e-villamos online szaklap

Paksi Atomerőmű - üzemlátogatás

| | |  0 | |

Az Energetikai Szakkollégium az előző évekhez hasonlóan 2012 tavaszi félévében is megszervezte üzemlátogatását a Paksi Atomerőműbe. Ebben az évben is nagy érdeklődés mutatkozott az erőmű iránt, az atomerőmű által biztosított két busszal 2012.04.06-án reggel 7 órakor elindult a csoport Paksra.

Paksi Atomerõmû - üzemlátogatás

A Paksi Atomerõmûnek Magyarország energetikájában kiemelt szerepe van. Az 1982-tõl mûködõ atomerõmû hazánk villamosenergia igényének közel 40%-át biztosítja, mindezt tisztán, olcsón és megbízhatóan. Az erõmû eredetileg négy darab 440 MW-os blokkból állt, amelyek ma már a teljesítménynöveléseknek köszönhetõen 500 MW-osak, melyek az év 90%-ban folyamatosan üzemelnek. A körülbelül egy hónapos leállás alatt történik a fûtõanyagok cseréje, valamint ekkor folynak a különbözõ karbantartási munkálatok is. A csoport látogatása során az egyes blokkon végeztek épp karbantartási munkálatokat, valamint üzemanyag átrakást.
Paksra leérkezve, a látogatók két csoportba rendezõdtek, amíg az egyik csoport megtekintette a látogatóközpontot valamint az Atomenergetikai Múzeumot, addig a másik csoport belépett az üzemi területre.
A fényképezõgépek, mobiltelefonok, valamint szúró- és vágóeszközök leadása és komoly biztonsági ellenõrzések után mindenki megkapta az üzemi területre a belépõt.. Kísérõnk vezetésével elsõ utunk a 4-es blokkhoz  vezetett. Elõször a blokk vezénylõt néztük meg a látogatók számára kiépített látogatói folyosóról, mely üveggel van elválasztva az operátori teremtõl. Itt a vezetõnk elmondta, hogy operátorrá csak igen komoly tudással rendelkezõ ember válhat, akinek elõtte éveket az atomerõmûben kell dolgoznia, és a ranglétrán fokozatosan felfelé lépkedve kerülhet be az operátorok közé, természetesen egyetemi végzettség birtokában.
Innen tovább haladva munkavédelmi sisakot, és füldugót felvéve beléptünk a turbinacsarnokba. Itt érezhettük igazán hogy a Paksi Atomerõmûben mekkora erõ is rejlik. Láthattuk mûködés közben a hatalmas turbinákat, generátorokat és kondenzátorokat. Egy blokkhoz két turbina, egy turbinához két kondenzátor és egy generátor tartozik.
Ezután a hermetikus épületbe pillanthattunk be, amely egy olyan helyiség, amiben a primer köri berendezések légmentesen vannak elzárva a külvilágtól. Ennek funkciója az, hogy egy esetleges kibocsátás esetén ne kerüljön ki radioaktív anyag a környezetbe. Itt láthattuk, szintén egy a látogatók számára kialakított folyosóról, a különbözõ segédberendezéseket, üzemanyag átrakót, azonban a fõbb primerköri berendezéseket, mint például a reaktortartályt, fõkeringtetõ szivattyúkat nem láthattuk, mert azok több méterrel a csarnok alatt vannak.
Az Energetikai Szakkollégium elõzetes külön kérésére elvezették a csoportot a vízkivételi mûhöz, ami a kondenzátorok számára biztosítja a megfelelõ mennyiségû hûtõvizet. A négy blokk hûtõvíz igénye körülbelül 100m3/s, melyet az erõmû a Dunából vételez. A vizet több, különbözõ méretû szûrõn át juttatják a kondenzátorokba, így ki tudják szûrni a Duna által sodort faágakat, és egyéb hordalékot. A kondenzátorokból kijövõ víz körülbelül 8 o C -kal melegebb, mint a kondenzátorba belépõ. A Dunába visszaeresztett víz nem melegítheti 30 o C -nál magasabbra a Duna vizét. Ha ez esetleg megtörténne, akkor az erõmû teljesítményén csökkenteni kellene. Jelenleg a 100 m3/s térfogatáramú vizet visszaeresztik a Dunába. A vízkivételi mûnél dolgozó mérnök elmondta, hogy tervbe van véve egy vízerõmû telepítése a visszaeresztési oldalra, ami a visszaengedett víz energiáját felhasználva villamos energiát állítana elõ. Az oda tervezett vízerõmû 8 MW teljesítményû lenne, és az erõmû önfogyasztásának csökkentését szolgálná.
A vízkivételi mû megtekintése után elhagytuk az üzemi területet, a két csoport helyet cserélt, és az eddig a látogatóközpontban és az Atomenergetikai Múzeumban levõ csoport léphetett be az üzemi területre.
A látogatóközpontban a csoport megismerkedhetett Paks város történelmével, az erõmû építés hatásaival illetve az atomenergetika múltjával, jelenével és jövõjével, különbözõ magfizikai folyamatokkal és berendezésekkel. Jelenleg a világon 436 reaktor mûködik, és 61 reaktor van építés alatt, fõleg Ázsiában. A különbözõ magfizikai fogalmak, jelenségek interaktív módon kerültek bemutatásra.
Az utolsó program, az Atomenergetikai Múzeum elõtt, az erõmû által biztosított ebéd, így azt elfogyasztva és az eddigi fáradalmakat kipihenve újult erõvel indulhattunk el a múzeum felé. A múzeumban olyan kiállított berendezéseket, mûszereket láthattunk, amelyek magyarországi atomenergetikával foglalkozó létesítményekbõl származnak, mint például: BME Nukleáris Technikai Intézet, Központi Fizikai Kutató Intézet, Radioaktív Hulladék Kezelõ Kft., Atommagkutató Intézet, Paksi Atomerõmû. A kiállított berendezések között találhattunk különbözõ mérõmûszereket, detektorokat, fõberendezéseket, mint például megszakító, üzemanyag átrakó. A kiállításon egy külön szekció foglalkozott a 2003-as paksi üzemzavarral, mely a fûtõanyag kazetták tisztításakor történt. Az üzemzavar során komoly radioaktív kibocsátás nem történt, azonban az anyagi kár jelentõs volt.
A látogatást befejezve délután három óra körül a csoport hazaindult Budapestre. Reméljük, hogy az üzemlátogatást a következõ félévben is meg tudjuk ismételni!

Lovász Líviusz

Energetikai Szakkollégium tagja

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul