhelyekhez” címû nyomtatvány, vonatkozó kivitelezõi nyilatkozat részének kitöltésével tehet meg.
- Amennyiben nem társasházi a benyújtott igény, abban az esetben az ingatlanon az egyes felhasználási helyeket csatlakozási pontonként függetlenül, külön-külön szükséges a közcélú hálózathoz csatlakoztatni.

Mérõhely kialakítás feltételei:

Új társasház

- Tervezni kell, kivéve, ha a csatlakozó vezeték végére csoportos tipizált mérõszekrény elrendezés létesül. (darabszámtól függetlenül)
- A mérést alapesetben az üzletszabályzatnak megfelelõen, az MSZ 447:2009 elõírásait betartva lakótéren kívül, közös használatú térben, lehetõleg a társasház csatlakozási pontján csoportosan kell elhelyezni. Az említett csatlakozási ponton elhelyezett tipizált csoportos mérõszekrény esetét kivéve csak jóváhagyott terv alapján lehet kivitelezést végezni.

Meglévõ társasház

Összekötõ berendezésének felújítás esetén:

- Tervezni kell.
- A mérést alapesetben az MSZ 447:2009 szerint lakótéren kívül, közös használatú térben, lehetõleg csoportosan kell elhelyezni.
- Részleges felújítási igény esetén is a terv az épület egészére vonatkozzon, és határozza meg a felújítási ütemeket, amelyek alapján a részleges felújítás egyes szakaszai önmagukban is elvégezhetõk. A munka kivitelezése elfogadott terv alapján végezhetõ el.

Új egyedi felhasználási hely(ek) létrehozása:

Ebben a pontban új felhasználási helynek tekintjük a lakrész leválasztással létrehozott új felhasználási helyeket, tetõtér beépítéseket, ráépítéseket, amikor új mérési pont jön létre.
- Ügykezelési szempontból az új lakrész nem kell, hogy önálló ingatlan nyilvántartási albetét számmal rendelkezzen.
- Tervezni kell. A mérési terv részeként az összekötõ berendezést ellenõrizni kell az 1%-os feszültségesés betartása érdekében.
- A mérést alapesetben az MSZ 447:2009 szerint lakótéren kívül, közös használatú térben kell elhelyezni. A munka kivitelezése elfogadott terv alapján végezhetõ el.

Meglévõ felhasználási hely (egy lakás) teljesítmény bõvítése:

A mérõhely kialakítás a régi mérõszekrény helyén is elfogadható, amennyiben az kielégíti a vonatkozó egyéb követelményeket (pl: kezelhetõség, leolvashatóság, védettség… stb.). A korábbi szabály a fenti teljesítmény korlátok figyelembe vételével tovább él, miszerint a kismegszakító cseréjét igénylõ bõvítés esetén a meglévõ, megfelelõ állapotú mérõhely megtartható, ha azt nem kell a bõvítés miatt átalakítani.

Nem kell a tervet bemutatni, elegendõ a regisztrált villanyszerelõ által felelõsen kitöltött 345. számú csatlakozó mûszaki dokumentáció, az alábbi esetekben:
- Nappali egy fázis 1x32 A, három fázis 3x16 A határig, amennyiben fázisszám változással nem jár az igény megvalósítása.
- Éjszakai vezérelt, különmért vételezés utólagos kialakítása, vagy bõvítése esetén, amennyiben egy fázison, a nappalival azonos fázisról táplálva 1x16 A, attól eltérõ fázisról táplálva 1x32 A határt nem haladja meg, három fázison 3x16 A határig, de a nappali és éjszakai vezérelt vételezés együttesen a 32 A-t ekkor sem haladhatja meg.
- Nappali+GEO, vagy nappali+H tarifa esetén, amennyiben az igényben a két mérés együttesen, egy fázison 1x32 A, vagy külön fázison táplálva 1x32 A, (2F+N+PE), illetve három fázison 3x32 A határt nem haladja meg.

Mérõhely felújítás egy felhasználó esetére, vagy egy éven túl kikapcsolt mérõhely ismételt ellátása (teljesítményváltozás nincs):

- Nem kell a tervet bemutatni, elegendõ a regisztrált villanyszerelõ által felelõsen kitöltött 345. számú csatlakozó mûszaki dokumentáció.
- A mérõhely kialakítás a régi mérõszekrény helyén is elfogadható, amennyiben az kielégíti a vonatkozó egyéb követelményeket (pl: kezelhetõség, leolvashatóság, védettség… stb.).

Méréstechnika és mérõellenõrzési osztály

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul