e-villamos online szaklap

A Magyar Mérnöki Kamara Elnökségének állásfoglalása a lakóépületek építésének egyszerűsítéséről

| | |  0 | |

Javasoljuk, hogy a kormányrendelet felülvizsgálatra, illetve kiegészítésre kerüljön, valamint kormányrendelethez kapcsolódóan egységes információ, eljárásrend és útmutató jelenjen meg egy csomagban.

Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervrõl és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat kiemelt célként rögzítette a lakossági építkezések szabályainak és ügyintézésének egyszerûsítését.  A Magyar Mérnöki Kamara támogatja egy olyan építési kultúra kialakítását, amely a hatósági bürokráciát csökkenti oly módon, hogy a felelõsséget elsõ körben a hatóság helyett az építtetõre, a tervezõre és a kivitelezõre helyezi.

A tervezõ azonban csak akkor tudja az építményért a felelõsséget vállalni, ha a szabályok rögzítik, hogy munkáját az építtetõ érdekeit is szolgáló szakmai szabályoknak megfelelõen végezze. Az új kormányrendeletbõl azonban hiányoznak ezek a szakmai-tervi garanciális elemek. Ez a Magyar Mérnöki Kamara számára elfogadhatatlan. Különösen akkor, amikor cél a megújuló energiák bekapcsolásával megvalósuló energiatakarékos építkezés, az ehhez kapcsolódó új technológiák alkalmazásának szorgalmazása. Értéket teremtõ, korszerû építmény csak a különbözõ szakterületeken dolgozó mérnökök összehangolt tervezési munkájának eredményeként jöhet létre.

A lakóépületek építésének egyszerû bejelentésérõl szóló új szabályozás általában nem szünteti meg az építésügyi szabályozásban hatályos követelményeket, de pontatlan, hiányoznak az építkezés követelményrendszerének minõségi elemei, így jogbizonytalanságot teremt a tervezési – kivitelezési – használatbavételi folyamat egészében, és nem nyújt megfelelõ alapot a hatósági ellenõrzés érvényesítésére sem. Az építtetõ a tervezõ és a kivitelezõ szinte korlátlan mozgásteréhez nem párosul felelõsségük világos meghatározása. Még annak garantálása is hiányzik, hogy az egyszerûsített bejelentés elkészítõi legalább megfelelõ képzettséggel és ennek megfelelõ szakmai köztestületi jogosításon keresztül ellenõrzött, szakmai színvonallal rendelkezzenek. Megítélésünk szerint – támogatva a MÉK közleményében megfogalmazottakat - az építkezés megkezdéséhez kapcsolódó eljárás egyszerûsítése nem járhat a minõségi elõkészítés és biztonságos megvalósítás, valamint a hosszú távon is rendeltetésszerû használat kockáztatásával. Ez az építtetõnek sem érdeke, és az épületekben megtestesülõ nemzeti vagyonnak sem válik javára.

Ezért elkerülhetetlen a szabályozás módosítása és megfelelõ kiegészítése, valamint egy részletes – a szakmai kamarák bevonásával készített - útmutató kiadása, amely hátteret teremt a gyakorlati alkalmazáshoz, az építtetõnek sorvezetõként a tervezõnek szakmai követelményrendszerként szolgálhat. Ezt a Magyar Mérnöki Kamara elengedhetetlennek tartja, és felkérés esetén részt vesz a kidolgozásában.

Az új építési szabályozás és az új építési kultúra elterjedésének nélkülözhetetlen feltétele, hogy a tervezõ mérnök a megnövekedett felelõsséget a gyakorlatban is biztonsággal vállalhassa. Ehhez a már leírtakon felül szükséges, hogy a tervezõ mérnök az új szabályozáshoz illeszkedõ, megbízható felelõsségbiztosítási rendszerre támaszkodhasson. Ennek elõkészítéséhez a Magyar Mérnöki Kamara már megtette a megalapozó lépéseket. Továbbá hogy rendelkezésre álljon olyan szerzõdés mintatár, amely az új rendszerben, mind az építtetõ, mind a tervezõ, mind a kivitelezõ biztonságát elõsegíti, és ezzel ösztönzi az új építési kultúra elterjedésében való érdekeltséget is.

A változásokkal együtt azonnal szükség van a megváltozott építési kultúra megismertetésére, elterjesztésére és befogadásának segítésére az építtetõk, tervezõk és kivitelezõk, valamint a hatóságok körében. Az állam feladata továbbá, hogy a jogalkalmazó hatóságok, jegyzõk valamennyi településen megfelelõen tájékozottak és felkészültek legyenek az egységes joggyakorlat kialakításához. Ez eddig nem történt meg. Külön kiemeljük, hogy az új szabályozásban is fontos az ügyféljogok, a tulajdonosi jogok és a szomszédjogok érintettséggel arányos érvényesülése, amelyet szintén hiányolunk az új szabályozásban.

Javasoljuk, hogy a kormányrendelet felülvizsgálatra, illetve kiegészítésre kerüljön, valamint kormányrendelethez kapcsolódóan egységes információ, eljárásrend és útmutató jelenjen meg egy csomagban.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul