e-villamos online szaklap

Tájékoztató a Magyar Mérnöki Kamara energetikai auditorokra és energetikai auditáló szervezetekre vonatkozó regisztrációs tevékenységével kapcsolatos tudnivalókról

| | |  0 | |

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 2015. június 26-án energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezet működési engedélye iránti kérelmet terjesztett elő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalnál (MEKH). A jogszabályi előírások teljesítése alapján 2015. szeptember 18-án az MMK megkapta a MEKH 5543/2015. számú engedélyező határozatát a regisztrálási tevékenységgel kapcsolatos teendők ellátására.

  

Elõzmények

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) 2015. június 26-án energetikai auditorokat és energetikai auditáló szervezeteket regisztráló szervezet mûködési engedélye iránti kérelmet terjesztett elõ a Magyar Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatalnál (MEKH).

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (Eht.) értelmében regisztráló szervezet kizárólag köztestület lehet.

A jogszabályi elõírások teljesítése alapján 2015. szeptember 18-án az MMK megkapta a MEKH 5543/2015. számú engedélyezõ határozatát a regisztrálási tevékenységgel kapcsolatos teendõk ellátására. A tevékenység engedélyezésérõl szóló tájékoztatást a MEKH honlapján is közzéteszi/közzétette.

Az MMK a regisztrálással kapcsolatos tevékenységek körében többek között
• szakmai vizsgát és felkészítõ tanfolyamot szervez,
• fogadja a kérelmeket az auditori tevékenység regisztrálása céljából,
• megvizsgálja a benyújtott dokumentumokat és a jelentkezõk szakmai gyakorlatát,
• döntéshozatal céljából továbbítja a hozzá benyújtott iratokat, az eljárás során keletkezett dokumentumokat, valamint a vizsgaeredményt a MEKH felé,
• a tevékenységgel kapcsolatban idõszakos jelentéseket, értékeléseket készít.
 
Auditori tevékenység végzésének feltételei
Az Eht. értelmében az energetikai auditálási tevékenységet az a természetes személy folytathat, aki
a) büntetlen elõéletû,
b) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel,
c) rendelkezik legalább 5 év, energetikai területen végzett mérnöki szakmai gyakorlattal,
d) valamely, a 24. alcím szerinti regisztráló szervezet által szervezett energetikai auditori szakmai vizsgát teljesítette,
e) az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékát a Hivatalnak bejelentette, a regisztrációs díjat megfizette és
f) nem áll a jogszabály szerinti tilalom alatt.
A részletes feltételeket az Eht. és annak végrehajtási rendelete tartalmazza.
 
A szakmai vizsga

Az Eht. értelmében a regisztráló szervezet a szakmai vizsgát jelentkezõ esetén legalább negyedévente köteles megszervezni, továbbá köteles a szakmai vizsgára felkészítõ tanfolyamot szervezni és a tanfolyamot meghirdetni, valamint jelentkezõ esetén a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal lefolytatni.

Az Eht. szerint a szakmai vizsga teljesítése elõfeltétele az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentésnek.
 
Vizsganaptár

A jogszabályi elõírásoknak megfelelõen az MMK összeállította a szakmai vizsga év végéig terjedõvizsganaptárát.
 
2015. szeptember 30. 10:00 (szerda)

2015. október 07. 10:00 (szerda)
        12. 10:00 (hétfõ)
        14. 10:00 (szerda)
        19. 10:00 (hétfõ)
        28. 10:00 (szerda)

2015. november 04. 10:00 (szerda)
        09. 10:00 (hétfõ)
        11. 10:00 (szerda)
        16. 10:00 (hétfõ)
        18. 10:00 (szerda)
        23. 10:00 (hétfõ)
        25. 10:00 (szerda)

2015. december 02. 10:00 (szerda)
        07. 10:00 (hétfõ)
        09. 10:00 (szerda)
        14. 10:00 (hétfõ)
 
Jelentkezés a szakmai vizsgára

A szakmai vizsga helyszíne: 1094 Budapest, Angyal utca 1-3. földszint, vizsgaterem.

A szakmai vizsgára jelentkezni a következõ módokon lehet:
1. személyesen a Magyar Mérnöki Kamaránál (1094 Budapest, Angyal utca 1-3. II. em.) a Kamarahonlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési ûrlap benyújtásával.
2. a Kamara honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési ûrlap postai küldeményként történõ feladásával a Magyar Mérnöki Kamara címére (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.),
3. a Kamara honlapjáról letöltött és kitöltött jelentkezési ûrlap elektronikus küldeményként a deak.andrea@mmk.hu kamarai e-mail címre történõ megküldésével.
4. elektronikus úton a Kamara honlapján található elektronikus jelentkezési felület kitöltésével

A jelentkezõnek a vizsganaptárból az energetikai auditori szakmai vizsgára kell jelentkeznie. A vizsgára jelentkezés határideje a vizsga napját megelõzõ 5. nap.

A szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalók ezen a linken érhetõk el.
 
A regisztrációs díj megfizetése

Az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentésnek további feltétele a regisztrációs díj megfizetése.

Az Eht. értelmében külön jogszabály állapítja meg az energetikai auditorok és energetikai auditáló szervezetek által fizetendõ regisztrációs és nyilvántartási díj összegét, megfizetésének módját és a visszatérítésére vonatkozó szabályokat. Amint a jogszabály megjelenik, ezt és hatályba lépésének idõpontját honlapunkon közzétesszük.

Az energetikai auditálási tevékenység folytatásának szándékára vonatkozó bejelentés csak a hatályba lépést követõen tehetõ meg.

Fontos ugyanakkor, hogy jogszabály rendelkezéseire és a 2015. december 5-i határidõre vonatkozó átmeneti rendelkezésre tekintettel a szakmai vizsgáztatást az MMK megkezdje.
 
A felkészítõ tanfolyam

A jogszabály értelmében az MMK a szakmai vizsgára felkészítõ tanfolyamot köteles szervezni és a tanfolyamot meghirdetni, valamint jelentkezõ esetén a tanfolyamot évente legalább egy alkalommal lefolytatni. A felkészítõ tanfolyam elvégzése nem feltétele a szakmai vizsgára történõ jelentkezésnek.

A felkészítõ tanfolyam tervezett idõpontjai:
2015. október 26. hétfõ
2015. november 23. hétfõ
2015. december 10. csütörtök

A fentiekkel kapcsolatos kérdésükkel Deák Andreához fordulhatnak a 06-1-455-70-82 telefonszámon, vagy a deak.andrea@mmk.hu e-mail címen.

Magyar Mérnöki Kamara
regisztráló szervezet

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul