e-villamos online szaklap

Észrevételek az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről

| | |  0 | |

A 2015. szeptember 4-én megjelent 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat, az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról c. Kormányhatározatban foglaltakról, az MMK Elektrotechnikai Tagozat Elnöksége a Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége részére a következő észrevételeket fogalmazta meg.

(A Kormányhatározat elérhetõ a Nemzeti Jogszabálytárban: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=177510.297896)


A Magyar Mérnöki Kamara Elnöksége részére!

Tisztelt Elnökség!

Az Elektrotechnikai Tagozat Elnöksége az építésügy átalakítását célzó 1567/2015 Kormányhatározatot, illetve annak 1. sz. mellékletét áttanulmányozva a következõket állapította meg.

A Kormányhatározat 1. sz. melléklete 21 oldalon keresztül, 15 pontban, ezek alpontjaival együtt 57 pontban határoz meg olyan elvégzendõ feladatokat, amelyek a Magyar Mérnöki Kamara tagsága számára alapvetõen fontos jelentõséggel bírnak.

Ezen feladatok elvégzésének felelõsei általában miniszterek, a feladatok 2015. október 31. - 2017. január 31. között határidõzve vannak, az elvégzéshez csak egyes esetekben vannak források hozzárendelve.

A feladatok jelentõs része csak a Kamara közremûködésével végezhetõ el, illetve a Kamara érintett és érdekelt azok témájában. Ilyenek például: az új Építészeti, Mérnöki Tervezési Szolgáltatási Rendszer megalkotása a hozzá kapcsolódó minimális tervezési díjakkal, a mérnöki szolgáltatások kezelése a közbeszerzések során, a kamarai törvény módosítása, a teljes építési folyamatot érintõ szakmafelügyeleti rendszer és még hosszasan sorolhatnánk a Határozatban szereplõ, számunkra is nagy jelentõségû témákat.

A siker érdekében komoly erõfeszítésekre van szükség: egyfelõl támaszkodnunk kell a kamarai tagság minél szélesebb körére, másfelõl kívánatos a folyamat szervezett és koordinált kézbentartása érdekében az egyes témákra szakosodott, nem nagy létszámú operatív munkacsoportok egymásra támaszkodó tevékenysége, meghatározott célokkal, a folyamatok követésével és határidõkkel.

A fentieket átgondolva javasoljuk az MMK Elnökségének, hogy készítse el a folyamat cselekvési programját és azt mutassa azt be az MMK Választmányának. Segítse a Választmányt és a tagság széles körét a célok megértésében, az optimális megoldások kidolgozásához szükséges konszenzus elérésében.

Javasoljuk azt is, hogy egyre bõvülõ körben és a kamarai médiák nyilvánosságának igénybe vételével vitassuk meg az egyes részfeladatok elvégzését. Elsõ lépésként hasznos lenne egy olyan ismertetés, amely a feladatok közérthetõ meghatározásával, fontossági és határidõ sorrendben rögzíti a teendõket.
Az Elektrotechnikai Tagozat lehetõségeihez képest igyekszik részt vállalni a fentiekben vázolt feladataink elvégzésében.

Budapest, 2015. 09. 17.

Kun Gábor
MMK Elektrotechnikai Tagozat
Elnök

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul