e-villamos online szaklap

Konzultáció a 1032/2015. (I.30.) kormányhatározatról

| | |  0 | |

Annak érdekében, hogy a szakma képviselőinek minél szélesebb köre megfogalmazhassa javaslatait a kormányhatározat által érintett kérdésekben elindult egy honlap, ahol a gyakorlati tapasztalataikon alapuló javaslatokkal a minőségi mérnöki munkát támogató szabályozási környezet kialakítását segíthetjük.


Kedves Kollégák!

A Magyar Mérnöki Kamara mindig kiemelt figyelmet szentelt azoknak a teendõknek, amelyek hosszabb távon alakíthatták, befolyásolhatták a mérnökök munkájának körülményeit. Különösen ilyenek azok a kormányzati döntések, amelyek a mérnöki munka jogi és intézményi kereteit alakítják. Kamaránk éppen ezért igen sok energiát, munkát és idõt áldozott és áldoz az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések magvalósítását célzó intézkedésekrõl szóló 1032/2015. (I.30.) Korm. határozatban meghatározott feladatokkal kapcsolatos teendõkre. A kamara külön szakmai tanácskozást szervezett az építési engedélyezés egyszerûsítésérõl és részt vesz a kormányhatározatból adódó feladatokkal kapcsolatos, a Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkársága által koordinált valamennyi munkacsoportban.

A feladat minél több szakmai javaslat összegyûjtését igényli. E javaslatokra támaszkodva fogalmazhatók meg a gyakorlati igények a készülõ koncepciókkal, szabályozásokkal szemben. Annak érdekében, hogy a szakma képviselõinek minél szélesebb köre megfogalmazhassa javaslatait a kormányhatározat által érintett kérdésekben, elindítottuk a http://konzultacio.mmk.hu honlapot. Ezen a címen megtalálható a kormányhatározat, a kapcsolódó fontosabb szakanyagok és ismertetõk.

Kérjük, éljenek a lehetõséggel, támogassák gyakorlati tapasztalataikon alapuló javaslataikkal a minõségi mérnöki munkát támogató szabályozási környezet kialakítását.

Az építésüggyel kapcsolatos társadalompolitikai elképzelések megvalósítását célzó intézkedésekrõl szóló 1032/2015. (I. 30.) Korm. határozat szövege elolvasható a következõ címen: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173990.288837

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul