e-villamos online szaklap

A Magyar Világítástechnikáért Alapítvány „Szín és Fény 2015” pályázati felhívása

| | |  0 | |

Az MVA kuratóriuma ez évben első alkalommal az adományozó (dr. Schanda János) szándékaival és az alapító okiratban megfogalmazott célokkal összhangban támogatást kíván adni a következő tevékenységre.

  

Pályázat tárgya:

Tehetséges ifjú szakemberek (fõiskolai vagy egyetemi végzõs hallgatók, doktoranduszok) világítástechnikával és/vagy színtannal kapcsolatban készített szakdolgozatuk, diplomamunkájuk, diplomatervük vagy disszertációjuk (továbbiakban dolgozat)
• jelentõs nemzetközi szakfolyóiratban megjelenõ publikációjának támogatása vagy
• nemzetközi konferencián a dolgozat témájából készült elõadás megtartásának támogatása.

Pályázati feltételek:

• Rövid szakmai önéletrajz benyújtása.
• A dolgozat másolatának benyújtása, nyilatkozat arról, hogy az eredeti dolgozatot hol lehet megtekinteni. A dolgozat nyelve magyar, ill. a publikációé angol vagy német lehet. Még meg nem védett dolgozat esetében konzulens nyilatkozata a beadásra elfogadásról (szakdolgozat, diplomaterv) vagy megtörtént házivédés igazolása (disszertáció).
• Egyoldalas összefoglaló az igényelt támogatás felhasználásáról, megjelölve a kifizetett vagy várható költségeket.
• A cikk vagy elõadás anyagának benyújtása, mely angol vagy német nyelvû lehet. A támogatás összege: 150 000.- azaz százötvenezer forint.
• A pályázat lehet elõfinaszírozású ebben az esetben a szükséges mellékelni a dolgozat publikálásának helyét és idejét igazoló írásos dokumentumot, vagy utófinanszírozású. Utóbbi esetben a publikálás tényének hitelt érdemlõ igazolása szükséges.
• A pályázati anyagot papír alapon egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. A mellékletek közül a dolgozat benyújtható elektronikus adathordozón.

A pályázat menete:

• A pályázat beadásának helye: MVA 1042 Budapest, Árpád út 67.
• Beadási határidõ: 2015. 10.30.
• A beadott pályázatot egy három tagú bíráló bizottság értékeli. Határidõ 2015. november 30.
• Eredményhírdetés és a díj átadása a VTT rendes évzáró közgyûlésén történik 2015. decemberében. A nyertes pályázót az MVA kuratóriuma értesíti és meghívja a díjátadásra.

A pályázat meghirdetésének helye:

• A MEE-VTT internetes oldala (www.vilagitas.org)
• Elektrotechnika szakfolyóirat
• Elektroinstallateur szakfolyóirat
• Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Villamos Energetikai Tanszéke
• Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kara
• Pannon Egyetem Mûszaki Informatikai Kar, Villamosmérnöki és Információs  Rendszerek Tanszéke

Kapcsolat: Gacs Sándor, a Kuratórium elnöke

Magyar Világítástechnikáért Alapítvány      
1042 Budapest, Árpád u. 67.
Tel.:+36 1 369 6631; + 36 30 933 0799
e-mail: mva@vilagitas.org

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul