e-villamos online szaklap

Pro Lumine díj - az Év Világítástervezője

| | |  0 | |

A hazai világítási kultúra színvonalának emelése céljából a 2005-ben alapított díjat idén is meghirdeti és átadja: a Világítástechnikai Társaság, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány.


1.  A hazai világítási kultúra színvonalának emelése céljából a 2005-ben alapított díjat idén is meghirdeti és átadja: a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Világítástechnikai Társasága, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata és a Magyar Világítástechnikáért Alapítvány.
 
2. A díj pályázat útján nyerhetõ el, két kategóriában:
• belsõtéri világítás,
• kültéri világítás.

3.  Díjazásban olyan pályamûvek részesülhetnek, amelyek a világítási feladatot gondosan és helyesen határozzák meg, az elõremutató és gazdaságos mûszaki megoldásokkal oldják meg, valamint ezen túlmenõen további innovatív értékeket is felmutatnak.

4.  A pályázaton 2015-ben részt vehetnek a 2014. és 2015. évben kivitelezett és üzembevett világítási berendezések tervezõi.

5.  A pályázatot benyújthatja az a természetes személy(ek), aki(k) az alábbi követelményeknek egyidejûleg eleget tesznek:
• a MEE Világítástechnikai Társaság tagja(i)
• a Magyar Mérnöki Kamara tagja(i) és
• a pályázat tárgyát képezõ világítás felelõs tervezõje(i).

6.  A pályázati anyagnak a következõket kell tartalmaznia:

6.1  Belsõtéri világítás esetén:

Az épület egy nagyobb, kiemelt helyiségének vagy néhány funkcionálisan szorosan összefüggõ helyiségének világítására vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:
a.) mûszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezõket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indoklását, mûszaki adatainak közlését.
b.) a helyiség vagy helyiségek megvalósulással egyezõ, kiviteli színtû, legalább 1:100 léptékû tervrajzokból álló világítási tervdokumentációját, melybõl a tervezõ neve, cége nem azonosítható.
c.) a megvalósult berendezés világítási (átlagos megvilágítás, egyenletesség,  fényszín, színvisszaadás, káprázás korlátozás stb.) és  mûszaki gazdaságossági jellemzõit (fajlagos beépített teljesítmény, mûködtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.) Minden jellemzõ ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen a számított, mért vagy katalógus adatát. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.
d.) a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezett  világítás eredményeként létrejött vizuális környezetet mutatják be, azaz berendezett helyiségeket  világítási berendezéssel együtt. Annyi fényképen kell bemutatni a helyiséget vagy helyiségeket, hogy azok teljes áttekintést szolgáltassanak. Ha van, elõzetes vizualizációt (látványtervet) szintén mellékelni kell.
e.) két oldalas összefoglalót és egy oldal fénykép anyagot, a nyertes pályázat Elektrotechnika címû folyóiratban való megjelenése céljából.

6.2 Külsõtéri világítás esetén:

Az út-, alagút- vagy térvilágítási, épülethomlokzati, szobor, szoborcsoport, dísz-, díszítõ-, stb. világításra vonatkozó dokumentációját az alábbiak szerint:
a.)  mûszaki leírást, amely tartalmazza a világítási feladatot, a figyelembe vett követelményeket és befolyásoló tényezõket, a megoldás módját, a tervezett és megvalósult berendezés indoklását, mûszaki adatainak közlését.
b.) a megvalósulással egyezõ, kiviteli szintû világítási tervdokumentációt, melybõl a tervezõ neve, cége nem azonosítható
c.) a megvalósult berendezés világítási (fénysûrûség, fénysûrûség arányok, fényszín, színvisszaadás, káprázás korlátozás stb.) és mûszaki gazdaságossági jellemzõit (fajlagos beépített teljesítmény, mûködtetési mód, fenntartási  és üzemeltetési költségek stb.) Minden jellemzõ ismertetése során fel kell tüntetni annak eredetét, nevezetesen a számított, mért vagy katalógus adatát. Amennyiben ilyen van, ki kell térni a tervezett és megvalósult berendezés közötti különbségekre.
d.) a megvalósult világításról készült olyan fényképeket, amelyek a tervezett világítás eredményeként létrejött világítást a környezetével együtt mutatják be. Annyi fényképen kell bemutatni a világítást, hogy azok teljes áttekintést szolgáltassanak. Ha van, elõzetes vizualizációt (látványtervet) szintén mellékelni kell.
e.) két oldalas összefoglalót és egy oldal fénykép anyagot, a nyertes pályázat Elektrotechnika címû folyóiratban való megjelenése céljából.

7.  A pályázati anyag beküldése:

7.1 A pályázatot jelige alatt kell beküldeni. Külön zárt boríték tartalmazza a pályázó adatait. Másik zárt borítékban „Nyilatkozat” felirattal kérjük az alábbiakat csatolni:
- a tervdokumentáció megbízójának, valamint a tervezõ munkáltatójának hozzájárulását, hogy a projekttel a tervezõ pályázhat,
- nyilatkozatot, melyben a pályázó(k) nyilatkozik(nak), hogy részvételével (részvételükkel) a pályázat szabályait elfogadja(ák), a meghozott döntést elismeri(k),
- nyilatkozatot, hogy a pályázat a saját szellemi terméke(ük).

7.2 A pályázati anyagot 2 példányban nyomtatva, valamint 1 példány CD-n elektronikus formában kell benyújtani. Az elektronikus beadásnál a dokumentáció szöveges részét PDF formátumban, a fényképes részt általánosan kezelhetõ fájlformátumban (JPG, PNG, TIFF stb.) várjuk. Az Elektrotechnika címû folyóirat számára készítendõ (a nyertes pályázatot érintõ) kétoldalas összefoglalót szerkeszthetõ fájlformátumban (DOC, DOCX) is várjuk.

7.3  A pályázatot a MEE Világítástechnikai Társaság címére, kizárólag postai úton kell eljuttatni, „PRO LUMINE pályázat” jeligével.
A VTT címe: 1042. Budapest, Árpád út 67, (www.vilagitas.org)
Esetlegesen felmerülõ kérdéseket a vtt@vilagitas.org címre várjuk.
A benyújtott pályázati anyagot nem adjuk vissza.

7.4 A postára adási határidõ: 2015. szeptember 30.

7.5 A 7.1 és 7.3. pontban felsorolt feltételek hiányos teljesítése kizáró ok.

8. Díjazás:

8.1 A díjak neve kategóriánként:
 „Pro Lumine díj - 2015 – belsõtéri világítás tervezõje”
 „Pro Lumine díj - 2015 – külsõtéri világítás tervezõje”

8.2 A díjazás kategóriánként történik, minden kategóriában egy díj kerülhet kiadásra.
Abban az esetben, ha a beérkezett pályamûvek között az adott kategóriában nincs a zsûri által díjra érdemesnek ítélt pályázat, akkor az érintett kategóriában nem ítélik oda ezt a díjat.

8.3 A díj összege kategóriánként: 250.000 Ft  és plakett

8.4 A díjátadásra a MEE Világítástechnikai Társaság fennállásának 20. évfordulója alkalmából tartandó ünnepi közgyûlésen kerül sor 2015 novemberében.

9.  A pályázatot 5 tagú zsûri bírálja, amelynek egyik tagja építész.
 
10.  A zsûri tagjait a Világítástechnikai Társaság és az MMK Elektrotechnikai Tagozat elnöke hívja meg.
 
Budapest, 2015. július 1.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul