e-villamos online szaklap

Elhunyt Sipos Miklós (1931-2015)

| | |  0 | |

Életének 84-ik évében, március 26-án elhunyt Sipos Miklós, a villamos szerelőipar nagy öregje, az MMK Elektrotechnikai Tagozatának több cikluson keresztül alelnöke.

Nekrológ

Sipos Miklós 1931-ben született Debrecenben. A Budapesti Mûszaki Egyetemen nyerte el gépészmérnöki oklevelét. Évtizedeken át a villamos szerelõipar területén dolgozott: Pályáját a Síp utcában mûködõ kisebb villanyszerelõ vállalatnál kezdte, ez a cég  egyik jogelõdje volt az 1963-ban, négy vállalat összevonásával alapított VIV Villanyszerelõipari Vállalatnak, amelynek alapító  munkatársa volt. A szakma minden területén, csaknem minden beosztást „végigjárt". Volt villanyszerelõ, fõszerelõ, vezetõszerelõ, mûvezetõ, fõtechnológus, osztályvezetõ, szaktanácsadó, szakértõ. Dolgozott a kivitelezésben, gyártás-elõkészítésben, mûszaki fejlesztésben. Meghatározó szerepet töltött be a szekrényes elosztók, a kábelszerelés, a helyszíni szerelés-elõkészítés fejlesztésében. Hosszú ideig volt a VIV fõtechnológusa, 1984-tõl a privatizációig a Mûszaki Osztályt vezette.

A VIV jogutódjánál a Siemens Zrt.-nél a legutóbbi idõkig nyugdíjas szaktanácsadóként tevékenykedett.
Évekig tanított villanyszerelési technológiát az Építõipari Felsõfokú Technikumban, a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola jogelõdjénél.

Szakirodalmi tevékenysége igen széleskörû volt. Szerzõje volt a „Villanyszerelés alapmûveletei" címû, közel százezer példányban megjelent szakkönyvnek. Szerzõje és szerkesztõtársa volt a Tuschák professzor által szerkesztett Elektrotechnikai Kislexikonnak, a Baumann Pál által szerkesztett Villamos Szerelõipari Kézikönyvnek továbbá a Pollack Mihály Mûszaki Fõiskola több tankönyvének, ill. jegyzetének. Jelentõs szakirodalmi publikációs tevékenységét az Elektrotechnikában, a Villamosságban, az Épületgépészetben, az Épületgépészeti technikában, a VIV közleményekben megjelent cikkeiben fejtette ki. Szerkesztõbizottsági tagja volt a Mérnök Újságnak,  az Elektrotechnikának és a SIEMENS Híradónak.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek hatvan évig volt tagja. Rendszeres elõadója, hozzászólója volt a vándorgyûléseknek, konferenciáknak és elõadássorozatoknak. Az Egyesületben többféle tisztséget betöltött és munkájáért több egyesületi díjjal is kitüntették.

Elektrotechnikai  Tagozatunk Minõsítõ Bizottságában a legutóbbi idõkig tevékenykedett, jól hasznosítva  nagy szakmai és élettapasztalatát.

Példaképe Muttnyánszky Ádám egyetemi tanár volt, akinek nemcsak szakmai értékeit, hanem  hazaszeretetét is  követendõnek tekintette.

Segítõkész kolléga, jó barát, jó és közösségi ember, jó  fõnök volt.

Emlékét szeretettel õrizzük!

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul