e-villamos online szaklap

Az új országos tűzvédelmi szabályzat munkaanyaga

| | |  1 | |

A Kormány honlapján (www.kormany.hu) 2013. október 25-i keltezéssel olvasható az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezetének munkaanyaga. A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága célul tűzte ki, hogy szemléletváltozást vezet be a tűzvédelmi szabályozásban, ennek centrumába a mérnöki módszerek széleskörű alkalmazását, a tűzoltó beavatkozások során szerzett tapasztalatokat a valós tűzesetek és a nemzetközi tapasztalatok felhasználását helyezte.

A szabályozás megalkotására 2011 szeptemberében az OKF vezetésével munkacsoportok alakultak, amelyben számos résztvevõ mellett helyet kaptak a Magyar Mérnöki Kamara Tûzvédelmi és Elektrotechnikai Tagozatai is. Az Elektrotechnikai Tagozatnál Rajkai Ferenc koordinálásával munkacsoport alakult.

Az OKF által célként fogalmazódott meg, hogy az új szabályozás nagyobb teret engedjen a tervezõi szabadságnak, természetesen a szükséges tûzvédelmi, biztonsági szint megtartása és az életvédelmi követelmények maradéktalan teljesülése mellett. Alkalmazandó elvként megfogalmazásra került, hogy a jogszabály alapvetõen a célokat, fogalmakat és a védelmet szolgáló alapkövetelmények meghatározását tartalmazza, a megvalósítás lehetõségeit a tervezõi segédletként is szolgáló, a Rendelettõl elkülönülõ Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek foglalják majd magukba. Ezek kidolgozására a Belügyminisztérium Mûszaki Bizottságot hozott létre, a Bizottságban az OKF mellett részt vesznek a szakmai kamarák és a területen érintett társadalmi szervezetek is.

A munkaanyag villamos vonatkozásainak összeállítása során számos módosítási, változtatási javaslatot tettünk, ezeket egyeztettük és elküldtük az MMK Tûzvédelmi Tagozatának, az OKF-nek és a BM-nek is. A munkaanyagban a villamos részek  a korábbi rendelethez képest rövidebbek, jobban áttekinthetõk és a gyakorlati tapasztalatok által indokolt változásokat tartalmazzák.

A még elkészítendõ Tûzvédelmi Mûszaki  Irányelvek tartalmaznának olyan mûszaki megoldásokat, amelyek megfelelnek az új OTSZ által elvárt, a jogszabályban, érvényes mûszaki követelményekben meghatározott, kötelezõen alkalmazandó általános biztonsági szint követelményeinek. A tervezõ  majd választhatja a mûszaki követelmény, ill. a Tûzvédelmi Mûszaki Irányelv szerinti megoldást, de választhat más megoldást is, ez utóbbi esetben igazolni kell a jogszabály szerinti biztonsági szint elérését.

Tagozatunk célja az, hogy a Tûzvédelmi Mûszaki Irányelvek megalkotását részvételünk által széleskörû szakmai konzultációval segítsük.

OTSZ munkaanyag

Budapest, 2013. november 11.

Kun Gábor
Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozat
Elnök

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2013. dec. 4.

Nem találom a fotovoltanikus ( napelemes) rendszerekre vonatkozó tűzvédelmi előírásokat, pedig Magyarországon eygre több épűl. Nagy János villamosmérnők.

Facebook-hozzászólásmodul