e-villamos online szaklap

A hosszabbítókészletek előírásainak változásáról

| | |  0 | |

A csatlakozóaljzatok és kapcsolók szabványelőírásainak, szabványkövetelményeiben a tavalyi év végén változások léptek érvénybe. Összefoglaljuk, hogy ez eddigi előírásokhoz képest milyen új és/vagy megváltozott követelmények kerültek megfogalmazásra.

Az IEC Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (International Electrotechnikal Comission) 23B. számú munkabizottsága, amely a csatlakozódugók, csatlakozóaljzatok és kapcsolók szabványelõírásainak, szabványkövetelményeinek kidolgozásával foglalkozik, 2006. év júliusában jelentette meg a 2002. évben kiadott, IEC 60884-1 jelzetû, „Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra – 1. rész: Általános követelmények” címû szabvány módosított, korszerûsített kiadását.

Ez a szabvány általános követelményeket és azok teljesülésének ellenõrzésére szolgáló vizsgálati elõírásokat tartalmaz olyan háztartási és hasonló célokra, beltéri vagy szabadtéri használatra szánt váltakozó áramú csatlakozódugókra, valamint hordozható és rögzített csatlakozóaljzatokra, amelyek védõérintkezõsek vagy anélküliek, névleges áramuk nem haladja meg a 32 A-t, és névleges feszültségük 50-400 V közötti értékû.

A fenti szabványhoz kapcsolódóan több termékszabvány is érvényben van, ezek közül 2011 februárjában került teljesen új dokumentumként publikálásra az IEC 60884-2-7:2011 jelzetû, Csatlakozódugók és csatlakozóaljzatok háztartási és hasonló célokra, 2-7. rész: Vezetékhosszabbító készletek követelményei címû nemzetközi szabvány.

A szabvány, amelyet a Magyar Szabványügyi Testület MSZ IEC 60884-2-7:2012 jelzettel 2012. október 1-én magyar szabványként megjelentetett, azokat a kiegészítõ vagy különleges elõírásokat tartalmazza, amelyek e termékek szempontjából specifikusak, és eltérnek az alapszabványban rögzített követelményektõl. Az eddigi elõírásokhoz képest a következõ új és/vagy megváltozott követelmények kerültek megfogalmazásra a szabványban.

1. Érvényességi terület

A szabvány a hosszabbító-készletekre, a hosz-szabbító vezetékkel ellátott többférõhelyes elosztó sávokra, valamint ezek túláram-védelemmel és/vagy túlfeszültség-védelemmel ellátott változataira vonatkozik. Vonatkozik még az olyan vezetékhosszabbító készletkombinációra, amikor a vezetékdob – amelyen nincsenek elhelyezve további készülékek – csak a hosszabbító-készlet tárolására szolgál, azaz a vezetékdobról teljes mértékben el kell távolítani a hosszabbító-készletet annak használata elõtt (továbbiakban: „hosszabbító-készlet”).

Nem tartoznak a szabvány hatálya alá tehát az újravezetékezhetõ elosztósávok, az átalakító csatlakozók (adapterek), csatlakozódugók, továbbá a hordozható és rögzített csatlakozóaljzatok, valamint a vezeték felcsévélésére alkalmas eszközzel ellátott hosszabbító-készletek (kábeldob).

2. Névleges értékek

2.1 Névleges áram

Az MSZ IEC 60884-2-7 jelzésû szabvány 6.2 szakasza szerint a hosszabbító-készletek megadott névleges áramértéke az alábbi adatok közül a kisebb legyen:
csatlakozódugó névleges árama, vagy
a szerelvénybe bedugható csatlakozódugók névleges áramainak összege, vagy
az esetlegesen beépített túláram-védelmi eszköz maximális beállítási árama.

A szabvány elõírásainak teljesítéséhez a következõket kell figyelembe venni:
Legjellemzõbb kivitelnek tekinthetõ a különbözõ hosszúságú vezetékkel készített általános célú hosszabbító-készlet, amelyet 1 db 16 A névleges áramértékû csatlakozódugóval és 1 db szintén 16 A névleges áramértékû hordozható csatlakozóaljzattal látnak el. Erre a kivitelre az elsõ bekezdés értelmében 16 A névleges áramértéket kell megadni.
Ugyancsak 16 A a névleges áramerõsség-értéke annak a kivitelnek, amikor a hosszabbító- készlet 1db 16 A névleges áramértékû csatlakozódugóval ellátott vezetékre szerelt olyan többférõhelyes elosztósávval készült, amelyben kettõnél több 16 A névleges áramú oldalsó védõérintkezõs csatlakozóaljzat van. (Beleértve azt is, amelynél az elosztósávban vegyesen több oldalsó védõérintkezõs, 16 A-es és 2,5 A-es lapos csatlakozódugóhoz való csatlakozóaljzat van.)
Szintén a csatlakozódugó névleges adata határozza meg a szerelvény névleges áramértékét, ha az MSZ EN 50075 szabvány szerinti II. érintésvédelmi osztályú, 250 V/2,5 A névleges adatú lapos csatlakozódugóval ellátott vezetékre egy db – a 2,5 A-t meghaladó névleges áramú – hordozható csatlakozóaljzat, vagy olyan többférõhelyes, az MSZ 9873 szabvány szerinti elosztósáv van szerelve, amely több 2,5 A névleges adatú csatlakozóaljzatot tartalmaz. Az ilyen szerelvények névleges áramértékeként 2,5 A adható meg.
A második bekezdés elõírását kell alkalmazni abban az esetben, ha a hosszabbító-készlet 1db 16 A névleges áramértékû csatlakozódugóval ellátott vezetékre szerelt olyan többférõhelyes elosztósávval készült, amely kettõnél több, de hat vagy annál kevesebb, a fent említett szabványoknak megfelelõ kivitelû csatlakozóaljzatot tartalmaz. (Ezekben az esetekben rendre a következõ névleges áramértékek lehetségesek: 5 A, 7,5 A, 10 A, 12,5 A és 15 A.) Az elsõ bekezdés szerinti 16 A a névleges érték viszont akkor, ha az elosztósávban hét vagy annál több lapos csatlakozóaljzat található.

A szerelvénybe épített túláramvédõ készülék esetében gondosan mérlegelni kell annak névleges árama és a fentiekben említett kivitelek névleges áramainak egymáshoz való viszonyát, és a kisebb értéket kell a termékre megadni.

2.2 Névleges feszültség

A hosszabbító készletek névleges feszültsége az alapszabvány elõírásai szerint változatlanul 250 V értékû váltakozó feszültség.

A feliratokat és jelöléseket, valamint a szerkezeti követelményeket érintõ változásokról ide kattintva olvashat.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul