e-villamos online szaklap

Felhívás „világítástechnikai szakmérnök” szakirányú továbbképzésre

| | |  0 | |

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszéke 2015 szeptemberében elindítja a világítástechnikai szakmérnöki szakon történő másoddiplomás alapfokú képzést. A képzés célja az épített környezet korszerű és energiahatékony világítástechnikai ismereteinek átadása.

A képzésre egy félévben maximum 40 személy jelentkezését a jelentkezés sorrendjében fogadjuk el.

A négy féléves képzés félévente 10 pénteki és szombati alkalommal, összesen 4 x 180 óra kötött elfoglaltságot jelent. A tanfolyamon félévenként 30, összesen 120 kreditpontot kell teljesíteni. Egy blokkban 3x45 perces elõadások, illetve gyakorlatok vannak.

A szakirányú továbbképzésre való felvétel feltétele a legalább BSc szintû mérnöki végzettség, de elsõsorban építészmérnökök, építõmérnökök, villamosmérnökök és gépészmérnökök jelentkezését várjuk.

A szak megnevezése: Világítástechnikai szakirányú továbbképzési szak
Az oklevélben szereplõ megnevezés: Világítástechnikai szakmérnök

A képzés rövid leírása:
A képzés a tanterv szerinti félévvégi vizsgákkal, illetve záróvizsgával zárul. Az oklevél megszerzésének feltétele egy elfogadott témavázlatnak megfelelõ diplomadolgozat elkészítése, és az abban foglaltak államvizsgán történõ ismertetése illetve megvédése.

A képzés költsége:
A képzés tandíjköteles (180 000 Ft/félév), amelyet az elsõ félévre a beiratkozással egyidejûleg kell befizetni. Az akkreditált képzés tandíja költségként elszámolható, áfája 0%; fizetését a munkáltató is átvállalhatja.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek:
A cél olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú világítástechnikai elméleti, tervezési, továbbá környezettudatos, fenntartható beruházási, kivitelezési, üzemeltetési és kutatás-fejlesztési munka végzésére alkalmasak.

Ennek részei:
• A komplex épített környezetben felmerülõ átfogó és speciális szakmai problémák gyors felismerése, a belsõtéri vizuális komfort biztosítása.
• A világítás kezelése, amely a belsõépítészet szerves része.
• A gyorsan fejlõdõ fényforrások, kültéri és beltéri lámpatestek, építészeti trendek, épületszerkezetek és technikai megoldások közül a legmegfelelõbb rendszer kiválasztását, tervezését és alkalmazását segítõ szaktudás biztosítása, a stratégiai gondolkodás fejlesztése.
• A településfejlesztés és a közvilágítás kapcsolata.
• A feladatok kreatív, innovatív, kutató jellegû megoldásának készsége.
• A világítástechnika területén a teljes beruházási, tervezési és üzemeltetési folyamat vezetésének, ill. áttekintésének képessége.
• Intelligens és dinamikus világítási rendszerek megismerése.
• Az önképzés képességének, a szakirodalomban való tájékozódás készségének elmélyítése.
• Eligazodási képesség a társadalmi, gazdasági és a szakmai szabályozások területén.

Jelentkezést az elérhetõség és a költségvállalás megadásával, legkésõbb 2015. augusztus 19-ig a BME Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék (1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. II. em. 31., fax: 463-3647 e-mail: vilagitas@egt.bme.hu.) címre várjuk.

Képzés vezetõje: Dr. Magyar Zoltán, tanszékvezetõ egyetemi docens
Képzés felelõse: Szabó Gergely mérnöktanár

Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Építészmérnöki Kar
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék
1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3.
Tel.: 463 2158

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul