e-villamos online szaklap

Fény-szín-tér

| | |  1 | |

Mesterségeset természetesen.

A nagyfelületû világító berendezések az emberiségnek a fénnyel kapcsolatos évezredes tapasztalásaira utalnak vissza, hiszen a természetben a fény jellemzõen a fölöttünk levõ égbolt viszonylag egyenletes, minket körülölelõ felületérõl származik. Mint ismert, a beltéri közvetett világításnak is egyik pozitívuma, hogy a határoló falakat, mennyezetet világossá teszi és ezáltal –többek között– jelentõsen növeli a komfortérzetet. Ugyanakkor a fénykeltéshez használt lámpatestek látszanak, sõt olykor árnyékot vetnek, a közvetlenül megvilágított felületek fénysûrûsége egyenetlen, a lámpatestkiosztás ritmusában és tág határok közt változhat.
A legkorszerûbb anyagok, fényforrások és elektronikai eszközök felhasználásával beltéren is eltérhetünk az eddig megszokott, szinte pontszerû vagy legalábbis kis felületekrõl történõ világítástól.

1. ábra Nagy, homogén, összefüggõ felület

A nagy, egybefüggõ, a befogadó térrel összemérhetõ nagyságrendû világító felületrõl egyenletesen érkezõ fény az égbolt szórt fényének hatását kelti, amely a természetes világításhoz igen közel áll. Az így létrehozott világítással nem csak maga a világító felület válik homogénné, hanem a célfelületeken létrehozott világítás is rendkívül egyenletes lesz, nemcsak horizontális, de vertikális irányban is.

Alkalmazás

A feszített fóliás nagyfelületû világító berendezések reprezentatív terek nagyértékû megoldásai.
A korszerû építészeti megoldásokban kiemelt jelentõsége van a terek formálásának, ebben jelentõs szerepet vállalhatnak azok a nagy, homogén egybefüggõ világító felületek, amelyek ma oly divatossá váltak. A feszített fóliás rendszer alkalmas egyedi elgondolások megalkotására is.

2. ábra D2.5*4 m méretû, változtatható színû és fényerejû világítótestek feszített fólia burkolattal

Alkalmazásukkal különleges térformák hozhatók létre, melyek a gondos fénytechnikai tervezésnek köszönhetõen egyenletes fénysûrûségûek a berendezés teljes felületén. A fóliával létrehozható háromdimenziós térbeli alakzatok (óriási forgástestek, íves, hullámos formák) nem csak szokatlan világító eszközök, de egyedi, kreatív mûalkotások is egyben.
Számos kitûnõ alkalmazási területük közül kiemelendõ, hogy a nagyfelületû világító berendezések különösen elõnyös világítási megoldást jelentenek múzeumok, kiállítótermek részére. A homogén felület olyan egyenletes megvilágítást biztosít a mûtárgyaknak, amely akár statikusan, akár a napszaktól és a külsõ fényviszonyoktól függõen intenzitásában és színhõmérsékletében változtatható formában, optimális környezetet nyújt a látogatók számára a mûélvezethez.

3. ábra Múzeumvilágítás nagyfelületû világítási rendszerrel

Kialakítás

A világító felületeket jellemzõen erre a célra készített alumíniumkeretbe feszített opál mûanyag fólia vagy speciális profilrendszerbe épített üveglapok alkotják. Ezek felett fénycsöves lámpatestek üzemelnek, melyek, mennyiségének, elhelyezésének megválasztása illetve a fényforrások kiválasztása szakértelmet és nagy gyakorlatot igényel. A lámpatest-elhelyezéshez figyelembe kell venni az átvilágítandó felület anyagát (különös tekintettel az üvegek sokféleségére), az összhangot a kialakítandó formával, az álmennyezeti sík felett rendelkezésre álló térrész magasságát (amely jellemzõen csekély és a gépészeti elemektõl is függ), az árnyékmentesség érdekében a szerkezeti elemek (rögzítõ- vagy feszítõ profilok, tartók, merevítõk, stb.) elhelyezkedését és irányát, a kívánt megvilágítási szintet, a színes vagy különbözõ színhõmérsékletû fényforrások esetén a színes árnyékok elkerülésének fontosságát. A lámpatestek mögötti (egyben szerelési) felület csak homogén, magas reflexiójú, diffúz és fehér (színsemleges) lehet, valamint nem tartalmazhat még kisebb tükrös reflexiójú elemeket sem, mint ahogy maga a lámpatest sem.

4. ábra Egyedi megoldások - egyedi hatások

Az üvegre vagy fóliára kerülõ por és egyéb szennyezõdések (rovarok bekerülésének) megakadályozása végett a térrészt mechanikailag is le kell választani az álmennyezet feletti egyéb terektõl, az elkészített kirekesztésnek pedig fénytömörnek kell lennie, ha bármely –egyébként szükséges– illesztési hézag, fuga, sín stb. miatt akárcsak résnyire is az álmennyezet fölé lehet látni. A zárt tér miatt a keletkezõ hõ megfelelõ elvezetésérõl is gondoskodni kell. Az így elkészített nagyfelületû világító berendezés az álmennyezet többi felületéhez kell illeszkedjen, illetve nem szabad elfeledkezni a megfelelõ rögzítésrõl, mely esetenként statikus közremûködését is szükségessé teszi. Ilyen világító berendezés elkészítéséhez a széles körû szakmai ismereteken és tapasztalaton túl számos társtervezõ (építész, statikus, gépész, villamos) együttmûködése is szükséges.

Üveg

Az üvegfelület segítségével létesített világító álmennyezet korábban is ismert volt. A látványt ez esetben alapvetõen meghatározza a raszteres tartószerkezet, amelybe az üveglapokat elhelyezik. A rasztertávolság az üvegtáblák tömegétõl (eredendõen vastagságától) és az építészeti adottságoktól is függ, de jellemzõen 1 m körüli (legfeljebb 1.5 m) érték. Az üveggel létesített felület látványát meghatározza az üveg opálossága, mely egyben a transzmissziót is befolyásolja. Az opálosság növelése homogénebbé teszi a felület fénysûrûségét, ugyanakkor csökkenti a transzmissziót. Sajnos, számos esetben találkozhatunk rossz kompromisszummal, ahol az opálosság és a fényforrások elhelyezése nincs összhangban, ezért a fénycsövek az üvegen keresztül átlátszanak. Az ilyen felület az eltérõ fénysûrûségek miatt nem esztétikus, néha kifejezetten zavaró. Mivel az üvegek sokfélék lehetnek, (vékonyabb vagy vastagabb, ragasztott vagy fóliázott, kettõ vagy több rétegû opál, homokszórt vagy savmaratott, stb.), a megfelelõ fényforrás-elhelyezés (vagy esetenként fordítva: az adott elrendezéshez az üveg kiválasztása) csak modellkísérleteken keresztül valósítható meg. Az üvegnek ugyanakkor elõnye is e sokfélesége, továbbá természetes jellege. Hátránya, hogy törékeny, nehéz, elégséges opálosság eléréséhez sokszor kettõnél több rétegû szerkezet szükséges, ekkor transzmissziója gyakran 50% alatti, illetve a fentebb említett és látványában hangsúlyos raszteres tartószerkezetet igényel.

5. ábra Mûvészi kivitelezésû üvegfelülettel készült világítás

Különleges megjelenésûek az anyagában színezett vagy festett, mûvészi kivitelezésû üvegkompozíciók, melyek önmagukban is mûalkotások, ezek homogén átvilágítása egyedi mûszaki megoldásokat igényel.

Fólia

A mûanyag fólia speciális, kifejezetten feszített fóliás világító berendezésekhez készül. Vékony, könnyû, ugyanakkor rendkívül erõs és rugalmas anyag.
Opálossága elegendõ ahhoz, hogy kis távolság esetén se lehessen felismerni a mögötte elhelyezett fényforrásokat, tehát teljesen homogén fénysûrûségû felületet nyújt, transzmissziója viszont 50% feletti.
Hatalmas, közel 100 m2-es egybefüggõ felületek fedhetõk be anélkül, hogy az üvegnél említett tartószerkezetet vagy bordákat kellene alkalmazni. (A felületet természetesen lehet tagolni, ha ez épp a látvány miatt szükséges.) A fóliák kifejezetten erre a célra kifejlesztett keretprofilokba kerülnek elhelyezésre, telepítésük gyors és egyszerû. A kifeszített fólia méret és alaktartó, rendkívüli rugalmasságának köszönhetõen hosszú évek alatt sem nyúlik meg. A fólia színsemleges, (pl. DIN 6169), az áteresztett fény színét vagy színhõmérsékletét nem befolyásolja és idõvel sem sárgul.

6. ábra Sík és hullámos világító térformák váltakozása

Korszerû összetételének és gyártástechnológiának köszönhetõen nem tartalmaz nehézfémeket, halogéneket, PCB-t, PCP-t vagy egyéb káros anyagot. Megfelel a legújabb szabványkövetelményeknek (EN 14716), tûzállósága megfelelõ (pl. B1 DIN 4102). Ha a szerkezeti elemek vagy a belsõépítészeti elképzelések szükségessé teszik, a feszített fólián áttörés is létesíthetõ oszlopok, rudak, gépészeti elemek vagy más lámpatestek részére.

7. ábra Festett feszített fóliás világító mennyezet,  programozott hatásvilágítási elemekkel

Felülete igény szerint nyomtatható, színezhetõ vagy festhetõ, a felhordott és átvilágított kép segítségével mesterséges ablakok, tetõbevilágítók vagy világító képek, falfülkék is létrehozhatók.

Karbantartás

A nagyfelületû rendszer karbantartása az idõszakos átvizsgálásból, tisztításból és fényforráscserébõl tevõdik össze. A fényforrások cseréjét ajánlatos csoportosan elvégezni, 1-1 meghibásodott fénycsõ a jól megtervezett berendezésnél nem rajzolhat ki sötétebb, zavaró foltot. Az üveg elemeket a tartóprofilokból egyenként kell eltávolítani, tisztítani és a végén visszahelyezni, amely meglehetõsen idõ- és munkaigényes.
A fóliás megoldásnál a dupla keretprofilrendszernek köszönhetõen a belsõ keretre feszített fólia kiemelhetõ vagy az álmennyezet síkjából kihajtható, míg a külsõ keret, mely a szerkezeti elemekhez rögzül, a helyén marad. Tekintettel a fólia és a keret csekély tömegére, egy személy által, szerszám nélkül és viszonylag rövid idõ alatt is elvégezhetõ a karbantartás.

Színesen

A fényerõszabályzás –a forma, mint látványelem, a mûszaki színvonal és a mai kor követelményei szerint is–, szinte elengedhetetlen kelléke az így létesített berendezéseknek. A fényforrások kontúrjának, elhelyezésének felismerhetetlensége, fényük keveredése miatt kézenfekvõ a többféle színhõmérsékletû vagy színû fénycsõ elhelyezése. Több különbözõ színhõmérsékletû fénycsõ (általában egy meleg és egy hideg alkotta páros) fényáram-arányait változtatva alkalmazkodni lehet a természetes világítás Nap járása szerinti változó színhõmérsékletéhez vagy az aktuális megvilágítási szinthez lehet illeszteni a színhõmérsékletet.

8. ábra RGBW fénycsövekkel létesített feszített fóliás dinamikus világítási rendszer

Kihasználva a nagy felületet, a magas megvilágítási szintet, a fényáram- és színhõmérséklet változtatás elõnyeit, hatékony dinamikus világítási rendszer is létesíthetõ, melyben címezhetõ lámpatestekkel vagy lámpatestcsoportokkal és megfelelõ vezérléssel egymástól különbözõ és változó helyzetû zónák létesíthetõk. E zónák világítási tulajdonságainak változtatásával, vándorlásaival, megjelenésükkel vagy eltûnésükkel virtuális „égkép” hozható létre, modellezve ezzel a természetes égbolt különbözõ fénysûrûségû és színhõmérsékletû részeit vagy az égbolt részbeni fedettségét.

9. ábra A homlokzati üvegfalon át...

Színes (RGB) fénycsövekkel különleges hatások keltésére nyílik lehetõség, fehér fénycsövekkel kombinálva pedig olyan világítás kialakítására létesíthetõ, ahol a felületek illetve térbeli alakzatok hol funkcionális, hol dekorációs világításként üzemelhetnek, fényépítészeti látványelemként hozzájárulva egy esti homlokzati kép kialakításához.

Hozzászólás

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2016. szept. 17.

Remek cikk! Csak kiegészítésként tudok ajánlani egy új lapot a témában, www.feszitett-folia.com. Üdv, Gábor

Facebook-hozzászólásmodul