e-villamos online szaklap

Megtartották a BPMK tisztújító küldöttgyűlését

| | |  0 | |

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara május 6-án, a fővárosi Angyal utcai székházban tartotta – négyévente esedékes – tisztújító küldöttgyűlését, melyen a szavazásra jogosult száz küldöttből hetvenhatan vettek részt.

A hagyományoknak megfelelõen a küldöttgyûlés ünnepi pillanatokkal kezdõdött, a megyei szervezet alkotói elismerése, a Hollán Ernõ-díj átadására került sor. A díjat idén két kollégánknak, dr. Kajtár László okl. gépészmérnöknek, és Némethy Zoltán okl. gépészmérnöknek nyújtották át.

A küldöttek korábban kézhez kapták a területi kamara elnökségének, illetve bizottságainak írásos beszámolóit a 2014-es esztendõben végzett munkáról. A napirend elfogadása és a küldöttgyûlés tisztségviselõinek megválasztását követõen ezen írásos anyaghoz fûzött szóbeli kiegészítéseket Kassai Ferenc. A BPMK elnöke részletesen beszélt az épületenergetikai tanúsítások eredményeirõl, melyek ellenõrzését országos hatáskörrel a területi kamara látja el. A félévente mintegy 1300-1500 tanúsítvány ellenõrzését – melyeket a Lechner Lajos Tudásközpont választ ki véletlenszerûen – 80 ellenõr végzi. Kassai Ferenc szólt a kamara széles körû, évrõl-évre fejlõdõ társadalmi és civil, illetve állami és önkormányzati kapcsolatairól, valamint erõsödõ médiajelenlétérõl, majd felelevenítette az elmúlt ciklus legfontosabb rendezvényeit – a brüsszeli mérnökkiállítástól kezdve a múlt év óta zajló innovációs ötletbörzékig.

A BPMK elnöke értékelõjében kitért a továbbképzési feladatokra is, leszögezve, hogy a legfontosabb szempont a szakmaiság és a minõség érvényesülése. Kassai Ferenc végül megköszönte minden tisztviselõnek, küldöttnek és a titkárság dolgozóinak azt az áldozatkész és professzionális munkát, melynek révén a megyei szervezet elérte a maga elé kitûzött célokat.

Barsiné Pataky Etelka, az MMK elnöke röviden üdvözölte a küldötteket, aláhúzva, hogy az országos kamara számtalanszor támaszkodhatott munkájában a területi kamara tagjainak szakmai tudására, s megköszönte azt az együttmûködési készséget, amivel mindenkor, sok esetben lehetetlennek tûnõ határidõkkel is vállalták a szakmapolitikai feladatok ellátását, segítését.

Kassai Ferenc ismertette a területi kamara büdzséjérõl készült jelentést, ami tartalmazta a BPMK 2014. évi mérlegbeszámolóját, az idei évi költségvetési terv módosítását, valamint a 2016. évi pénzügyi-gazdálkodási terv elõirányzatának elõterjesztését. Ezt követõen a küldöttek meghallgatták az etikai-fegyelmi bizottság elnökének, dr. Visontai Józsefnek, és a felügyelõbizottság elnökének, Bocsák Istvánnak a szóbeli kiegészítését, majd mindkét grémium jelentését elfogadták.

Az elnökségi beszámolóhoz kapcsolódó rövid hozzászólások az önkormányzatokkal történõ kapcsolattartás fejlesztésére, „újragombolására”, a helyi fejlesztési projektek helyi mérnöki közremûködésének intenzívebbé tételére tettek javaslatot (dr. Szakatsits György, Szalay Gábor, Csanád Bálint).

A küldöttgyûlés végül egyhangúlag  elfogadta az elnökségi- és mérlegbeszámolót, az idei évre vonatkozó költségvetési terv módosítását, valamint a jövõ évi költségelõirányzatot.

Az új tisztségviselõk megválasztása elõtt Csapó Attila, a választási jelölõbizottság elnöke ismertette a jelöltek listáját és a papíralapú, urnás szavazás lebonyolításának menetét.

A szavazás eredményeként az elkövetkezõ négy évre megválasztott kamarai tisztségviselõk (zárójelben a szavazatok száma):

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnöke:
Kassai Ferenc okl. építõmérnök (71).

Alelnökök:
dr. Bende Zoltán okl. vegyészmérnök (41),
dr. Kajtár László okl. gépészmérnök (62),
Némethy Zoltán okl. gépészmérnök (51).

Elnökségi tagok:
dr. Bánó Imre (52),
Bite Pálné dr. Pálffy Mária (44),
Fogarasy Andrea Ágnes (48),
Hamarné Szabó Mária (43),
dr. Kontra Jenõ (47),
dr. Kovács Oszkár (40),
dr. M. Csizmadia Béla (46),
Schulek János (56),
Tusánné Ocskai Dorottya (36),
dr. Zsebik Albin (50).

Póttagok:
dr. Szakatsits György (33),
Bálint Péter (30),
Harkai Balázs (27),
dr. Borbás Lajos (25),
Csanád Bálint (19),
Hajnal Norbert (18).

Az etikai-fegyelmi bizottság tagjai:
dr. Arányi László (54),
dr. Dombay Gábor (48),
dr. Dulácska Endre (64),
Éhn József (57),
Gonda Ferenc (37),
Kmetty Károly (53),
Krizsán Kálmán (38),
Ordódy Péter (46),
Varga Balázs (42),
dr. Visontai József (59).

Póttagok:
Bölsei Tamás (32),
Máté Miklós (36).

A felügyelõbizottság tagjai:
Bocsák István (66),
Bokor András (45),
Forstner Miklós (51),
Molnár Dénes (63),
Szalay Ákos (49),
Szalay Gábor (58).

Póttag:
Mangel Zoárd (33).

Forrás: http://www.bpmk.hu/index.php/component/k2/item/222-tisztujito-kuldottgyules-2015

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul