e-villamos online szaklap

Egy fontos kérdés a villámvédelmi tervezés újraszabályozása kapcsán

| | |  0 | |

Az életbe lépő új szabályozás szerint egy 2011-ben a „villámvédelem 2009” tanfolyamrendszer keretein belül elvégzett „Villámvédelem tervezése az MSZ EN 61305 szerint” címmel, a Vilodent Kft. által szervezett tanfolyam sikeres teljesítése feljogosít-e a fenti szabvány szerinti tervezésre, vagy újra kell vizsgázni?

2015. április 2-án hatályba lépett a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet, amely újraszabályozza a villámvédelmi berendezések tervezésével és mûszaki ellenõrzésével kapcsolatos jogosultságokat, amely több kérdést is felvet – az egyik ilyet próbáljuk az alábbiakban megválaszolni.

„A Mérnökújság 2015. májusi számában olvasható volt egy cikk a villámvédelmi tervezés körüli anomáliákról. (A cikk az e-villamos oldalon ide kattintva olvasható - a szerk.) Ehhez kapcsolódóan kérdésként merül fel, hogy pl. egy 2011-ben elvégzett tanfolyam („Villámvédelem 2009” tanfolyamrendszer keretein belül elvégzett „Villámvédelem tervezése az MSZ EN 61305 szerint” – Vilodent Kft. által szervezett tanfolyam), és sikeresen letett vizsga feljogosít-e a fenti szabvány szerinti tervezésre, vagy újra kell-e vizsgázni?”

Dely Kornél, az MMK ELT villámvédelmi témafelelõs válasza: A Magyar Mérnöki Kamara Akkreditációs Bizottsága 2011-ben hozott határozata értelmében a Magyar Elektrotechnikai Egyesület, illetve a Magyar Szabványügyi  Testület által szervezett, és a Vilodent Kft által megtartott villámvédelmi tanfolyamok eredményes elvégzését igazoló okleveleket az MMK elfogadja teljes értékû Vn jogosultsági oklevélnek.

Az elfogadásnak az a szakmai alapja, hogy az MMK által megtartott vizsgák, illetve a Vilodent-es tanfolyam záróvizsgakérdései szakmailag ugyanazt az elméleti tartalmat fedik le, és egymással egyenértékûek.

Az „idegen” oklevelek elismertetéshez az szükséges, hogy a kérelmezõ elvigye az ilyen fajta villámvédelmi tanfolyam sikerese elvégzését igazoló oklevelét a lakóhelyéhez tartozó, területileg illetékes megyei MMK adminisztrációs részlegéhez, és ott kérelmeznie kell a Vn jogosultság megadását.
Amennyiben a Megyei kamaráknál az adminisztrációs illetékesek bizonytalanok a jogosultság szakmai megalapozottság elbírálásának tekintetében, ez esetben a kérelmet továbbítaniuk kell az országos kamara fõtitkársághoz.

Itt majd a lehetõ leghamarabb elbíráljuk a beadványt, nincsen szükség bizottság összehívására. Az olyan kérelmet, mint amelyikrõl a levélben van szó, jogilag megalapozottnak fogjuk tekinteni, és javasolni fogjuk a Vn jogosultság megadását a kérelmezõ számára.

Miután csak a területileg illetékes kamarák végezhetik el a jogosultsági bejegyzéseket a kamara honlapjára, a Fõtitkárság kérni, illetve javasolni fogja, hogy a megyei Kamaránál végezzék el a névjegyzékben  a megjelenítés átvezetését is.

A 9/2015 (III. 25.) BM rendeletben nevesített Vn villámvédelmi tervezõi jogosultsági feltételeknek maradéktalanul megfelel a nevezett rendelet kiadását megelõzõen megszerzett összes Vn jogosultsági igazolás.”

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul