e-villamos online szaklap

Épületvillamossági életpálya

| | |  0 | |

Az elektromosokéhoz nagyon hasonló problémákkal küzdő épületgépészek egy érdekes felmérésbe, kutatásba kezdtek, érdemes beleolvasni. Az Elektrotechnikai Tagozat kérdése a kollégákhoz: csináljunk mi is egy hasonlót? Ha igen a válasz, várjuk olyan kollégák jelentkezését, akik szívesen részt vennének a munkacsoportban.

Tisztelt Épületgépész Sorstársaink!

Szakmánk, az épületgépészet nagy kihívások elõtt áll. Az épületek energiafogyasztásának csökkentése, a megújuló energiák minél szélesebb körû alkalmazása, az épületek fûtésének-hûtésének-szellõzésének energiatakarékos megoldása és még számos halaszthatatlan, megoldandó probléma, mind olyan feladat, ami jó épületgépészek nélkül nem valósulhat meg.

Szakmánkat a mindennapi életben a jelenlegi piaci környezet azonban nem teszi vonzóvá, illetve nagyon nehéz helyzetbe hoz minden ezen a területen érintett szakmabelit.

Munkacsoportunk célja, hogy az épületgépész munkaerõpiac valós helyzetét, összefüggéseit és igényeit felmérjük, majd lobbizással próbáljuk hozzáigazítani az oktatási és továbbképzési programokat, illetve kialakítani egy olyan dinamikus épületgépész életpálya-modellt a különbözõ tevékenységi jogosultságok meghatározásával, amely a megfelelõ szakmai tudás, az érdekvédelem, a szakmai elismertségünk mellett még megélhetésünket is biztosítja a kontárok tevékenységének korlátozásával. Ez azt jelenti, hogy az épületgépész pálya összes szintjén (szakmunkás-technikus-végzõs épületgépész mérnök) tudásszintjét folyamatosan emelni kell.

Mai szinten a bolognai folyamat eredményeképpen kialakult kétlépcsõs oktatási forma (BSc, MSc) nagyon sok olyan kérdést vet fel, amelyek gyorsan megoldandók lennének.

Mellékelt kérdõívünk elõzetes felmérések alapján készült, és nagyon sok kolléga válaszadása esetén jó támpontot adhat az alap-, a közép- és a felsõfokú oktatás továbbfejlesztéséhez.

Nagyon nagy szükségünk van az ÖNÖK által jól ismert szakmai terület szubjektív szempontok alapján véleményezett reális visszajelzéseire.

A KÉRDÕÍV

Hogy nagyobb kedvet csináljunk a válaszadáshoz, szeretnénk felajánlani két darab száz-százezer forintos utazási jutalmat, melynek nyertesét sorsolás útján döntenénk el, a remélhetõleg nagyszámú válaszadó között. A majdan átadott 100 000 Ft-os utalvány Magyarország területén bárhol felhasználható lesz a kijelölt létesítményekben.

Két feltétele van a sorsoláson való részvételnek:
1./ A kérdõív kitöltött visszaküldése 2012. november 11-éig.
2./  Név és egy e-mail cím megadása.

Sok szeretettel várjuk a válaszokat, és reméljük, érdeklõdéseteket fel tudtuk kelteni a közös szakmai cél elérésében!

Szakma-baráti üdvözlettel az MMK ÉgT és a MÉgKSZ nevében a Munkacsoport tagjai: Móczár Gábor, Rébay Lajos, Csohány Kálmán, Czégé Ferenc, Erdélyi Tíbor, Zoltán Attila
2012. 10. 14.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul