e-villamos online szaklap

Az OTSZ-ből fakadó sürgős tennivalók

| | |  2 | |

Szeptember 6-án a Magyar közlönyben megjelent az új OTSZ: a 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet. A hosszas vajúdás után (majd 3 év) végre megszületett OTSZ azonban kellemetlen meglepetést is tartalmaz: az eddigi gyakorlattal szakítva 90 nap helyett mindössze 30 nap áll rendelkezésre hatálybalépéséig: előírásai október 6-tól kötelezők.

A villamos területet illetõen a jogszabály három részletére szeretném felhívni a figyelmet:

• Egyfelõl a villamos installáció-tervezõk és a szabványossági felülvizsgálattal foglalkozó kollégák mûködési területén számos kisebb-nagyobb változást találunk a szabályzatban.

• Másfelõl a villámvédelem területének szabályozása teljes mértékben megváltozott: az új OTSZ az új villámvédelmi szabványra támaszkodik, illetve azon túlmenõen is tartalmaz elõírásokat. (Pillanatnyilag az MSZ EN 62305 2006-os elsõ, illetve 2011-es második - angol nyelvû - kiadása.) Továbbá:

• „225. § (1) Villámvédelmi berendezést csak kiviteli tervdokumentáció alapján lehet létesíteni…"
Ez utóbbi területen az OTSZ egyes tevékenységi körökhöz továbbképzést ír elõ. Ilyen a  szabadon választható szakmai  továbbképzés keretében  a MEE, az MMK ET és az OKF együttmûködésével kidolgozott és felügyelt (vizsgával záródó) tanfolyam, amely az új villámvédelmi szabvány 2., javított kiadásának alkalmazásához hathatós segítséget nyújt, s egyben 10 pontot jelent a képzésben résztvevõknek. (A tanfolyam elsõsorban a tervezõknek, mûszaki ellenõröknek és felülvizsgálóknak jelent komoly segítséget. Bõvebb információ a www.62305.hu honlapon található.)

A villámvédelmi felülvizsgálók esetében rendelet 226. § (3) bekezdése ugyan egyértelmûen rendelkezik a felülvizsgálók tevékenységét illetõen, azonban nehezíti az eligazodást az a tény, hogy nemrégen jelent meg az  új OKJ,  illetve a hozzá tartozó SZVK, amelyben kétféle felülvizsgálói képzés szerepel: az egyik a régebbi létesítésekre vonatkozik (MSZ 274 - 9/2008 ÖTM), a másik, az ún. komplex felülvizsgáló képzés (mint villanyszerelõ szakmára ráképzés) már az MSZ EN 62305-re épül.

Azoknak a felülvizsgáló kollégáknak, akik a régi OKJ szerinti vagy korábbi felülvizsgálói jogosultsággal (és munkatapasztalattal) rendelkeznek, a MEE által felügyelt tanfolyam elvégzését  javasoljuk. Akik az  új OKJ szerinti alapképzésben nyernek jogosultságot (MSZ 274 stb.), azoknak azt tanácsoljuk, hogy az OKJ-s kereteken belül szerezzék meg a második területre vonatkozó jogosultságot is.

Bár a képzés színhelye Budapest, szeretnénk segítséget nyújtani vidéken dolgozó kollégáinknak: ahol igény van rá (megfelelõ létszámú érdeklõdõ), megszervezzük a kihelyezett tanfolyamot a területi, illetve régióközpontban. (Ha lehet, a MEE regionális szervezeteivel együttmûködve.)

Dr. Fodor István
Magyar Mérnöki Kamara
Elektrotechnikai Tagozat
alelnök

Hozzászólások

A hozzászóláshoz be kell jelentkeznie.


| 2011. okt. 18.

„ A magyar mérnök diszlexiás ? ! „ Az MSZ EN 62 305 szabvány jogerőre emelése és annak módja kiverte a biztosítót. Sokan jogi ellentmondásokra hivatkozva támadják a megoldást. Én szakmai oldalról kívánom megvilágítani a témát. A villámvédelem és a túlfeszültség elleni védelem egymással szoros kapcsolatban van. Az MSZ EN 62 305 még most is változik. Egy véglegesített formáról nem beszélhetünk. Nincsenek összefésülve a túlfeszültségre vonatkozó előírások az új villámvédelmi előírásokkal! Tehát nincs magyarra fordított végleges megoldás. Az áramszolgáltatókra nincsenek tekintettel az előző és új előírásokra, pénz hiányra hivatkozva. Egy tér védelmét nem lehet úgy biztosítani, hogy ha csak egy kapu is bezárhatatlan. A nyitott kaput az áramszolgáltatók gyakorlata jelenti! Az új korrekt módon összefésült szabványban leírt ismeretek explicit tudást képeznek, tehát olvashatók, oktathatók. A szakmát gyakorlók kötelezően előírt tanfolyamokon – pénzért, a tanuló felelősség átvállalásával- szerezhetnek ismét jogosultságot. A szabványok olvasása szóba sem jöhet. ( a felelősség átvállalás mindenkit rákényszerít a szabványok elmélyült tanulmányozására.) A tanfolyamok kötelező előírásából arra feltételezésre lehet következtetni, hogy a magyar mérnökök diszlexiásak. Mellesleg Eistein is diszlexiától szenvedett, mégis kiváló eredményeket ért el. A tanfolyamon nem lehet hosszú évek gyakorlati tapasztalatait átadni!! Pedig példák sorát lehetne felsorolni az ellentmondásokról. Talán logopédusok bevetése hatékony megoldást jelentene? Azt gondolom, hogy a Magyar Mérnöki Kamara keretében konzultálni kellene az ellentmondások feloldási lehetőségeiről. az új előírások hatékony bevezetése érdekében. Részemről ellenszolgáltatás nélkül felajánlom a közreműködésemet. Tapasztalt kollegáimtól is ezt kérném! Arra kérném Fodor István kollegát szervezzen konzultácót a témában! Szeged, 2011. október 18. kollegális üdvözlettel Bajai Lajos 06 0394


Jenei Szilveszter | 2011. szept. 27.

Dr. Fodor István felhívásához annyit talán érdemes még hozzátenni, hogy a mind a villamos, mind a villámvédelmi szakterület estében megszűnt a 9 éves gyakoriságú felülvizsgálat - ami bizonyára többletfeladatot jelent majd az érintett kollégáknak. A részletek megtalálhatók az új OTSZ harmadik rész, XII. és XIV. fejezeteiben.

Facebook-hozzászólásmodul