e-villamos online szaklap

Szép új energiavilágunk…

| | |  0 | |

Az energiaváltás közeledik, azonban nem csak az energiahordozók változnak! A villamosenergia-piacon meghatározók lesznek a „Prosumer”-ek. Ez a kifejezés az angol Professional és Consumer szavak összevonásával keletkezett, és azokra utal, akik nemcsak fogyasztók, hanem termelők is! A Prosumerek a piac egy részének meghatározó tényezőiként jelennek meg, és úgy tűnik, ezzel együtt megjelenik a villamosenergia-piacon a zűrzavar.

Az tapasztalható, hogy az energiapiac jelenlegi résztvevõi nem „hangolódnak” egymáshoz. Egyik oldalon vannak a váltakozó áramú villamosenergia-áramlás törvényszerûségei szerinti résztvevõk, a Prosumerek, a másik oldalon pedig a hagyományos áramszolgáltatók (Hálózati engedélyesek). Az egyik oldalon az új termelési és fogyasztói struktúra támogatói, a másikon a hagyományos energiastruktúra bástyái, akik a hagyományos struktúra továbbfejlesztésében látják a jövõt. Hiába optimális gazdaságilag a hagyományos villamosenergia-termelés, a villamosenergia-ellátás számára új mûködési modellt kell kidolgozni.

Közlekedési példát alapul véve, az autó perspektivikusan a legkisebb hatékonyságú megoldás, hiszen a nap 23 órájában áll. Mégis aki teheti, autózik, mert egyéni igényeket elégít ki és kényelmet ad. A felhasználók, a fogyasztók az autó mellett döntenek.

Hasonlóképpen a jövõben a felhasználók egyre nagyobb száma dönthet a decentrális energiatermelés mellett. A „Prosumer” szó éppen ezeket a felhasználókat jellemzi, akik nem csak fogyasztanak, hanem decentrális termelõként is jelentkeznek. Számos napelemes erõmû üzemeltetõje, illetve ipari vállalat vált az utóbbi idõben „Prosumer”-ré (1. ábra).


1. ábra. Technischen Universität Wien 332 kWp napelemes berendezése

Németországban az energiafordulat tény, az emberek nem akarnak atomenergiát, és számukra a klímavédelem elsõrangú kérdéssé vált. Sõt, hogy a hálózati áramszolgáltatástól minél függetlenebbek legyenek, már társasházak sorába építik be a tározókapacitást is. A számos tulajdonos Prosumer, mint állampolgár politikai téren is egyre hangadóbb szereppel bír. Az individuális szabadságra való törekvés nem csak az autózásban jelenik meg, hanem az épületre felhelyezett napelemekkel az energiaellátásban is.

Jönnek a nagy áramszolgáltatók

Németországban egyre több publikáció jelenik meg arról, hogy hogyan tervezik a nagy áramszolgáltatók jövõre szóló üzleti modelljeiket. Az Ernst & Young cég egy felmérésben arról kérdezte meg a német közmû szolgáltatókat, hogy a közeljövõben melyik üzleti területnek tulajdonítanak kiemelkedõ jelentõséget. A legtöbben (több mint 80%) elsõre a megújuló energiaforrásokat nevezték meg. Csak ezután következett az energiahatékonyság (60%), majd a konvencionális energiatermelés decentralizálása (50%), és végül 40%-ot kapott csak a szerzõdéses szolgáltatás, azaz a virtuális erõmûvek területe.

Úgy tûnik tehát, hogy a megújuló energiaforrások lesznek a német energiaszolgáltatók azonnali „mentõövei”. Egy egyszerû gazdasági áttekintés rávilágít arra, hogy ez az üzletág éppen annyit hozhat, mint az árameladás. Németországban a megújuló energiaforrások üzletág befektetései 25 milliárd eurót tesznek ki. Ebbõl lehet a hagyományos energiaszolgáltatás kiesõ bevételeit kompenzálni! És ki kaparinthatja meg ezt az üzletet?

Azoknak a vállalatoknak, amelyek eddig napelemes rendszerek eladásával foglakoztak, a jövõben komoly konkurenciával kell számolniuk, ugyanis új szereplõk jelennek meg a színen. Az új belépõknek is szükségük lesz ugyan „installateur-ökre”, de a keretfeltételek megváltoznak! Például az E.ON társaságot mintául véve, az létrehozott egy olyan leányvállalat-csoportot (Kornzerntochter EON Energie Deutschland GmbH), amely a törvények figyelembevételével levált a hálózati engedélyesrõl, átvett 6 millió fogyasztót, és az anyavállalat oda szervezte át a napelemes (PV) értékesítést is.

A vállalkozás sikerét abban látják, hogy fõként az ipari területekre koncentrálnak, amelyekkel hagyományosan is kedvezõ szerzõdéses kapcsolatban állnak (2. ábra). Az ipari fogyasztók árszerkezetének és terhelési profiljának ismeretében kedvezõ ajánlatokat tehetnek olyan napelemes beruházásokra, amelyeknek kedvezõ a megtérülése. Ezzel a magánfelhasználók mellett megjelenik az ipari szegmens is.


2. ábra. Ipari terület napelemes berendezése

A tapasztalatok azt mutatják, hogy míg általánosan tíz ajánlatra jut egy sikeres szerzõdés, addig az ipari szegmensben minden negyedikre. További elõnyt jelent, hogy nagykereskedõvé válnak, valamint még kedvezõbb helyzetbe kerülhetnek például a monitoring-rendszer ajánlatokkal, amely a privátszférában költségesnek ígérkezik.

Ugyanez a helyzet a tárolókapacitás ajánlatba való bevonásával is. Így a nagyvállalat az általa szállított nagyberendezésekre szolgáltatásként távfelügyeletet, riasztást, sõt hibaelhárítást is nyújthat.

Kitekintés a tengerentúlra

Az Amerikai Egyesült Államokban olyan nagyvállalatok, mint a Solarcity, a Sunrun vagy a Sungevity komoly elõkészületeket tettek, hogy értékesítési szervezetük sikeres lehessen. Csak egymaga, a 2006-ban alapított Solarcity 30 millió eurót invesztált az üzletágba, és számos pénzügyi lehetõséget ajánl a magántulajdonosok házainak tetõin elhelyezhetõ, általa telepítendõ napelemes erõmûvekre.

A napelemes rendszer távfelügyelettel ellátott lízingelésére is lehetõség van. Az elmúlt évben – saját adatszolgáltatása szerint – több mint 500 MW naperõmûvet létesített, többnyire kisebb berendezésekkel, és idénre már 1 GW a terv. Csak áprilisban jelentkezett egy multimilliárdos alapítványi program, amely hitelezi egy 300 MW-os ipari berendezés megépítését. Felvetõdik a kérdés „Miért nincs ilyen Európában”?

Az egyik ok lehet az, hogy Amerikában olyan üzleti modellt fejlesztettek ki, amellyel a vásárló berendezést létesíthet, és akár már az elsõ naptól kezdve megtakarítást érhet el, anélkül, hogy pénzhez kellene nyúlnia. Csak a Solarcity egymilliárd dollárt gyûjtött össze, hogy lízing és felszerelésbérlet formájában elõfinanszírozza a létesítést.

A másik igen lényeges különbség az okos mérés bevezetése (Net-Metering), azaz a megtakarítás azonnali realizálása: a „napáram” betápláláskor a mérõ egyszerûen „visszafelé forog”. Ezzel egyidejûleg a harmadik elõny az, hogy a hálózatot korlátozás nélkül használhatja tárolókapacitásként a Prosumer.

Európai elõfinanszírozás

Az elõfinanszírozás tekintetében Európában körültekintve, az áramszolgáltatók szerepére lehet számítani – piaci részesedésük megõrzése érdekében –, elsõsorban azokban az országokban, ahol lemondtak az atomenergiáról, ill., ahol elõtérbe kerül a környezetvédelem. A másik jelölt az autógyártás iparága, a nagy konszernek, a villamos autók, valamint azok töltõ- és tárolókapacitásainak kiépítésével.

Új erõmûpark

Az új erõmûpark természetesen nem csak „Prosumerek”-bõl áll. Számos írás jelent meg olyan új energetikai megoldásokról, amelyeknél a hõ- és a villamosenergia-termelés együtt fejlõdik. És bár óriásiak a törekvések az autark energiaellátás irányában, közel sem állítható, hogy ez meghatározó lesz a jövõben. A villamosenergia-hálózat átviteli kapacitásának legutóbbi fejlesztése szerves része az új energiaforrások rendszerbe illesztésének. Az új erõmûvek egy része naperõmû, amelynek létesítésére és alkatrészeinek elõállítására új iparág fejlõdik. A megújuló energiaforrásoknak csak egy része lesz napelempark, a szél- és biogáz erõmûvek tározókapacitásokkal együttmûködve szintén jelentõs teret képviselnek.

Az, hogy a szükséges energiamix hogyan áll össze, ma láthatóan régiónként különbözik. Számos tudós foglalkozik olyan szimulációkkal, amelyek választ adhatnak arra, hogy hogyan mûködtethetõk a rendszerek egyre nagyobb megújuló energiaparkkal. Egyes régiókban arányuk már ma is meghaladja az 50%-ot.

Számos feladat vár a szakemberekre, mind a rendszerirányítás, mind a rendszerüzem, valamint a hálózatfejlesztés, továbbá az új típusú megújuló energiatermelés és az energiatárolás területén. Természetesen abban az esetben, ha az emberiség a megújuló energiaforrásokra egyre nagyobb mértékben támaszkodik, esetlegesen kizárólagos energiaforrássá kívánja tenni azokat.

Összeállította: Dr Novothny Ferenc
Megjelent az Elektroinstallateur 2015/10-es számában.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul