e-villamos online szaklap

Felhívás a 2016. évi kamara kitüntetésekre történő javaslattételre

| | |  0 | |

Az alábbiakban tesszük közzé az MMK 2016. évi Zielinksi Díjra és tiszteletbeli tagi jelölésekre vonatkozó felhívását és annak mellékleteit. Kérjük, hogy a díjazottakra vonatkozó javaslataikat 2016. 03. 02-ig írásban jutassák el az Elektrotechnikai Tagozat Elnökségének.

A Magyar Mérnöki Kamara által alapított elismerések egy része minden évben a rendes Küldöttgyûlés keretei között kerülnek átadásra. Az eljárási szabályok az MMK honlapján érhetõk el, de a hozzáférés egyszerûsítése érdekében a felhívásba is beleillesztettük a legfontosabb jelölési elveket. A jelölés érvényessége miatt fontos az abban foglaltak betartása. További segítségként mellékeltünk a jelölõ lapot, amely a javaslatok összehasonlítását is jobban lehetõvé teszi a bírálat során.

Az egyes kitüntetéseknél ügyrendünk a javaslattevõk körét is behatárolja. A legszélesebb a Zielinszki Díj esetében ahol minden aktív tag jogosult a jelölésre.

Zielinszki Szilárd Díj

Az MMK kitüntetést alapított az 1923. évi XVII. törvény alapján 1924-ben megalakított Mérnöki Kamara elsõ elnöke tiszteletére és emlékezetére. A kitüntetés azok kaphatják, akik a kamara elismertetése, eredményes mûködése érdekében tartósan kiemelkedõ tevékenységet fejtettek ki. Emellett bírálati szempont még a kiemelkedõ mérnöki tevékenység, mely nyomán magas színvonalú mérnöki alkotások valósultak meg, és a tudományos tevékenység vagy a mérnökök képzése és továbbképzése, mellyel a jelölt hozzájárult a mûszaki ismeretek fejlesztéséhez, terjesztéséhez. A Zielinszki Szilárd Díj kitüntetésre bármelyik kamarai tag vagy kamarai szerv tehet javaslatot, indoklással ellátva. A díjak száma évenként legfeljebb 4 db lehet. Kollektív alkotócsoport tagjai megosztva is megkaphatják a díjat.

Zielinszki Szilárd Díj jelölõlap

Tiszteletbeli Tag

Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon magyar és külföldi állampolgárságú, nem MMK tagok részére, akik a kiemelkedõ mérnöki illetve közéleti munkásságukkal és magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és kiemelkedõ mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) létrehozása, hosszabb és magas szintû részvétel a mérnökképzésben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, hazai és nemzetközi elismertség.

A Tiszteletbeli Tag címet javasolhatják a Területi Kamara és a Szakmai Tagozat elnökségei. A Tiszteletbeli Tagság odaítélésérõl az MMK elnöksége dönt. E cím elnyerõje erre a célra alapított Oklevelet kap, amelyet lehetõleg az MMK éves Küldöttgyûlésén, ünnepélyes keretek között adják át.

Tiszteletbeli tag jelölõlap

Elektrotechnikai Tagozat Elnöksége 2016. 03. 02-ig írásban várja a javaslatokat.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul