e-villamos online szaklap

Ünnepélyes keretek között nyitották meg a BME 234. tanévét

| | |  0 | |

Áder János köztársasági elnök előadásával, Tarlós István főpolgármester, Aszódi Attila kormánybiztos, államtitkárok és országgyűlési képviselők jelenlétében nyílt meg a Budapesti Műszaki Egyetem 234. tanéve.

„A Mûegyetem a hazai mûszaki képzés zászlóshajója, olyan stratégiai felsõoktatási intézmény, amely nélkül elképzelhetetlen a magyar gazdaság fejlõdése” – e gondolatokkal mutatta be a frissen felvetteknek a BME-t az Egyetem rektora. Józsa János akadémikus a jól mûködõ rendszerek megtartásáról és a korszerûsítésre szorulók javításáról beszélt, ismét fontosnak minõsítve a Kancellári és a Rektori Kabinet konstruktív összedolgozását.

A rektor ismertette az elõzõ szemeszter vége és a nyári idõszak legfontosabb eseményeit az elsõévesekkel: egyebek között a mûegyetemi tervezésû és építésû MASAT-1 sikeres pályafutását, korábbi hallgatóink, Farkas Bertalan elsõ ûrhajós és Tarics Sándor olimpiai bajnok vízilabdázó, a ma élõ legidõsebb olimpikon díszpolgárrá avatását, valamint Cseh László Európa- és világbajnok úszónk, a BME GTK hallgatója új eredményét.

„Az OTDK mûszaki szekciója elsõ helyeinek felét, dobogós helyeinek pedig kétharmadát hoztuk el” – összegezte, hozzátéve, hogy az Európai Unió 7. kutatási keretprogramjában 113 projektben vett részt az Egyetem, így a legsikeresebb hazai intézmény lettünk, és a Horizont 2020-ban is vannak már nyertes projektjeink. „Tartottuk a tavaly felvett hallgatói létszámot, alapképzésben az ELTE után a 2. legtöbb hallgatót vette fel a BME, minden képzési szintet egybevéve pedig országosan a 4. helyen áll a BME, az ELTE, az SZTE és a DE mögött – osztotta meg az egyetemi közösség tagjaival az idei felvételi eredményeit.

Józsa János professzor felhívta a gólyák figyelmét, hogy a BME az itt mûvelt szakterületeken a hazai élvonalat képviseli, az itt szerzett diploma pedig a legértékesebb és legnagyobb presztizsû ilyen dokumentumok közé tartozik. „Önök tehát jól választottak, nemzetközi elismertségre szert tett oktatóhelyért nem kell külföldre menniük. Ám igazi mérnökké a mesterszakok elvégzésével válhatnak. Gyakorlatias, vállalkozásbarát, nyitott szellemiségû képzésük befejeztével nemcsak munkavállalók, hanem munkaadók is lehetnek.”

Az új feladatok felismerése, a ma még nem látható kihívások azonosítása, kommunikációs képesség és csapatmunka – sorolta az elsajátítandókat a BME rektora, kiegészítve azzal, hogy a karok korszerûsítették BSc-képzéseiket, több helyütt már az MSc-kurzusok áttekintése zajlik. A képzés nemzetköziesítését szolgálja, hogy hosszabb távon bizonyos órákat csak angolul hirdetne meg az Egyetem, amelynek vezetõje mind a széles mérnökhadtest képzését, mind az elitképzést szükségesnek és lényegesnek tartja, szoros kapcsolatban az ipari szereplõkkel.

A BME intézményi szinten csatlakozott az Áder János köztársasági elnök által indított „Élõ bolygónk” kezdeményezéshez – jelentette be Józsa János, megerõsítve, hogy mérnöki kutatás-fejlesztési feladat a klímaváltozás adaptációs módszereinek kidolgozása és a szükséges létesítmények megtervezése és üzemeltetése.

A Mûegyetemen 90 klímaváltozással összefüggõ kutatás zajlik – vette át a szót a köztársasági elnök, aki azért érkezett a BME évnyitójára, hogy figyelmeztesse a mérnököket és mérnökjelölteket a globális felmelegedés veszélyére, valamint a lehetõségekre is. Áder János a „legek nyaráról” beszélve említést tett a már májustól rendszeres és néhol több ezer áldozatot követelõ hõhullámokra, aszályokra, a Budapestet is több ízben sújtó heves esõzésekre és a jelenleg is éppen kihirdetett hõségriadóra.

Félúton járunk a klímaváltozás kezdete óta számítva a 2 Celsius-fokot meghaladó átlaghõmérséklet-emelkedés felé – jelentette ki, emlékeztetve a decemberben, Párizsban rendezendõ klímacsúcsig kidolgozandó közös nemzetközi vállalásra, amely nélkül a földfelszín átlagos hõmérséklete akár 3-5 Celsius-fokkal is emelkedhet. Ez pedig 2 milliárd ember lakóhelyének elvesztését hozhatja, ivóvízhiánnyal, új fertõzõ betegségekkel és a mostaninál sokkal nagyobb menekültáradattal. Máris cselekedni kell – szorgalmazta Áder János. A magyar kukoricatermés 25%-ával esett vissza a nyári aszály miatt, ami 80 milliárd forintos veszteséget okozott a mezõgazdaságunknak – szemléltette a károkat.
A nagyhatalmak vezetõi stratégiai kihívásként, leselkedõ veszélyként kezdtek beszélni a klímaváltozás okozta új helyzetekrõl – idézte az elnök, klímaforradalomnak minõsítve a ránk háruló feladatok megoldásának összességét a károk elhárítására és az emberiség megmenekülésére. A mitigáció (kibocsájtás-mérséklés) és az adaptáció mérnöki feladatok – emlékeztette a Mûegyetem hallgatóságát, példaként említve a nap- és a szélenergia hatékonyabb hasznosítását és tárolását, valamint a tömeges urbanizáció hatásainak ellensúlyozását.

Áder János kiemelte a Kárpát-medence fokozott kitettségét az idõjárási szélsõségeknek, és a nagy magyar elõdökre emlékeztetve (mások mellett Jedlik Ányosra, Puskás Tivadarra, Neumann Jánosra, Szilárd Leóra, Oláh Györgyre) azt kérte a hallgatóktól, hogy az új utak keresésének bátorságával, felelõsen foglalkozzanak a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekkel, és így adják meg az esélyt a következõ nemzedéknek. „Az Önök itt szerezhetõ tudása jól kamatoztatható, egyúttal lehetõség egy sikeres szakmai karrier felépítésére, mindannyiunk javára.”

A tanévnyitón az elsõ éves hallgatók esküvel erõsítették meg egyetemi polgárságukat. A hagyományokhoz hûen a nyolc kar egy-egy képviselõje állta körbe az egyetemi jogart.

Az ország egyik legszínvonalasabb képzését nyújtó egyetemére nyertetek felvételt – nyomatékosította a rektori gondolatokat Daku Dávid, az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke. „A következõ éveitek szépek lesznek, de egyáltalán nem könnyûek. Mûegyetemistához méltóan küzdjetek az álmaitokért” – fordult a hallgatókhoz. Úgy vélekedett, hogy a felsõoktatásban az elmúlt idõszakban zajló változásokra is motiváló tényezõként, nem szükséges rosszként kell tekinteni.

Forrás: www.bme.hu
Fotó: Philip János

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul