e-villamos online szaklap

Lámpatest-korszerűsítés és a CE megfelelőség kérdései

| | |  0 | |

A CE jelölést az Európai Unió országaiban (így Magyarországon is) a gyártott, forgalmazott villamos termékeken kötelező feltüntetni. Jelentése nem más, minthogy a termék gyártója elvégezte a megfelelőség-értékelési eljárást, annak eredménye pozitív lett, és a termék megfelel valamennyi rá vonatkozó európai direktívának. Mint villamos termékeknek, a lámpatesteknek is meg kell felelniük a rájuk vonatkozó direktíváknak (LVD, EMC, ErP, ROHS), és az ezek mögé harmonizált szabványoknak. Ezen megfelelőség nélkül sem gyártani, forgalmazni, sem pedig üzembe helyezni nem lehet ezeket a készülékeket.

A lámpatestek, valamint azok alkatrészei folyamatosan fejlõdnek. A gyártók arra törekednek, hogy olcsóbb és gazdaságosabb termékeket állítsanak elõ. Ennek következménye, hogy a világítási hálózatok üzemeltetõi is próbálják a lehetõ leghatékonyabb és leggazdaságosabb lámpatesteket alkalmazni. De mivel egy világítási hálózat legtöbbször igen nagy darabszámú készüléket tartalmaz, ezért a lámpatestek komplett cseréje rendkívül drága. Így sokszor csak a már meglévõ lámpatestet alakítják át, úgy, hogy az korszerûbb legyen. Ilyenkor csak bizonyos alkatrészek cseréjét végzik, ezzel téve hatékonyabbá a készüléket.

De miként befolyásolják ezek a cserék a termék CE megfelelõségét? Mik azok az átalakítások, amelyek hatására a lámpatesten elõzõleg elvégzett megfelelõség-értékelési eljárás már elveszti az érvényességét?

A lámpatestek átalakítását, aszerint, hogy az mennyiben befolyásolja a termék CE megfelelõségét, három típusra lehet osztani.

Az elsõ kategóriába azok a módosítások tartoznak, amelyek során a lámpatest egy bizonyos alkatrészét egy azzal azonos mûszaki paraméterekkel rendelkezõ, tanúsított alkatrészre cserélik (pl. Zhaga-kompatibilis LED modul). Ilyenkor csak annyi a teendõ, hogy amennyiben tanúsított a lámpatest, jelezzük az alkatrészcserét a tanúsító intézetnek, õk pedig módosítják, illetve frissítik a termék dokumentációját. Kivételt képeznek a napjainkban hagyományosnak tekinthetõ kisülõ fényforrásokkal szerelt lámpatestek fényforrás- és fénycsõgyújtó-cseréi, amelyek karbantartás jellegû beavatkozások.

A második kategória azokat az átalakításokat tartalmazza, amelyek során egy adott alkatrészt, a régitõl eltérõ mûszaki paraméterekkel rendelkezõ komponensre cserélnek. Amennyiben ez nagymértékben nem befolyásolja a komplett lámpatest tulajdonságait, elegendõ lehet a tanúsított lámpatestek esetében néhány egyszerûbb kiegészítõ, szerkezeti vizsgálat is, amelyekkel megállapítható, hogy a cserealkatrész teljesíti-e a rá vonatkozó követelményeket, valamint a lámpatestbe építve nem csökkenti-e a készülék megfelelõségét (pl.: belsõ vezeték cseréje, az elõzõnél kisebb keresztmetszetû vezetékre).

A harmadik esetben a cserélt alkatrész a készülék jellemzõ tulajdonságait befolyásolja, ilyenkor  elkerülhetetlen a lámpatest kiegészítõ vagy akár teljes újra vizsgálata.  Ilyen például egy induktív elõtét elektronikus elõtétre való cseréje, vagy akár egy más konstrukciójú LED modulra váltás.

Elõfordulnak olyan átalakítások is, amelyekkel már gyakorlatilag teljesen új terméket hozunk létre. Ilyen esetekben a komplett megfelelõség értékelési eljárást újra el kell végezni. A leggyakoribb példa erre, mikor egy hagyományos fényforrással mûködõ lámpatestet, korszerû LED fényforrásokkal szerelnek fel. Ilyenkor szinte minden alkatrészt kicserélnek a készülékben és csak a lámpatest ház marad meg.

Fontos kérdés az is, hogy vajon ki a felelõs a módosított termékért, kinek a feladata dönteni arról, hogy a módosítások milyen mértékben befolyásolják a lámpatestek CE megfelelõségét? A felelõsség minden esetben az átalakítást végzõ vagy az átalakításra utasítást adó (jogi) személyé. Szakszerûtlen átalakítással komoly zavarokat vihetünk a villamos hálózatba, vagyoni kárt, rosszabb esetben személyi sérülést is okozhat a helytelenül módosított lámpatest.

A Világítástechnikai Társaság kérésére összeállította a TÜV Rheinland Intercert Kft.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul