e-villamos online szaklap

Világítás korszerűsítése az önkormányzati épületekben

| | |  1 | |

Ez év elején megszületett az új önkormányzati törvény, amely új alapokra helyezi az önkormányzatok működését, finanszírozását, feladatellátását. A korábbi törvénytől eltérően a feladatok között nem jelenik meg a közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, de a távhőszolgáltatás kötelező feladat.

 Az intézménymûködtetés is átalakul, az általános iskolai oktatás nem képezi a jövõben a települések kötelezõ feladatát, de az óvodák maradnak. Tekintve, hogy az önkormányzati szféra az energiafogyasztás tekintélyes részét képezi, érdemes néhány gondolatot a változó helyzetnek szentelni. Példánkban az ipari és az önkormányzati szféra együttmûködésében a világítás korszerûsítésére mutatunk be egy lehetõséget.

Az önkormányzatok finanszírozási problémái talán a végsõ fázisba léptek, az önkormányzati törvény ez év eleji elfogadása megteremtette az elvi kereteket az önkormányzatok feladat finanszírozásához. A részletek kidolgozása és a hatályba léptetés még hátra van, de megvan a remény arra, hogy az állam által elõírt kötelezõ feladatok finanszírozása elégséges lesz. A jelenlegi, még hatályban lévõ törvény által az önkormányzatok számára elõírt egyik legnagyobb feladat a közoktatás. A normatív támogatás elégtelensége miatt több önkormányzat kényszerült szünet elrendelésére, mivel nem volt fedezete a fûtési és a világítási számlák kifizetésére. Az új önkormányzati törvény átalakítja a feladatrendszert is, az iskolák mûködtetését az állam vállalja magára, de ez az év még az iskolák önkormányzati üzemeltetésében bonyolódik le.

Az önkormányzatok minden lehetõséget és az összes tartalékukat feltárják annak érdekében, hogy kihúzzák év végéig, biztosítsák a fûtést és a világítást az önkormányzati épületekben. A figyelem az esetek nagy részében a fûtési költségek megtakarítására irányul, hiszen költsége nagyságrendekkel meghaladja a világítás költségeit, de különösen gyermekeink egészséges látásának megóvása érdekében a világítással is foglalkozni kell. Az önkormányzatokat számos vállalkozás keresi meg a villamos energia számla csökkentése érdekében, a számlák felülvizsgálatától kezdve a fogyasztási szokások és a fogyasztó készülékek racionalizálásán, a helyiségek, a tantermek, irodák világításának a korszerûsítésén keresztül a közvilágítás felújításáig. Sajnos az önkormányzatok túlnyomó többsége nincs abban a helyzetben, hogy az energetikai kérdésekben járatos szakembert alkalmazzon, ezért a polgármesterek csak kapkodják a fejüket a különbözõ „jobbnál jobb” ajánlatok hallatán.

Különösen a világítás terén alakult ki nagy zûrzavar, hiszen amikor a fûtés egy egyszerû hõmérõvel ellenõrizhetõ, a világítás minõségét „szemmel” nem lehet megítélni.

Az információk legnagyobb része (70-80%-a) a szemünkön keresztül jut el az agyunkhoz feldolgozásra. Kísérletek sokasága bizonyítja, hogy a világítás és a közérzetünk, szellemi és fizikai teljesítõképességünk között szoros összefüggés van. A mai ember egyre több idõt tölt el mesterséges megvilágítású helyen. Kevesebb lehetõsége van természetes fény mellett dolgozni, ezért a világítástechnika jelentõsége egyre nagyobb lesz.

Jelenleg az önkormányzatok kezelésében vannak a bölcsõdék, az óvodák, az iskolák, a kórházak nagy része és sok más egyéb közintézmény, s bár lesznek változások, a téma aktualitását ez nem érinti. Ezen épületek nagy részében 30-40 éve került kiépítésre fénycsöves világítás, ezért egyre fontosabbá válik, hogy a fenti szempontokat figyelembe véve (energiatakarékosság, gyorsan megtérülõ és alacsony költségû beruházás, „több és jobb” minõségû fény) korszerûsítsük fénycsöves világításunkat.

A fénycsövek a kisnyomású kisülõlámpák családjába tartoznak. Mûködésük a bennük lévõ kisnyomású higanygõz gerjesztésén alapul. A gázkisülés folyamán az elektronok által gerjesztett higanyatomok ultraibolya sugárzást bocsátanak ki. A 256 nm-es sugárzást a csõ alakú búra belsõ falára felvitt bevonat (fénypor) alakítja át látható fénnyé. Az egyenes fénycsövek nagy elõnye, hogy jó a fényhasznosításuk, és a nagy fényáramuk ellenére nem vagy csak alig kápráztatnak, mivel kiterjedt sugárzó felületüknek köszönhetõen felületi fényességük viszonylag kicsi. A fénycsövet a XX. században, 1936-ban találták ki. Az elsõ fejlesztések a T12-es fénycsövek voltak. Ennek átmérõje 38 mm. A 70-es években kezdett elterjedni vékonyabb változata, az ún. T8-as (32 mm-es) fénycsõ, amely 10%-kal kevesebb energiát fogyasztott és több fényt biztosított. Magyarországon tapasztalataink szerint 90 % -ban ezek a fénycsövek találhatók meg.

A T12-es és T8-as fénycsöveknél a fénycsõre jutó áramot fojtótekerccsel korlátozták. Ennek a tekercsnek nagy a teljesítményfelvétele és jelentõs meddõ teljesítményt kelt, amit kondenzátorral kompenzálni kell. Például egy 36W-os fénycsõnél a tekercs további 9W-ot fogyaszt. Ez a teljesítmény hõvé alakul, amely rontja a hatásfokot.

Általános tapasztalat az, hogy a régi fénycsöves armatúrák az elmúlt 30-40 év nyomait hordozzák magukon. Nagyon sok lámpatestben a tükrözõ fehér felület megmattult, a fojtótekercsek és kondenzátorok, illetve a foglalatok jelentõs része elöregedett, sõt megégett, a vezetékek szigetelése elporladt, de a karbantartásra csak a legszükségesebb pénzt fordítják az üzemeltetõk.

A nálunk is átvételre kerülõ Európai Uniós szabványok és munkavédelmi elõírások egyre magasabb megvilágítási szinteket írnak elõ mesterséges környezetünkben, melyeknek az elõbb említett armatúrák már nem tudnak megfelelni. Karbantartásuk jelentõs mûszaki, megbízhatósági, valamint baleset- és tûzveszélyességi kihívást jelent, ráadásul nemcsak potenciális veszélyforrások, de jelentõs „energianyelõk” is.

Érdemes egy kicsit áttekinteni a lehetõségeket arra vonatkozóan, hogy a meglévõ fénycsöveket mire cseréljük.

Jelenleg több lehetõségünk is van:

• Elektronikus elõtétek beszerelése

Elõnye:
- a relatíve alacsony beruházási költség, valamint a 20-25 %-os energia-megtakarítás
Hátránya:
- az armatúra elhasználódott tükrözõdõ felületével nem tud mit kezdeni
- nem nõ a fény mennyisége

• LED fénycsõ

Elõnye:
- nagy (akár több, mint 50%-os) megtakarítást is el lehet vele érni
Hátránya:
- nagyon költséges, 15-20.000 Ft/LED fénycsõ ugyanolyan fénymennyiség mellett
- a gyártók által megadott lumen/watt érték alig haladja meg a fénycsövek értékét
- nagyon nehéz eligazodni a sokfajta gyártó által kínált LED-ek között; nagyon változó a minõségük
- még nem áll kellõ üzemeltetési tapasztalat a LED fénycsövek mögött


• Kompakt fénycsõ

Elõnye:
- 30%-os energia-megtakarítás
Hátránya:
- mivel a lámpatestet is cserélni kell, illetve fel kell szerelni, valamint a régi lámpatest helyét is rendbe kell hozni, költsége darabonként akár a 10.000 Ft-ot is elérheti

• T8-T5 átalakító, amelyrõl cikkünk is szól és egy gödöllõi projekt kapcsán szeretnénk bõvebben megismertetni a szakemberekkel és olvasóinkkal

Mint említettük, a korszerûsítésnél a legfõbb szempont az energiafelhasználás, a megvilágítás erõssége, minõsége és az élettartam, illetve a karbantartási igény javítása a minimális költség mellett.

A polgármester nagy dilemma elõtt áll; az világos, hogy valamit kellene tenni az energia csökkentése és a megvilágítás mértékének javítása érdekében, de nem tudja, hogy mit válasszon, igaz pénze sincs rá. Összefoglalva az elõnyöket és hátrányokat, az elektronikus elõtét csak a jó állapotú armatúráknál kínál megoldást, a kompakt fénycsõ teljes épület-felújításnál jöhet szóba. A számítások azt mutatják, hogy bár a LED-es fénycsõ nagyon kedvezõ paraméterekkel rendelkezik, a ma még igen magas ára miatt a financiális eszközökben nem bõvelkedõ önkormányzatok számára nem jelent gyakorlati alternatívát a világítás korszerûsítésénél.

A 2000-es évek elején fejlesztették ki a T5-ös fénycsöveket, amelyek 16 mm átmérõvel rendelkeznek. Hatásfokuk jobb, mint a T8-as fénycsõé. A T5-ös fénycsövet nagyfrekvenciás elektronikus elõtét (ballaszt) mûködteti, így élettartama hosszabbá vált, és az elektronikus elõtét 20-25%-kal kevesebbet fogyaszt, mint a T8-as fénycsöveket üzemeltetõ fentebb említett fojtótekercs.

E T5-ös fénycsöveket úgy tervezték, hogy 50 mm-rel rövidebbek a T8-as fénycsõhöz képest, ezt kihasználva különbözõ gyártók kifejlesztettek egy ún. T8-T5 átalakítót, amely jó alternatívát kínál arra, hogy a meglévõ lámpatesteket felújítsuk velük.

Az átalakító alkalmazásának elõnyei:

• Az átalakítás könnyen, egyszerûen és költségtakarékosan végrehajtható, az adaptert és az új T5-ös fénycsövet csak be kell illeszteni a régi T8-as fénycsõ helyére, a fojtótekercset, a gyújtót és a fázisjavító kondenzátort ki kell szerelni
• Az átalakító - ahogy a fényképen is látható - tartalmazza a tükrözõ felületet, így a régi lámpatest megkopott tükrözõ felületét is kiváltja
• 30-50 % energiát, így jelentõs költséget takaríthatunk meg vele
• 1-2 éven belül megtérül a beruházás (az energiaár és a használat függvényében)
• Szebb a színe a T5-ös háromsávos fénycsõnek
• Nincs 50Hz-es vibrálás, így kevésbé fárasztja szemünket
• 50 %-kal csökken a karbantartási igény: a T8-as fénycsövek 6-8 ezer üzemórája helyett a T5-ös fénycsõ élettartama: 18-20 ezer óra
• A teljesítménytényezõ, a cos φ > 0,95
• A korszerûsítés kisebb lépésekben: soronként vagy termenként is megvalósítható, sõt akár saját kivitelezéssel is

Lássunk egy gyakorlati példát:

Egy kísérleti projekt során a Gödöllõi Önkormányzat aktív részvételével a Kazinczy Körúti Óvodában egy csoportszobát alakítottunk át, majd mértünk meg.

Az épületben legalább 20 éves 2x36-os T8-as fénycsöves armatúrák vannak. Az armatúrák megbontása után kiderült, hogy meglepõen jó állapotban voltak a benne található foglalatok, így lehetõség nyílt T8-T5 átalakítókkal felújítani a lámpatesteket. A 9 db 2x36-os armatúrát 1 óra alatt sikerült átalakítani. Eltávolítottuk a gyújtópatront és a fázisjavító kondenzátort, majd a T8-as fénycsövek helyére behelyeztük adapterünket.

A Gödöllõi Önkormányzat fõenergetikusával a szerelés elõtt és után is végeztünk méréseket, melyek az alábbi eredményeket hozták:

• Az áramfogyasztás 49,5% -kal csökkent
• A fényerõ több ponton mérve, átlagosan 76%-kal nõtt
• A fénycsövek nem vibrálnak, kímélik szemünket.
Így elértük, hogy gyermekeink kevesebb energiát fogyasztva, jobb fényviszonyok mellett töltsék óvodai mindennapjaikat, és a foglalkozások, a játéktevékenység során szemük ne legyen kitéve a káros hatásoknak.

Kétségkívül a négy lehetõség közül a legkedvezõbb megoldás a lámpatest meghagyása mellett e T8-T5 átalakító alkalmazása, amely fénycsövenként 3-4 ezer forintból megoldható. A korszerûsítés kapcsán mintegy 30-50 %-os energiacsökkenéssel lehet számolni, de ez csak részletekben, a jövõben fog megjelenni alacsonyabb költség formájában, a forrásokat viszont a munkálatok elvégzésénél kell biztosítani. A mai hitelkrízises világban a hitel nemigen jön számításba, s ha az önkormányzatnak nincs pénze, érdemes az ESCO konstrukciót megfontolni, természetesen az önkormányzat érdekeit messzemenõen figyelembe véve.

Jelenleg minden vállalat, közintézmény azon dolgozik, hogy költségeit lefaragja, és emellett erõteljes törekvés mutatkozik a munkakörülmények minél jobbá tétele irányában is. Hiszen ha a dolgozók környezete egészségesebb, akkor sokkal szívesebben járnak be, hatékonyabban dolgoznak, ráadásul, ha kevesebb káros hatás éri õket, akkor lecsökken a hiányzások ideje is. Mindemellett a beruházási költség nagyon alacsony és általában 2 éven belül megtérül, amely 50%-os banki kamatnak felel meg. A korszerûsített fénycsõ alkalmazása jelentõsen hozzájárul az energiahatékonysági törekvések megvalósításához úgy, hogy közben kiemelkedõen javul a munkavégzés feltétele. Fontos törekvés, hogy minél több óvoda, iskola kerüljön átszerelésre, hiszen közös érdekünk, hogy az utánunk jövõ nemzedék minél kevesebb káros hatásnak legyen kitéve, mire eléri a felnõttkort.

Az iskolák ugyan az új törvény szerint elkerülnek az önkormányzatoktól, de éppen elég épület marad még, amelyet fûteni és világítani kel, hiszen az óvodák, bölcsõdék, kulturális intézmények, irodák megmaradnak, s bár a jövõben reméljük, hogy a feladat finanszírozás megoldja az üzemelés költség-gondját, az energiahatékonyság növelése változatlanul fontos feladata az önkormányzatoknak. Mindezeket a szempontokat érdemes a szakembereknek végiggondolni és a polgármestereket reális, nem túlzó, az anyagi lehetõségeket szem elõtt tartó ajánlatokkal megkeresni.

Adapter segítségével nagyon egyszerûen, gyorsan lehet az öregebb, rosszabb tükrözõ felülettel rendelkezõ hagyományos, fojtótekercses T8-as rendszerekbõl költséghatékony és nagy fényerõvel rendelkezõ világítást kialakítani.

Dr. Fábián Zsolt Gödöllõ alpolgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége fõtitkára
Gerháth Attila a G&G 2008 Kft. ügyvezetõje

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2012. febr. 21.

...és így történt, hogy az iskolában maradtak a 20 éves "jó állapotú", optikailag nullára avult lámpatestek, maradt az ő 20 éves káprázás-korlátozásuk is, tehát ugyanúgy rongálják gyermekeink szemét. Maradt a jó öreg vasmagos előtét is... És a 2 adapter árából gyakorlatilag új T5-ös lámpatestet lehetett volna venni, ami újabb 20 évig szolgált volna... És valaki megint jó üzletet csinált...

Facebook-hozzászólásmodul