e-villamos online szaklap

Az Országgyűlés elnökéhez fordultunk

| | |  0 | |

A Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara dr. Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének küldött levele a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosításával előírt kötelező regisztrációs kötelezettséggel kapcsolatos kezdeményezésünkről:

Tisztelt Elnök úr!

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: Gktv.) 2011 decemberében önálló képviselõi indítvánnyal került módosításra.

A magyar mérnököket és építészeket, legyenek egyéni vagy társas vállalkozások, ez a jogszabály-módosítás lényegében kettõs regisztrációra kötelezi, növelve adminisztrációs és egyéb terheiket.

A regisztráció hovatartozása kihat az egész magyar mérnök- és építész társadalom jövõjére, értékteremtõ képességére.

Elfogadhatatlan, hogy a gazdasági kamara reformja a mérnök és építész vállalkozások érdekei ellenében történjen. Ezzel ugyanis közös kamarába kerülnének éppen azokkal, akiktõl a magyar gazdaság érdekében minden értelemben függetlenek kell maradjanak.

Meggyõzõdésünk, hogy a hazai gazdaság minden szereplõjének érdekében áll olyan jogi környezet kialakítása, amelyikben a gazdaság számára fontos köztestületek, a mérnöki – építész kamarák és a kereskedelmi és iparkamarák a társadalmi szerepüket sajátosságaiknak megfelelõen, önállóan, de egymással együttmûködve tölthessék be.

Hatékony és gyors változástatásokat kérünk. Amennyiben a jogalkotói szándék a gazdálkodó szervezetek cégnyilvántartáson felüli köztestületi regisztrációja, úgy értelemszerûen a regisztrációt a saját szakmai köztestületnél kelljen megtenni.

Ez esetben kérjük, hogy a jogalkotó rendelje a mérnök és építész egyéni vállalkozók illetve társas vállalkozók regisztrációját az õket jogosító és továbbképzõ, vizsgáztató mérnöki és építész kamarákhoz, ahol törvényi felhatalmazás alapján több mint 15 éve a mérnöki és építészeti tevekénységre jogosultak széleskörû közhiteles névjegyzékben való naprakész nyilvántartása történik.

Magyarország gazdasági felzárkózásának kulcskérdése, hogy növelni tudjuk a hazai hozzáadott értéket, ezen belül a hazai mûszaki tudásra alapozott teljesítmények mennyiségét és arányát a nemzeti össztermék növelésében.

Kérjük szíves támogatását!

Barsiné Pataky Etelka elnök (MMK) és Noll Tamás elnök (MÉK)

További információ itt.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.

Facebook-hozzászólásmodul