e-villamos online szaklap

Villámvédelmi közlemény (I.)

| | |  0 | |

A Magyar Mérnöki Kamara elnöksége 2015. április 15-én ülést tartott, melyen napirendi pontként szerepelt a 9/2015. (III. 25.) BM rendelet miatt bekövetkezett villámvédelem tervezési, műszaki ellenőrzési és felülvizsgálói jogosultság megváltozása.

Az elnökség részletes beszámolót kért az Elektrotechnikai Tagozattól a témában kialakult helyzetrõl, és a megoldásra is várt javaslatot. Az elnökségi ülésen az Elektrotechnikai Tagozatot (ET) képviselõ Dely Kornél ismertette a villamos szakemberek alapjogosultsági, valamint kiegészítõ jogosultságainak aktuális állapotát.

Az olyan „V” jogosultsággal rendelkezõ tervezõk és mûszaki ellenõrök részére, akik nem teljesíttek vizsgát norma szerinti villámvédelembõl, meglévõ jogosultságuk folyamatos fenntartása érdekében a Tagozat javasolta a V-274 kiegészítõ jogosultság megadását. Ez feljogosítja õket a nem norma szerinti villámvédelem tervezésére és mûszaki ellenõrzésére.

Az Elnökség határozathozatallal elfogadta a V-274 bevezetését, és egyúttal döntött arról is, hogy a határozatról kapjanak tájékoztatást a megyei Kamarák. Minden kamarai tag jogosultságainak átvezetését, illetve kiegészítését a területileg illetékes megyei Kamara végzi el, az érdeklõdõk náluk kérhetnek errõl felvilágosítást. A kamarai honlapon és a megyei Kamarák által kiadandó „Határozat”-ban a tagok neve mellett megjelenik majd a kiegészítõ jogosultsági bejegyzés.

Azok, akik a norma szerinti villámvédelmi vizsgát korábban letették vagy ezt a jövõben teszik le, a Vn betû jelzi a kiegészítõ jogosultságot mindennemû norma és nem norma szerinti villámvédelemmel kapcsolatosan.

Az ezután tartandó villámvédelmi vizsgák vizsgakérdéseinek felülvizsgálatát és kiegészítését most fejezi be az ET. Ezeket hamarosan közzétesszük az MMK honlapján és a www.e-villamos.hu is leközli.

Dely Kornél
okl. villamosmérnök
MMK ET villámvédelmi témafelelõs

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul