e-villamos online szaklap

Közlemény: Villamos Szakma Napja

| | |  0 | |

A szervezőbizottság döntése értelmében a Villamos Szakma Napja néven, december 4-re meghirdetett rendezvény nem kerül megrendezésre, ezért a szervezési munkákat felfüggesztjük.

A szervezõbizottság közleményét az alábbiakban, módosítások nélkül adjuk közre:

"A szervezõbizottság döntése értelmében a Villamos Szakma Napja néven, december 4-re meghirdetett rendezvény nem kerül megrendezésre, ezért a szervezési munkákat felfüggesztjük.

Lássuk kicsit bõvebben az okokat. A Villamos Szakma Napja megszervezésének egy átgondolt terv szerint vágtunk neki. Adva van egy rendezvény, az Épületgépészek Napja, amelyet felvállalt módon állítottunk követendõ példaként magunk elé, adva van egy szervezõcsapat, akik számos sikeres, akár több tízezres résztvevõi számmal lebonyolított rendezvényt valósítottak meg az elmúlt években és adva van egy olyan kommunikációs csatorna, több médiummal, amely kétség kívül a legerõsebb a villamos szakmában. Ezekbõl és a meglévõ tapasztalatokból kiindulva döntöttük amellett, hogy már a legelején magasra tesszük a lécet és egy nagy volumenû, magas nívón megvalósított, igényes körítéssel tálalt rendezvényt kívánunk életre hívni - ennek megfelelõen a tervek is nagyszabásúak voltak. Több tucatnyi cég részvételével megvalósuló kiállítás, szakmai konferencia, mérnökképzés, majd a nap, sõt az év megkoronázásaként Budapest egyik legelegánsabb szállodájában megtartott, produkciókkal színesített bál, ahol az év embereinek, cégeinek átadásra kerülnek a szakma álltal odaítélt díjak. Olyan tervek, amelyért érdemes tenni, áldozni, kockázatot vállalni.

Elsõ lépésként a meghatározó szakmai szervezetek együttmûködését kívántuk megnyerni, hiszen a mintaként szolgáló esemény éppen ettõl különleges, hogy az épületgépész szakma teljes összefogása mentén valósul meg. Úgy gondoltuk, hogy az elképzelt színvonal és a megfelelõ szakmaiság csak úgy érhetõ el, ha a rendezvény megkapja azoknak a szövetségeknek, egyesületek támogatását, akik nélkül nem tudtunk elképzelni egy a szakmáért életre hívott rendezvényt.

Az írásban elküldött és a személyes megkereséseink pozitív fogadtatásra találtak, látszólag minden érintett nyitottan állt a kezdeményezéshez, sõt a szervezõ csapat a szakmából érkezõ, tenni kívánó, tapasztalattal rendelkezõ kollégákkal is megerõsítésre került. Kiemelendõ a Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozatának és a Magyar Energetikai Társaság szerepvállalása, akik tevõlegesen is segítették a kezdeti lépéseinket.

Az elsõ gomolyfelhõk akkor kezdtek gyülekezni, amikor az egyeztetések, megbeszélések nyomán szerzõdésben kívántuk rögzíteni az egyes támogató szakmai szervezetek szerepét, hiszen enélkül nem kezdhettük el kommunikálni a szakmai összefogást, a közös szándékot, a támogatás tényét. A MMK Elektrotechnikai Tagozatán kívül a tavaszi megkereséseink nyomán, nyár derekára egyetlen szerzõdést sikerült megkötni, a többi érintett halogató választ adott, de volt olyan is, aki ilyen-olyan indokkal kerülte a kommunikációt, elzárkózott a kezdeti „igen” után a további egyeztetéstõl. A következtetések természetesen levonásra kerültek, hiszen az elején tisztában voltunk vele, hogy olyan kezdeményezést indítunk el, amely sokak ellenállásába ütközhet, ezzel együtt megpróbáltunk jó szándékúan mindenkit egy asztal köré terelni.

Terveink szerint legkésõbb május végére, a nyár elejére a szakmai támogatói háttér gerincének fel kellett volna állnia, mert a szabadságolási idõszakkal terhelt nyári idõszaktól nagy lépéseket nem remélhettünk.
Persze bízhattunk volna még egy nagy õszi megindulásban, de a szervezés során gyûjtött tapasztalatok azt mondatták, hogy túl nagy ellenszélben hajózunk, és itt visszautalnánk az egyik alapcélkitûzésünkre: csak szakmai összefogással, a szakmáért, a szakmának kívántuk megrendezni az eseményt, ellenükben nem akarjuk megtenni.

Érezhetnénk ezt a visszalépést kudarcnak, de inkább kudarca ez a villamos szakmának, amely nem érett meg egy ilyen nagy horderejû összefogást igénylõ esemény létrehozására, a bizonytalan szervezeti támogatások nem gyõztek meg minket arról, hogy 2015-ben a Villamos Szakma Napja az általunk felvázolt elképzelések mentén meg tud valósulni.

Hasznos tanulság ez mindannyiónk számára, ám egy gondolatot még hozzátennénk:: egyetlen megbeszélésen, egyetlen fórumon sem hangzott el, attól függetlenül, hogy ki melyik oldalon állt, hogy a Villamos Szalma Napja terve, ötlete ne lenne jó.

A szervezés lefújását bejelentõ közlemény végén talán kicsit ellentmondásosnak hathat az a kijelentés, hogy az elképzelt koncepciót továbbra is életképesnek gondoljuk, és a megfelelõ támogató partnerek megtalálása esetén nem zárható ki, hogy az elkövetkezõkben megvalósításra kerül a rendezvény.

Végezetül szeretnénk megköszönni azoknak a szervezeteknek és cégeknek, akik pozitív visszajelzéseikkel, illetve a részvételi, kiállítói szándékuk kifejezésével támogatták a Villamos Szakma Napja megszervezését, mert szerencsére szép számmal akadtak ilyenek is…"

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul